Förändringar i pensionerna vid årsskiftet

I den här nyheten berättar vi om de ändringar som sker i pensionerna vid årsskiftet.

Pensionerna höjs med 6,8 procent från årets början

Arbetspensioner som betalas ut höjs år 2023 genom arbetspensionsindexet med 6,8 procent jämfört med år 2022. De löpande arbetspensionerna som började senast 1.12.2022 justeras med arbetspensionsindexet. De arbetspensioner som höjs är: ålderspension, partiell ålderspension, invalidpension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd, rehabiliteringspenning, arbetslivspension samt familjepension, det vill säga efterlevande- och barnpension.

Indexhöjningen behöver inte sökas separat, utan vi lägger till den automatiskt i pensionen för januari.

Läs mer om indexändringen i vår nyhet.

Pensionen för januari betalas ut den 2 januari. Alla datum för utbetalning av nästa års pensioner finns i kalendern över betalningsdagar.

Beskattning av pension

Skatteförvaltningen skickar skatteprocenten för år 2023 till Varma automatiskt. Våra pensionstagare behöver alltså inte skicka sina skattekort till oss. Pension som började 1.11.2022 eller 1.12.2022 utgör undantag: i dessa situationer måste pensionstagaren själv begära skattekort för både 2022 och 2023. När begäran har gjorts skickar skattemyndigheten skattekortet till Varma.

Våra rehabiliteringskunder måste årligen begära ett nytt skattekort, och skattemyndigheten skickar skattekortet till Varma.

Från ingången av februari kommer vi att innehålla skatt på pensioner enligt den skatteprocentsats för år 2023 som skattemyndigheten uppgett. Det pensionsbelopp som betalas in på kontot kan därför ändras i början av februari. Du kan kontrollera det pensionsbelopp som kommer att betalas in till ditt konto i februari i vår onlinetjänst.

Om du vill höja den skatteprocent som skattemyndigheten angett kan du göra det själv då du loggar in i vår onlinetjänst. Du kan också meddela om höjningen genom att ringa till vår pensionsutbetalning. Meddela om ändringen senast den 24.1.2023 så att den hinner tillämpas på pensionen för februari.

Brev till pensionstagare vid årsskiftet

De brev som skickas till pensionstagarna vid årsskiftet finns att läsa i vår onlinetjänst före jul. Våra pensionstagare får också breven per post i december. I brevet anges beloppet för nästa års pension och betalningsdagarna för pensionerna. Brevet innehåller också information om det totala beloppet för de utbetalda pensionerna och det innehållna skattebeloppet. Pensionstagare som är bosatta utomlands får anvisningar i brevet för hur de ska bekräfta sin boendeanmälan.

Läs mer om webbtjänsterna för pensionstagare

Nya åldersklasser för pensionsslagen

Personer födda 1959 får möjlighet till ålderspension när de uppnår sin lägsta pensionsålder på 64 år och 3 månader. Ålderspensionen för en person som är född i januari 1959 kan alltså börja fr.o.m. 1.5.2023.

Personer födda 1962 får möjlighet till partiell ålderspension när de fyller 61 år.

Med pensionsräknaren kan du kontrollera din egen pensionsålder för ålderspension och partiell ålderspension.

Arbetslivspension är möjlig för personer födda 1960 från 63 års ålder. Man kan ansöka om ett förhandsbeslut om arbetslivspension tre månader innan man planerar att gå i pension.

Information om olika pensionsslag

Lönekoefficient

Lönekoefficienten som används för beräkning av arbetspension är 1,558 år 2023, och stiger alltså med ca 3,8 procent.

Lönekoefficienten används vid pensioneringen, när lönerna och arbetsinkomsterna under arbetskarriären justeras till den nivå som gäller det år pensionen börjar.

Livslängdskoefficient

Livslängdskoefficienten har fastställts för personer födda 1961. Koefficienten 0,94419 används för att anpassa pensionsbeloppet till den stigande livslängden.

Läs mer om livslängdskoefficienten i vår nyhet.

Förändringar i förutsättningarna för arbetspensionsrehabilitering

Förutsättningarna för att ansöka om yrkesinriktad rehabilitering ändras i början av 2023.

Nya förutsättningar:

  • Rehabiliteringen ska göra det möjligt att fortsätta i arbetslivet.
  • Inkomster under 36 månader före ansökan om rehabilitering, eller har under denna tid varit borta från förvärvsarbete på grund av vård av ett barn på under 3 år eller ett adoptivbarn på över 3 år.

Rehabilitering förutsätter också fortfarande en sjukdom eller skada som innebär ett hot om arbetsoförmåga under de närmaste åren, samt arbetsinkomst på minst 39 157,84 euro under de fem senaste åren.

Förutsättningar som inte längre gäller

  • I arbete eller slutade arbeta för mindre än 2,5 år sedan.
  • Yrkes- eller arbetserfarenhet från minst cirka fem år.

Läs mer om rehabilitering.

Pensionsavgifter för arbetstagare

Pensionsavgiften för arbetstagare förblir oförändrad år 2023 och är

  • 7,15 procent för personer under 53 år
  • 8,65 procent för personer på 53–62 år
  • 7,15 procent från 63 år.

Du kunde också vara intresserad av dessa