Förändringar i pensionerna vid årsskiftet

I det här nyheten berättar vi om de ändringar som sker i pensionerna vid årsskiftet.

Pensionerna höjs med 5,7 procent från årets början

Arbetspensioner som betalas ut höjs år 2024 genom arbetspensionsindexet med 5,7 procent jämfört med år 2023. De löpande arbetspensionerna som började senast 1.12.2023 justeras med arbetspensionsindexet. De arbetspensioner som höjs är: ålderspension, partiell ålderspension, invalidpension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd och partiellt rehabiliteringsstöd, rehabiliteringspenning, arbetslivspension samt familjepension, det vill säga efterlevande- och barnpension.

Indexhöjningen behöver inte sökas separat, utan vi lägger till den automatiskt i pensionen för januari.

Läs mer om indexändringen i vår nyhet.

Pensionen för januari betalas ut den 2 januari. Alla datum för utbetalning av nästa års pensioner finns i kalendern över betalningsdagar.

Beskattning av pension

Skatteförvaltningen skickar skatteprocenten för år 2024 till Varma automatiskt. Våra pensionstagare behöver alltså inte skicka sina skattekort till oss. Pension som började 1.11.2023 eller 1.12.2023 utgör undantag: i dessa situationer måste pensionstagaren själv begära skattekort för både 2023 och 2024. När begäran har gjorts skickar skattemyndigheten skattekortet till Varma. Våra rehabiliteringskunder måste årligen begära ett nytt skattekort, och skattemyndigheten skickar skattekortet till Varma.

Från ingången av februari kommer vi att innehålla skatt på pensioner enligt den skatteprocentsats för år 2024 som skattemyndigheten uppgett. Det pensionsbelopp som betalas in på kontot kan därför ändras i början av februari. Du kan kontrollera det pensionsbelopp som kommer att betalas in till ditt konto i februari i vår onlinetjänst.

Skatteprocenten för 2024 finns i Varma Onlinetjänst efter 12.1.2024. Vid behov kan du höja din skatteprocent på sidan Kontonummer och skatteprocent i vår onlinetjänst. Det går inte att ändra skatteprocenten under perioden 22.12.2023–12.1.2024. Du kan dock meddela om en höjning av skatteprocenten genom att skicka ett meddelande på sidan Meddelanden och dokument i vår onlinetjänst (Välj Utbetalning och beskattning av pension som tema). Du kan också meddela om höjningen genom att ringa till vår pensionsutbetalningsavdelning, tfn 010 192 100. Observera ändå att du i lugn och ro kan vänta tills tjänsten för skatteprocent i vår onlinetjänst öppnar den 12 januari, eftersom ändringar av skatteprocenten som anmälts senast den 25 januari hinner träda i kraft till februaripensionen.

Brev till pensionstagare vid årsskiftet

De brev som skickas till pensionstagarna vid årsskiftet finns att läsa i vår onlinetjänst före jul. Våra pensionstagare får också breven per post i december. I brevet anges beloppet för nästa års pension och betalningsdagarna för pensionerna. Brevet innehåller också information om det totala beloppet för de utbetalda pensionerna och det innehållna skattebeloppet. Pensionstagare som är bosatta utomlands får anvisningar i brevet för hur de ska bekräfta sin boendeanmälan.

Läs mer om webbtjänsterna för pensionstagare

Nya åldersklasser för pensionsslagen

Personer födda 1960 får möjlighet till ålderspension när de uppnår sin lägsta pensionsålder på 64 år och 6 månader. Ålderspensionen för en person som är född i januari 1960 kan alltså börja fr.o.m. 1.8.2024.

Personer födda 1963 får möjlighet till partiell ålderspension när de fyller 61 år.
Med pensionsräknaren kan du kontrollera din egen pensionsålder för ålderspension och partiell ålderspension.

Arbetslivspension är möjlig för personer födda 1961 från 63 års ålder. Man kan ansöka om ett förhandsbeslut om arbetslivspension tre månader innan man planerar att gå i pension.

Information om olika pensionsslag

Om du arbetar som ålderspensionär – ansök om att få pensionen utbetalad vid 68 års ålder

Man kan ansöka om pension för arbete som utförts vid sidan av ålderspensionen vid 68 års ålder (den högsta pensionsåldern). För personer som är födda år 1958 eller senare är åldersgränsen 69 år.

Lönekoefficient

Lönekoefficienten som används i beräkningen av arbetspensionen höjer lönerna och arbetsinkomsterna under arbetskarriären med ca 5,1 procent år 2024. Lönekoefficienten används när man går i pension.

Livslängdskoefficient

Livslängdskoefficienten har fastställts för personer födda 1962.

Koefficienten minskar nya pensioner med 5,3 procent, och koefficienten 0,94692 används för att anpassa pensionsbeloppet till den ökande livslängden. Livslängdskoefficienten minskar nya pensioner mindre än föregående år.

Läs mer om livslängdskoefficienten i vår nyhet.

Pensionsavgifter för arbetstagare

Pensionsavgiften för arbetstagare förblir oförändrad år 2024 och är

  • 7,15 procent för personer under 53 år
  • 8,65 procent för personer på 53–62 år
  • 7,15 procent från 63 år.
Nyhet
Indexen för arbetspensionsskyddet 2024 har fastställts: Arbetspensionerna stiger med 5,7 procent
pensionsskydd 27.10.2023

Du kunde också vara intresserad av dessa