Vuodenvaihteen muutoksia vakuuttamiseen ja eläkkeisiin

Olemme koonneet tähän uutiseen työeläkevakuuttamiseen ja eläkkeisiin vuodenvaihteessa tulevia muutoksia.

Vuoden 2020 työeläkemaksut


Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2020 työeläkemaksut. Vuonna 2020 perittävä TyEL-maksu on keskimäärin 24,4 % palkasta, mikä on sama kuin vuonna 2019.

Yrittäjien YEL-maksu säilyy vuonna 2020 samalla tasolla kuin tänä vuonna eli alle 53- ja yli 62-vuotiaille 24,1 % ja 53-62 -vuotiaille 25,6 %.

Työntekijän eläkemaksun osuus nousee. Työntekijöiden osuudet ovat 7,15 % palkasta alle 53- ja yli 62-vuotiailla sekä 8,65 % palkasta 53-62 -vuotiailla.

Pidä YEL-vakuutuksesi ajan tasalla

YEL-työtulo määrittää eläketurvasi ja on myös koko sosiaaliturvasi perusta. Asiointipalvelustamme löydät tiedon ensi vuoden YEL-työtulosta ja vakuutusmaksuista. Ilmoita meille muutoksista työpanoksessasi ja hae työtulomuutosta, jos se tällä hetkellä ei vastaa työpanoksesi arvoa.

Lue lisää YEL-työtulosta

Muutoksia päivärahan laskentaan

1.1.2020 voimaan tuleva Kelan päivärahauudistus vaikuttaa myös yrittäjien vanhempainpäivärahan laskentaan.

Vuoden 2020 alusta alkaen sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat perustuvat päivärahakautta edeltävään vuosityötuloon.

Yrittäjillä vuosityötulo lasketaan edeltävän 12 kuukauden aikana voimassa olleiden YEL-työtulojen perusteella. Tähän saakka päivärahaetuudet ovat perustuneet joko viimeksi vahvistetussa verotuksessa vahvistettuun YEL-työtuloon tai etuutta edeltävän 6 kuukauden YEL-työtuloon

Päivärahauudistus ei kuitenkaan tuo muutosta varsinaisen YEL-työtulon määrittelyyn, sillä sen tulee jatkossakin vastata yrittäjän ajantasaista työpanosta.

Lue lisää blogistamme

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin

Palkkakerroin vuodelle 2020 on 1,446. Vuoteen 2019 verrattuna palkkakerroin nousee noin 2,0 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2617. Työeläkeindeksi nousee noin 1,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Lue lisää aiemmasta uutisesta

Elinaikakerroin

Elinaikakerroin vuodelle 2020 on 0,95404.

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1958 syntyneiden vuonna 2020 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 4,596 prosenttia.

Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2020 alkavan työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta. Lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa ensi vuonna myönnettäviin työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin, osittaisiin varhennettuihin vanhuuseläkkeisiin ja työuraeläkkeisiin.

Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu.

Lue lisää aiemmasta uutisesta

Vanhuuseläkkeen alin eläkeikä

Tulevana vuonna 63 vuotta täyttävien (1957 syntyneet) alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 9 kuukautta, tavoite-eläkeikä 64 vuotta 9 kuukautta ja ylin eläkeikä 68 vuotta. Työssä jatkaminen yli alimman eläkeiän kohti tavoite-eläkeikää kasvattaa eläkettä, ja eläke voi karttua ylimpään eläkeikään saakka.

Arvioi eläkkeen määrä

Voisit olla kiinnostunut myös näistä