Resultatarkiv

Bokslut och delårsrapporter

Delårsrapport 1.1–31.3.2024

Meddelande 26.4.2024: Goda aktieavkastningar höjde värdet på Varmas placeringar till över 60 miljarder euro

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport 1.1–31.3.2024

Bokslut 2023

Meddelande 16.2.2024: Varmas resultat 2023: Varmas placeringar ökade 6,0 procent – de noterade aktierna ledde den starka uppgången i slutet av året

Presentationsmaterial till bokslutet (pdf)

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023 (pdf)

Delårsrapport 1.1–30.9.2023

Meddelande 27.10.2023: Osäkerheten tillbaka på marknaden – Varmas onoterade placeringar gav bäst avkastning

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport 1.1–30.9.2023

Halvårsrapport 1.1–30.6.2023

Meddelande 18.8.2023: Varmas placeringsavkastning 2,6 procent – stark utveckling för amerikanska aktier

Presentation av halvårsrapporten

Halvårsrapport 1.1–30.6.2023

Delårsrapport 1.1–31.3.2023

Meddelande 28.4.2023: Placeringsmiljön präglades av kortvariga kriser – de noterade aktierna gav bäst avkastning bland Varmas placeringar

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport 1.1–31.3.2023

Bokslut 2022

Meddelande 17.2.2023: Varmas resultat 2022: Årets sista kvartal lugnade ner placeringsmarknaden – solvensen förblev stark genom hela året

Presentationsmaterial till bokslutet

Verksamhetsberättelse och bokslut 2022

Delårsrapport 1.1–30.9.2022

Meddelande 28.10.2022: Varmas resultat för januari–september 2022: Snabb inflation och räntehöjningar skakade om marknaden – positiv avkastning inom många tillgångsslag trots en negativ placeringsavkastning

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport 1.1–30.9.2022

Halvårsrapport 1.1–30.6.2022

Meddelande 19.8.2022: Varmas resultat för januari–juni 2022: Bred diversifiering gav stabilitet i ett krävande marknadsklimat

Presentation av halvårsrapporten

Halvårsrapport 1.1–30.6.2022

Delårsrapport 1.1–31.3.2022

Meddelande 29.4.2022: Varmas resultat januari–mars 2022: Fortsatt stark solvens i ett turbulent marknadsläge

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport 1.1–31.3.2022

Bokslut 2021

Meddelande 18.2.2022: Varmas resultat 2021: Placeringarna slog avkastningsrekord – 18,5 procent
Presentationsmaterial till bokslutet
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021

Delårsrapport 1.1–30.9.2021

Meddelande 29.10.2021: Delårsresultat januari–september 2021: Varmas placeringsavkastning 13,5 procent
Presentation av delårsrapporten
Delårsrapport 1.1–30.9.2021

Halvårsrapport 1.1–30.6.2021

Meddelande 20.8.2021: Varmas halvårsresultat 2021: Placeringarna avkastade 10,4 procent, dvs. 5,2 miljarder euro
Presentation av halvårsrapporten
Halvårsrapport 1.1–30.6.2021

Delårsrapport 1.1–31.3.2021

Meddelande 29.4.2021: Resultat för januari–mars 2021: Varmas placeringsavkastning under det första kvartalet blev 6,0 procent, det vill säga 3,0 miljarder euro
Presentation av delårsrapporten
Delårsrapport 1.1–31.3.2021

Bokslut 2020

Meddelande 19.2.2021: Bokslut 2020: Värdet på Varmas placeringar översteg 50 miljarder och avkastningen blev 2,8 procent
Presentationsmaterial till bokslutet
Varmas verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Delårsrapport 1.1–30.9.2020

Meddelande 30.10.2020: Fortsatt återhämtning för Varmas placeringsintäkter – Finlands sysselsättningsutveckling är viktigare för pensionssystemet än placeringarnas avkastning
Presentation av delårsrapporten
Delårsrapport 1.1–30.9.2020

Halvårsrapport 1.1–30.6.2020

Meddelande 21.8.2020: Varmas halvårsresultat 2020: Varmas placeringsavkastning återhämtade sig efter raset
Presentation av halvårsrapporten
Halvårsrapport 1.1–30.6.2020

Delårsrapport 1.1–31.3.2020

Meddelande 29.4.2020: Varmas solvens skyddade pensionsmedlen när ekonomin tvärstannade
Presentation av delårsrapporten 
Delårsrapport 1.1–31.3.2020

Bokslut 2019

Meddelande 14.2.2020: Lyckat placeringsår för Varma: placeringarna avkastade 12 procent och kundrekryteringen slog nytt rekord
Presentation av bokslutet
Styrelsens verksamhetsberättelse
Varmas verksamhetsberättelse och bokslut 2019

Delårsrapport 1.1–30.9.2019

Meddelande 1.11.2019: Avkastningen på Varmas placeringar var 8,8 %, vilket motsvarar 3,9 miljarder euro
Presentation av delårsrapporten 
Delårsrapport 1.1–30.9.2019

Delårsrapport 1.1.–30.6.2019

Meddelande 16.8.2019: Starkt första halvår för Varma, placeringarna avkastade 6,9 %, det vill säga 3,0 miljarder euro
Presentation av delårsrapporten 
Delårsrapport 1.1–30.6.2019

Delårsrapport 1.1–31.3.2019

Meddelande 30.4.2019: Stark inledning på året för Varma – placeringarna avkastade 5,1 %
Presentation av delårsrapporten 
Delårsrapport 1.1–31.3.2019

Bokslut 2018

Meddelande 15.2.2019: Effektiviteten på rekordnivå, svagt sista kvartal resulterade i negativ avkastning
Presentation av bokslutet
Styrelsens verksamhetsberättelse
Varmas verksamhetsberättelse och bokslut 2018

Bokslut 2017

Meddelande 16.2.2018: Ett mycket starkt år för Varma: Placeringarna avkastade 7,8 %, dvs. 3,3 miljarder euro
Presentation av bokslutet
Styrelsens verksamhetsberättelse
Varmas verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Bokslut 2016

Meddelande 15.2.2017: Placeringarna gav en avkastning på 4,7 %, dvs. 2,0 miljarder euro
Presentation av bokslutet
Styrelsens verksamhetsberättelse
Varmas verksamhetsberättelse och bokslut 2016