Vi utvecklar vår onlinetjänst och därför uppstår det ett driftavbrott i tjänsten på fredagen 24.9. kl. 17-18 och på lördagen 25.9. kl. 0-16.

Anvisningar och svar på de flesta frågor finns på vår webbplats. Snabbast kan du skicka en ansökan via vår onlinetjänst. Vid behov kan du skriva ut ansökan från Arbetspension.fi och skicka den med nödvändiga bilagor i den skyddade e-posten https://turvaposti.varma.fi. Ange som mottagare skannaus@varma.fi och ange i ämnesfältet din personbeteckning och ditt namn.

Vi betjänar dig i pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar kl. 8–16 på numret 010 192 101.

Vi beklagar den eventuella olägenhet som driftavbrottet förorsakar.

Pensionsräknaren

Kontrollera med pensionsräknaren, när du kan ansöka om pension. I vår onlinetjänst kan du göra pensionsberäkningar med olika starttidpunkter för pensionen och med olika pensionsalternativ. De kan hjälpa dig som planerar att gå i pension.

Din pensionsålder fastställs utifrån ditt födelseår

  • Du kan gå i ålderspension när du uppnått din lägsta pensionsålder och ditt anställningsförhållande upphör.
  • Vid din målsatta pensionsålder har uppskovsförhöjningen ökat din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskat den.
  • Du fortsätter tjäna in pension fram till din högsta pensionsålder.

Pensionsräknaren visar din pensionsålder som beror på ditt födelseår.

När du har uppnått pensionsåldern och ansöker om ålderspension, beviljas pensionen huvudsakligen i början av månaden efter att du lämnat din ansökan.

Partiell ålderspension kan beviljas tidigast i början av månaden efter att du lämnat din ansökan.

Kontrollera ditt pensionsbelopp i Varma Onlinetjänst

Du ser ditt intjänade pensionsbelopp i ditt pensionsutdrag. Du kan göra en uppskattning av ditt pensionsbelopp i vår onlinetjänst på sidan Pensionsberäkningar (pensionsräknaren). Du kan göra pensionsberäkningar av olika pensionsalternativ med olika starttidpunkter.

Uppskattningen är beräknad utifrån genomsnittet för dina senaste inkomstuppgifter och beaktar effekten av livslängdskoefficienten och en eventuell uppskovsförhöjning.

Om dina inkomster förändras i framtiden eller ditt anställningsförhållande upphör tidigare beräknar programmet en uppskattning utifrån uppgifterna du matat in.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • läsa i ditt pensionsutdrag hur mycket pension du tjänat in
  • se en uppskattning av ditt framtida pensionsbelopp
  • göra beräkningar av andra pensionsalternativ
Logga in på Varma Onlinetjänst