Partiell ålderspension

Partiell ålderspension ger flexibilitet i livet och går att ta ut efter att man fyllt 61 år. Du kan ta ut pensionen om du inte beviljats någon annan pension som grundar sig på ditt arbete. Eventuell frivillig pension som tecknats av arbetsgivaren hindrar dig inte från att få partiell ålderspension.

Så här ansöker du om partiell ålderspension

  1. Planera. Gå in på vår onlinetjänst och beräkna ditt pensionsbelopp till stöd för ditt beslut. Om du tar ut partiell ålderspension före din lägsta pensionsålder görs en permanent förtidsminskning av pensionen. Om du tar ut partiell ålderspension efter din lägsta pensionsålder beräknas en uppskovsförhöjning för din pension, som även den är permanent.
  2. Kom överens. Du måste inte berätta för din arbetsgivare om den partiella ålderspensionen, men om du vill ändra din arbetstid måste du komma överens om det med arbetsgivaren. Om du tänker sluta arbeta helt och hållet ska du säga upp dig på normalt vis. Om du som företagare ändrar din arbetsmängd i samband med en partiell ålderspension kan du anmäla detta på Varma Onlinetjänst.
  3. Ansök. Fyll i en elektronisk pensionsansökan via vår onlinetjänst. Partiell ålderspension börjar tidigast från ingången av den månad som följer efter ansökan. När du samtidigt väljer att sköta dina pensionsärenden elektroniskt får du ditt beslut till det elektroniska arkivet och får en avisering när ditt beslut är klart. Om du inte väljer att sköta dina pensionsärenden elektroniskt skickar vi beslutet till din hemadress. Handläggningstiden varierar, men ligger just nu på två dagar. 

Partiell ålderspension

Ansök om partiell ålderspension via Varma Onlinetjänst

Den partiella ålderspensionens belopp

Som partiell ålderspension kan du ta ut antingen 25 eller 50 % av den pension du tjänat in fram till det senaste årsskiftet. Om du tar ut partiell ålderspension före din lägsta pensionsålder görs en permanent förtidsminskning av den uttagna pensionen. Om du tar ut partiell ålderspension efter din lägsta pensionsålder tillkommer en uppskovsförhöjning till din pension. Om du tar ut partiell ålderspension vid din lägsta pensionsålder påverkas pensionen varken av förtidsminskning eller uppskovsförhöjning.

Om du tar ut 25 % av din pension kan du senare öka den med ytterligare 25 procent. Den partiella ålderspensionens andel går inte att ändra i motsatt riktning eller på andra sätt. Observera att du inte kan återkalla den partiella ålderspensionen när det har gått 3 månader sedan du fått beslutet. 3 månaders tidsfrist räknas från den dagen då beslutet utfärdats.


Beräkna din partiella ålderspension i Varma Onlinetjänst

 

Åldersgränsen för partiell ålderspension höjs

Åldersgränsen för partiell ålderspension är för närvarande 61 år. Pensionen kan tidigast börja i början av månaden efter att du lämnat din ansökan. Du kan med andra ord inte få partiell ålderspension retroaktivt.

Åldersgränsen för partiell ålderspension kommer att höjas. För personer födda år 1964 är åldersgränsen 62 år. För personer födda 1965 eller därefter är åldersgränsen tre år före den lägsta pensionsåldern.

Kontrollera med pensionsräknaren din åldersgräns för partiell ålderspension

 

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • beräkna en uppskattning av ditt pensionsbelopp i förväg
  • fylla i en ansökan om partiell ålderspension
  • följa handläggningen av din ansökan
  • läsa ditt beslut i det elektroniska arkivet
  • använda våra tjänster för pensionstagare, efter att du fått ditt beslut
  • skicka och ta emot meddelanden och bilagor.