Vad ska jag göra om jag ska omstrukturera verksamheten?

En FöPL-försäkring täcker allt arbete som företagare

FöPL-försäkringen är personlig. En FöPL-försäkring täcker allt arbete som företagare. Meddela oss om du börjar arbeta som företagare i ett nytt företag eller om bolagsformen för ditt företag ändras.

Meddela oss om ändringar i din företagarverksamhet i Varma Onlinetjänst:

  • Ansök om ändring av FöPL-arbetsinkomst, om din bransch, omsättning eller antalet arbetstimmar (och om din verksamhet är säsongsbetonad) ändras: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Ansök om ändring av arbetsinkomsten.
  • Meddela oss ditt företags nya uppgifter (t. ex. FO-nummer, adress, nätfakturaadress), om företaget betalar din FöPL-avgift: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Fakturans mottagare > Redigera.
  • Om din egen e-postadress ändras, meddela den nya e-postadressen i onlinetjänsten: klicka på profilikonen i det övre högra hörnet av onlinetjänsten och välj Egna uppgifter.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Förändras din ägarandel?

Om du säljer en del av ditt företag kan även pensionsförsäkringen förändras.

Läs mer om FöPL-försäkringsskyldigheten i olika bolagsformer

ArPL-försäkring i företagets ändringssituationer

Se nedan anvisningar om hur du ska göra med ArPL-försäkringen i olika ändringssituationer som gäller företaget. Observera att då företagsverksamheten förändras kan även pensionsförsäkringen av företagets ägare förändras.

Om du säljer ditt företags hela affärsverksamhet avslutas företagets ArPL-försäkring. Arbetstagarna försäkras i köparens ArPL-försäkring.

Avsluta en onödig ArPL-försäkring i Varma Onlinetjänst

Om du säljer endast en del av affärsverksamheten och ditt företag fortfarande har arbetstagare förblir företagets ArPL-försäkring i kraft. De arbetstagare som hör till den del av affärsverksamhet som säljs försäkras i köparens ArPL-försäkring.

ArPL-försäkringsavtalet är bolagsspecifikt. Om FO-numret ändras, teckna en ny ArPL-försäkring för det nya FO-numret.

Om du har en firma och ombildar den till ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag ska du avsluta din gamla ArPL-försäkring i Varma Onlinetjänst. Teckna en ny ArPL-försäkring för dina arbetstagare i det nya bolagets namn.

Om FO-numret förblir det samma ändras inte heller ArPL-försäkringen.

När du ombildar ett kommanditbolag eller öppet bolag till aktiebolag fortsätter ArPL-försäkringen oförändrad.

Teckna en ny ArPL-försäkring

Avsluta en onödig ArPL-försäkring i Varma Onlinetjänst

Då bolag fusioneras måste man besluta vilket av bolagen som är det övertagande bolaget och vilket åter det överlåtande bolaget. Det övertagande bolaget kan också vara ett helt nytt bolag. Det överlåtande bolagets ArPL-försäkring måste avslutas. Arbetstagarna övergår till det övertagande bolagets ArPL-försäkring. För det övertagande bolaget ska en ny ArPL-försäkring tecknas om bolaget inte har någon försäkring.

De fusionerade bolagens arbetspensionsfond överförs till ArPL-försäkringen för det övertagande bolaget.

Teckna en ny ArPL-försäkring

Avsluta en onödig ArPL-försäkring i Varma Onlinetjänst

Om ett aktiebolag delas i två eller flera bolag ska det delade bolagets ArPL-försäkring avslutas. Nya ArPL-försäkringar tecknas för de nya bolagen. Ett aktiebolag kan även delas endast partiellt. I sådana fall förblir ArPL-försäkringen för den kvarvarande företagsdelen oförändrad. Om arbetstagarna övergår till det nya bolaget tas en ny försäkring för det.

Om överföringen av det delade bolagets arbetspensionsfond avtalas från fall till fall.

Teckna en ny ArPL-försäkring

Avsluta en onödig ArPL-försäkring i Varma Onlinetjänst