Työntekijän tukeminen

Työkyky voi pettää, vaikka työkykyä tukevat ja työkyvyttömyysriskejä ennaltaehkäisevät toimenpiteet olisi hyvin suunniteltu ja toteutettu. Varma voi olla sekä työnantajan, yrittäjän, että työntekijän tukena näissäkin tilanteissa.

Ammatillinen kuntoutus

Milloin ammatillinen kuntoutus on paikallaan?

Työeläkeyhtiön yksi keskeinen tehtävä on auttaa työntekijöitä pysymään työelämässä mahdollisimman pitkään, edes osittain. Tärkeimpiä keinoja tässä on ammatillinen kuntoutus. Kuntoutuksen toteuttaminen suunnitellaan aina tilannekohtaisesti. Tässä muutamia tyypillisiä tilanteita, joissa Varman ammatillinen kuntoutus voi olla ratkaisu:

 • Kyseessä on työhön paluu pitkän sairauspoissaolon jälkeen ja paluu pitää tehdä porrastetusti, työkuormaa hiljalleen lisäten.
 • Työkyky nykyisiin tehtäviin ei riitä, mutta organisaatiossa olisi tarjolla muita tehtäviä, jotka kuitenkin vaativat osaamisen päivittämistä.
 • Yrityksessä ei ole tarjolla työntekijän työkyvylle sopivia tehtäviä, mutta niitä voisi olla tarjolla jossakin toisessa organisaatiossa.

Varma Akatemian kurssien avulla voit perehtyä tarkemmin keinoihin, joilla Varma voi näissä tilanteissa tukea. Esihenkilöille ja henkilöstöasioista vastaaville suositeltavia ovat muun muassa kurssit Paluu pitkältä sairauspoissaololta ja Ammatillisen kuntoutuksen ABC.

Jos tuntuu siltä, että työntekijän työkyky ei ole oikein kenenkään hallussa tai tiedossa, niin Rakenna vahva työkykyketju -kurssi voi auttaa tiivistämään yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kuntoutus on tärkeää suunnitella yhdessä työntekijän, esihenkilön ja työterveyshuollon kesken, jotta jatko työelämässä on sekä työntekijän terveydentilan että työn sujuvuuden ja vaatimusten kannalta mahdollisimman onnistunut.

Kirjaudu Varma Akatemiaan

Mistä saa apua ja tukea?

Työntekijän itsensä tulee olla aktiivinen oman työkykynsä ylläpitämisessä. Aktiivisuutta tarvitaan myös silloin, kun työkyky pettää. Yksin ei tarvitse kuitenkaan pärjätä.

Varmassa vakuutetuille on selkeät toimintaohjeet tilanteeseen, jossa ammatillinen kuntoutus on ajankohtainen, mutta työntekijä miettii, miten kuntoutusta voi hakea tai mitä vaihtoehtoja työelämässä jatkamiseksi on tarjolla. Näitä vaihtoehtoja on hyvä tutkia yhdessä työntekijän, esihenkilön ja henkilöstöasioista vastaavan kesken.

Tutustu ammatilliseen kuntoutukseen

Työkykyasiantuntijamme neuvovat yritys- ja yrittäjäasiakkaita kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkeasioissa. Saat asiantuntijan tukea sekä opastusta yrityksesi henkilöstön työkykyhaasteissa.

Palvelemme sinua arkisin kello 9–15 puhelinnumerossa 010 192 065.

Kun työkyvyttömyys pitkittyy

Pitkäaikaisen sairauden aikana työntekijän toimeentulona on yleensä Kelasta haettava sairauspäiväraha. Kela voi maksaa sitä enintään 300 arkipäivältä, eli noin vuoden ajalta. Sairauspäivärahakauden aikana työntekijä on mahdollisesti jo keskustellut esihenkilön, lääkärin ja henkilöstöasioista vastaavan kanssa työhön paluusta ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista.

Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke sairauspäivärahakauden jälkeen

Jos sairauden aiheuttama työkyvyttömyys jatkuu sairauspäivärahaoikeuden päättymisen jälkeenkin eikä työhön paluu edes ammatillisena kuntoutuksena ole vielä mahdollista, työntekijä voi hakea

 • määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea tai
 • työkyvyttömyyseläkettä toistaiseksi.

Myönnämme kuntoutustuen, jos arvioimme, että työntekijä on työkyvytön, mutta työkyky voi vielä palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla. Kuntoutustuki voi olla kestoltaan yhdestä kuukaudesta useaan vuoteen ja se voidaan myöntää useana perättäisenä jaksona. Myönnämme pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen, kun arvioimme, että työntekijä on työkyvytön, eikä työkyvyn oleteta enää palautuvan. 

Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki osa-aikaisen työskentelyn tueksi

Työntekijä voit hakea osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osakuntoutustuen ennakkopäätöstä, jos hän pystyy työskentelemään osa-aikaisesti sairaudestaan huolimatta. Työntekijä voi jättää hakemuksen ollessaan vielä kokoaikatyössä eli myös ilman edeltävää sairauslomaa.

Osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki voi olla paikallaan myös ammatillisena kuntoutuksena toteutuneen työkokeilun jälkeen, jos työntekijän työkyky ei vielä riitä kokoaikaiseen työskentelyyn. Osakuntoutustuki tai osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää, kun työkyvyttömyys kestää yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.

Työntekijä saa ennakkopäätöksen, jossa kerrotaan onko hänellä oikeus osakuntoutustukeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Myönteisen päätöksen saatuaan työntekijä aloittaa neuvottelut osa-aikaisesta työstä työnantajan kanssa. Työajan ja työpäivien rytmistä voidaan sopia vapaasti tarpeiden mukaisesti. Päätöksessä kerrotaan ansioraja eli paljonko osa-aikatyöstä voi ansaita palkkaa. Palkassa tulee ottaa huomioon, että ansioksi katsotaan myös vuoden mittaan maksettavat lomarahat ja useat muut palkanlisät.

Ennakkopäätös on voimassa 10 kuukautta, jona aikana työntekijän tulee ilmoittaa Varmaan, ottaako hän eläkkeen vastaan.

Mistä saa apua ja tukea?

Näistä Varma Akatemian kursseista voisi olla hyötyä, kun suunnittelet ratkaisuja yhdessä työntekijän kanssa:

 • Työkyvyttömyyseläkkeiden ABC
 • Varman työkalut – Ammatillinen kuntoutus ja työkyvyttömyyseläkkeet

Kirjaudu Varma Akatemiaan

Lue lisää kuntoutustuesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä

Ajankohtaista

Apua asiointiin

Hoida työkykyasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

 • hakea ammatillista kuntoutusta
 • hakea kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkettä
 • laatia ja lähettää kuntoutussuunnitelman
 • lähettää liitteitä.