Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen mietityttää? Muistilista työvoimaa tarvitsevalle yrittäjälle

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tarkoittaa hyppyä yrittäjästä työnantajaksi. Työntekijän palkkaaminen on mahdollisuus jakaa työkuormaa ja kasvattaa liiketoimintaa. Mitä yrittäjän kannattaa ottaa huomioon, kun ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on käsillä?

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen voi houkutella, koska kalenteri on täynnä ja tilauksia tulee enemmän kuin ehtii ottaa vastaan. Kun yrittäjän oma aika on kortilla ja kiinnostusta yrityksen kasvattamiseen riittää, on aika pohtia ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Milloin työntekijän palkkaaminen on järkevää? Mitä muita vaihtoehtoja yrittäjällä on kuin työntekijän palkkaaminen? Kokosimme muistilistan tärkeimmistä asioista, joita pohtia ennen ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

Lue myös Työntekijän palkkaamisen tietopaketti, josta löydät kaiken olennaisen tiedon ensimmäisen työntekijän palkkaamista varten.

1. Paljonko työntekijän palkkaaminen todella maksaa?

Kun pohdit ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja siirtymistä yrittäjästä työnantajaksi, ensimmäinen askel on laskea työntekijän palkkaamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Kokoaikaisen työntekijän bruttopalkan päälle tulevat pakolliset työnantajamaksut, eli TyEL-maksu, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Lue lisää työnantajan pakollisista vakuutuksista.

Lisäksi työnantajan maksettavaksi tulee vuosilomapalkka, mahdolliset lomarahat ja arkipyhävapaiden palkka. Työntekijän palkkaamisen todelliset kustannukset vaihtelevat muun muassa toimialan ja mahdollisen työehtosopimuksen mukaan, mutta suuntaa antavan arvion kuluista saa kertomalla työntekijän bruttopalkan 1,5:llä. Esimerkiksi 2 600 euron kuukausipalkkaa saavan työntekijän aiheuttama menoerä kuussa olisi vähintään 3 900 euroa.

Lue lisää: Työntekijän palkkaamisen todelliset kustannukset

Lisäkuluja voi tulla myös esimerkiksi sairauspoissaoloista, toimitiloista, työvälineistä ja koulutuksesta. Yrittäjän aikaa eli siten myös rahaa kuluu lisäksi rekrytointiin ja siihen kuuluviin paperitöihin, kuten työntekijän vakuutusten ja työterveyshuollon järjestämiseen ja työsopimuksen tekoon. Lisätietoa rekrytoinnista löydät Työntekijän palkkaamisen tietopaketista.

2. Onko työtä riittävästi?

Ennen ensimmäisen työntekijän palkkaamista kannattaa tehdä perusteelliset laskelmat. Paljonko työtä näyttää olevan jatkossa? Paljonko myyntikatetta voit odottaa tulevina kuukausina? Ja paljonko kustannuksia työntekijän rekrytoimisesta, kouluttamisesta ja palkasta sivukuluineen tulee?

Myyntikatetta tulee olla kuukausittain vähintään yhtä paljon kuin työntekijän aiheuttamat kustannukset yritykselle ovat, jotta palkan voi maksaa ilman tappiota. Voittoa varten myyntikatetta tulisi luonnollisesti olla enemmän kuin kustannusten kattamiseen kuluu.

3. Työntekijän palkkaamisen sijaan työtä voi myös ulkoistaa

Vaikka kädet loppuisivat kesken, työntekijän palkkaaminen ei ole ainoa vaihtoehto. Jos työmäärä vaihtelee kausittain, yrityksesi tarpeisiin voisi sopia myös työn ostaminen alihankintana toiselta yrittäjältä tai freelancerilta. Silloin kulut ovat myös helpommin ennakoitavissa ja työtä voi ostaa juuri sen verran ja vain silloin kun tarvitsee. Kun palkkaamisen sijaan ulkoistat työn toiselle yrittäjälle, säästyt myös työnantajamaksuilta ja esimerkiksi työvälineiden hankkimiselta, sillä yrittäjä, jolta palvelun hankit, huolehtii niistä itse.

Osa yrittäjistä hyödyntää vuokratyövoimaa. Silloin työstä maksetaan sopimuksen mukaan vuokrayritykselle, joka maksaa työntekijän palkan ja hoitaa muut työnantajan velvoitteet.

4. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen voi olla ovi uuteen

Vaikka esimerkiksi vuokratyöntekijä tai työn ulkoistaminen freelancerille on monella tapaa joustava vaihtoehto, oma työntekijä saattaa olla sitoutuneempi yritykseen ja motivoituneempi rakentamaan yritystä yhdessä. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen voikin olla ovi uuteen aikakauteen. Työkuormaa pystyy jakamaan jollekulle toiselle ja yritystä pääsee kehittämään tiiminä yksin puurtamisen sijaan. Lisäksi liiketoiminta voi kasvaa ja laajentua työntekijän osaamisen ja kokemuksen mukaan uusille osa-alueille.

5. Voiko ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen saada tukea?

Jos kulut mietityttävät, kannattaa muistaa, että työntekijän palkkaamiseen voi saada myös taloudellista tukea. Palkkatuki on työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä, työttömien työnhakijoiden työllistymistä edistävä tuki. Jos haluat hyödyntää palkkatukea, selvitä vaatimukset hyvissä ajoin. Työsuhteen lisäksi palkkatukea voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen.

Lue lisää palkkatuesta artikkelistamme

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä