Varma Onlinetjänst uppdaterades igen – Bekanta dig med hela utbudet i vår smidiga och lättanvända tjänst

Varma Onlinetjänst erbjuder återigen nya och nyttiga tjänster. Uppdateringen som genomfördes denna vecka förenar företagarens personliga pensions- och rehabiliteringsärenden och kontakter gällande FöPL-försäkringen i samma tydliga tjänst med ett uppfräschat utseende. Varma Onlinetjänst erbjuder alltså i fortsättningen ett allt enklare, smidigare och tryggt sätt för arbetsgivare, företagare och privatkunder att sköta ärenden – 24/7, på en och samma adress och även via mobilen. Läs mer om alla uppdateringar och hela vårt digitala tjänsteerbjudande.

Varmas digitala tjänster utvecklas året runt i ett nära samarbete med kunderna. Utvecklarna av Varma Onlinetjänst har alla samma mål – att erbjuda ett enkelt och smidigt sätt att sköta viktiga vardagsärenden.

- Vi har glädjen att utföra utvecklingsarbete tillsammans med våra kunder. Vi har haft många gemensamma utvecklingsdagar, och cirka 50 företagare och privatkunder har delat med sig av sina tankar och idéer med oss – något vi är mycket tacksamma för. Den stora starten för Varma Onlinetjänst gick för ett år sedan, och nu är det återigen dags att berätta om fördelarna med uppdateringen, säger Tea Kultti, utvecklingsdirektör med ansvar för kundrelationer.

Företagare – sköt alla ärenden enkelt via en servicevy

Denna uppdatering av Varma Onlinetjänst är störst för våra företagarkunder I tjänsten kan företagarna i fortsättningen sköta både sina personliga pensions- och rehabiliteringsärenden samt FöPL-försäkringsärenden via samma vy. Dessutom finns företagarens egna uppgifter, meddelanden och dokument i det tydliga navigeringsfältet på ingångssidan.

Via tjänsten kan du bl.a.

 • se uppgifterna om dina försäkringar och uppdatera dem
 • bläddra bland FöPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
 • ladda fakturor i PDF-format (från och med juli månads fakturor)
 • ansöka om betalningstid för en faktura
 • beställa fakturor per e-post
 • välja ett eget referensnummer som visas på fakturan
 • ansöka om ändring av FöPL-arbetsinkomsten
 • beställa olika intyg om försäkringen, t.ex. giltighets-, betalnings- och arbetsinkomstintyg (på finska, svenska och engelska)
 • enkelt sköta alla pensions- eller rehabiliteringsärenden, t.ex. kontrollera ditt arbetspensionsutdrag, göra en pensionsberäkning, fylla i pensions- eller rehabiliteringsansökan och kontrollera ansökningens handläggningsskede.

Logga in i tjänsten med dina personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Arbetsgivare – Utnyttja också innehållet i Arbetsförmåga-avsnittet och Varma-Akademin

Det har redan varit möjligt att sköta alla FöPL-försäkringsärenden och betalningsärenden samt alla åtgärder gällande arbetsförmåga, mångsidiga riskkartläggningar och förebyggande åtgärdsplaner i ett år via Varma Onlinetjänst. Tjänsten, som öppnade för ett år sedan, har fått bra feedback från användarna och dess avancerade innehåll utvecklas ständigt. Nytt, aktuellt innehåll skapas för Varma-Akademin för alla som sköter om personalens arbetsförmåga.

Som ArPL-kund kan du

 • administrera adresser samt försäkrings- och fakturarelaterade uppgifter
 • se faktureringsuppgifter och begära betalningstid
 • kontrollera arbetstagarspecifika inkomstuppgifter
 • skriva ut betalningsbevis
 • göra prognoser för kommande betalningar
 • få en rapport om ArPL-avgifterna för bokslutet
 • skicka meddelanden och bilagor till Varma på ett datasäkert sätt
 • kartlägga organisationens risker för arbetsoförmåga
 • göra upp en verksamhetsplan för ledningen av arbetsförmågan.
   

Med hjälp av Arbetsförmåga-avsnittet i Varma Onlinetjänst bygger du upp en smidig process för att hantera riskerna för arbetsoförmåga med allt vad det innebär från att identifiera risker till att vidta och följa upp effekten av utvecklingsåtgärder. Tjänsten hjälper dig att identifiera riskerna för arbetsoförmåga samt förebygga och hantera dem på rätt sätt med korrekt riktade åtgärder. Du kan till exempel granska både företagets egna uppgifter och jämförelseinformation om åldersfördelning, utveckling av ArPL-avgiften, invalidpensionsavgiften, diagnoser som lett till pensionering samt invalidpensioner och utnyttjande av yrkesinriktad rehabilitering.

Med hjälp av riskkartläggningen kan du kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation ännu snabbare och noggrannare än tidigare. Riskanalysen ger dig en mera omfattande helhetsbild av arbetsförmågans nuläge, så att du kan planera korrekt riktade åtgärder.

I Varma Onlinetjänst hittar du också Varma-Akademin. I våra kunders egen e-inlärningsmiljö har du tillgång till innehåll för ledning av arbetsförmågan som utvecklats av våra experter, till exempel de nya kurserna: Hjärna, sinne och arbete, Arbetstid och arbetsförmåga i skiftarbete ochArbetstid och arbetsförmåga i sakkunnigarbete.

Som privatkund gynnas du av den tydliga tjänsten redan före pensioneringen

I Varma Onlinetjänsts tydliga applikation sköter du enkelt alla pensions- och rehabiliteringsärenden. I tjänsten kan du t.ex. kontrollera det kommande pensionsbeloppet på arbetspensionsutdraget, göra pensionskalkyler och ansöka om pension. Du kan alltså utnyttja uppgifterna i tjänsten redan innan du går i pension.

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • kontrollera ditt arbetspensionsutdrag
 • göra pensionskalkyler
 • fylla i en pensions- eller rehabiliteringsansökan
 • kontrollera handläggningsskedet för din pensionsansökan
 • se beslut och dokument
 • använda pensionstagarens tjänster
 • skicka och ta emot meddelanden och bilagor.

Logga in i tjänsten med dina personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Varma Onlinetjänst är trygg och lättanvänd

Varma Onlinetjänst erbjuder tjänster som grundar sig på många goda egenskaper som kunderna uppskattar. Till exempel har vi varit noga med att ärendehanteringen i tjänsten är informationssäker och konfidentiell. Den som är inloggad i onlinetjänsten kan skicka meddelanden på ett datasäkert sätt. För arbetsgivare är det enkelt att auktorisera och verifiera experter från det egna företaget eller från bokföringsbyrån som använder tjänsten. Ett tydligt användargränssnitt och texter som är skrivna på ett begripligt språk är viktigt för oss. Varma Onlinetjänst är öppen 24/7 och fungerar enkelt också via mobilen.

Onlinetjänsten är nu byggd på en tekniskt helt ny plattform, och därför är det lätt att fortsätta med utvecklingsarbetet också i framtiden.

Tjänsten är lätt att använda. Alla uppgifter som behövs för att betala fakturor visas tydligt. Tjänsten ser tilltalande ut. Fräscht och fungerande utseende.

- Vi har fått mycket positiv feedback i våra kundtester, och därför erbjuder vi de nya funktionerna i denna uppdatering med glädje. Vi är emellertid lyhörda för feedback och utvecklingsidéer, eftersom färden mot nya, allt mer lättanvända uppdateringar har redan börjat, tillägger Kultti.

 

Logga in i Varma Onlinetjänst.

Hur kommer jag in i Varma Onlinetjänsten?

Du kan logga in i Varma Onlinetjänsten på adressen www.varma.fi genom att klicka på ”Logga in”.

Om du är arbetsgivare, företagare eller representant för en bokföringsbyrå, läs om hur du får tillgång till Varmas ärendehanteringstjänst.

Du kunde också vara intresserad av dessa