Suunnitelmallisuus ei mene hukkaan – vinkit pienelle työnantajalle työkyvyn ylläpitämiseen

Miten pieni työnantaja voi pitää huolta työntekijöidensä työkyvystä? Millaista tukea Varmasta saa työkykyjohtamiseen? Varman yritysmyyjä antaa vinkkejä pienille työnantajille.

Työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen on yleensä aina työyhteisön ja työnantajan omissa käsissä. Niin pienissä kuin suuremmissakin organisaatioissa on johdon vastuulla asettaa toiminnalle tavoitteet ja viestiä niistä tiimille sekä ylläpitää työntekijöiden osaamista ja avointa keskustelukulttuuria.

Vain muutamia työntekijöitä työllistävät pienet työnantajat saattavat kuitenkin puntaroida, kuinka hyödyllistä on rakentaa prosesseja henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi.

– Saatetaan miettiä, onko hyödyllistä toteuttaa systemaattisesti vuosittaisia kehityskeskusteluja vai toteutuuko sama arjen lomassa, kertoo Varman yritysmyyjä Suvi Kivilaakso.

Kivilaakso muistuttaa, etteivät suunnitelmallisuus ja tavoitteiden asettaminen yleensä mene hukkaan. Etenkin kasvavassa yrityksessä on syytä pohtia säännöllisesti, milloin työkykyjohtamista kannattaa alkaa tehdä suunnitelmallisemmin. Olipa kyse pienestä tai isosta työyhteisöstä, ihmiset ovat kaikkialla ihmisiä sekä heidän vahvuutensa ja haasteensa samankaltaisia.

– Se, että on vain muutama työntekijä, ei tarkoita sitä, etteikö esihenkilötyötä ja työkykyjohtamista voisi tehdä niin, että on tavoite, jota kohti edetään suunnitelmallisesti. Kaikki se työ edistää myös liiketoiminnan tavoitteita, Kivilaakso summaa.

Huolehdi työntekijöistä ja itsestäsi

Mitä pienemmästä työyhteisöstä on kyse, sitä läheisempiä johto ja työntekijät yleensä ovat. Vaikka töitä tehdään rinnatusten ilman turhaa hierarkiaa, työnantajan tulee kuitenkin muistaa vastuunsa huolehtia työntekijöistä ja heidän työkyvystään.

– On löydettävä hyvä tasapaino siihen, että työyhteisössä pystytään olemaan arjessa kumppaneita, jotka pyrkivät yhdessä tavoitteisiin, mutta kuitenkin taustalla on ajatus siitä, että työnantaja ottaa enemmän vastuuta, Kivilaakso muistuttaa.

Erityisesti yrittäjävetoisissa yrityksissä myös työnantajan itsensä on tärkeä huolehtia omasta työkyvystään, jotta liiketoiminta voi ylipäätään jatkua.

– Mitä pienempi yritys on, sitä tärkeämpää on, että yrittäjän oma työkyky on prioriteettilistalla tarpeeksi korkealla, Kivilaakso lisää.

Työkyvyn edistämiseen ja johtamiseen ei Kivilaakson mukaan tarvita taikatemppuja, vaan tärkein työ tehdään työpaikan arjessa. Esimerkiksi tavat keskustella ja luoda työilmapiiriä, tavoitteiden ja roolien selkeys sekä tapa jakaa työt voivat olla työpaikan vahvuuksia, jotka vahvistavat myös koko yhteisön työkykyä.

– Ne ovat työnantajan ja koko työyhteisön itse rakennettavissa. Niihin pystyy ja kannattaa vaikuttaa ja sitä kautta vahvistaa hyvinvoivaa työyhteisöä, Kivilaakso kertoo.

Lue lisää työkykyjohtamisesta

Mistä tukea ja työkaluja työkyvyn ylläpitämiseen?

Vaikka työkyvyn vahvistaminen on työyhteisön ja työnantajan käsissä, Kivilaakso kannustaa pohtimaan, mikä osa työkyvyn ylläpitämisestä kuuluu työterveyden vastuulle ja mihin osaan taas Varman palvelut voisivat tarjota lisätukea.

Varma Akatemia on verkko-oppimisympäristö, joka on käytössä kaikille Varman asiakkaille, niin työnantajalle kuin työntekijöille. Varma Akatemian verkkokurssit ja muut sisällöt tähtäävät yrittäjän ja työntekijän työkyvyn tukemiseen, kehittämiseen ja johtamiseen sekä esimerkiksi työterveysyhteistyön rakentamiseen. Oppimisympäristö tarjoaa tukea myös yrittäjän oman työkyvyn ylläpitämiseen.

– Varma Akatemian käyttö on helppoa, koska verkko-opintoja voi suorittaa koska vain, itselle sopivana hetkenä, Kivilaakso kertoo.

Tarjolla on myös käteviä työkaluja, joilla käynnistää keskustelua siitä, mitä työkyvyn hyväksi voidaan tehdä työyhteisössä. Kivilaakson mukaan esimerkiksi nopea tilannearvio sopii pienemmällekin työpaikalle, jos pitkän henkilöstökyselyn tekeminen tuntuu raskaalta.

– Jo lyhyt työkykykeskustelu antaa viestiä, että työyhteisössä saa puhua työkyvystä ja yhteiseen keskusteluun suorastaan kannustetaan, Kivilaakso lisää.

Tutustu Varma Akatemiaan

Jos työkyky pettää

Jos työntekijän tai yrittäjän työkyky on jo heikentynyt niin, ettei hän pysty palaamaan sairauslomalta takaisin omaan työhönsä, voi Varman ammatillinen kuntoutus olla paikallaan.

– Voimme Varmassa neuvoa työntekijää tai työnantajaa alkuvaiheen pohdinnoissa tai tukea myöhemminkin kuntoutusprosessin aikana, Kivilaakso kertoo.

Usein ammatillisen kuntoutuksen prosessi käynnistyy työterveyden kautta, mutta Varman työkykyasiantuntijat neuvovat yritys- ja yrittäjäasiakkaita kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkeasioissa sekä tukevat ja opastavat henkilöstön työkykyhaasteissa.

Lue lisää työntekijän tukemisesta

Suvi Kivilaakson top 5 -vinkit Varma Akatemiaan

  • Johda työkykyä: Tiivis, 20 minuutin pituinen johdatus työkykyjohtamisen perusteisiin. Sen avulla on hyvä lähteä tutustumaan työkykyjohtamiseen.
  • Osaaminen ja työkyky: Uusi, noin 10 minuutin pituinen verkkokurssi havainnollistaa, miten osaaminen ja työkyky liittyvät toisiinsa, ja auttaa ymmärtämään, miten osaamista voidaan kehittää työpaikoilla.
  • Nopea tilannearvio: Lyhyt, kolmen minuutin pituinen esittely työkalun käytöstä.
  • Yrittäjän oman työkyvyn johtaminen: 35 minuuttia pitkä verkkokurssi auttaa hahmottamaan yrittäjän omaa tilannetta ja löytämään keinoja ongelmatilanteiden ratkaisuun.

Tutustu Varma Akatemiaan

Voisit olla kiinnostunut myös näistä