Vad ska jag göra om jag är en tillfällig arbetsgivare?

Anmäl löner till inkomstregistret

En tillfälligt arbetsgivare sysselsätter ingen permanent och betalar löner vars belopp är lägre än 9 822 euro under sex månader (2024). En tillfällig arbetsgivare behöver inget ArPL-försäkringsavtal. Arbetstagarnas löner anmäls emellertid till inkomstregistret och en ArPL-avgift betalas för dem.

Läs anvisningar om anmälan av löner som tillfällig arbetsgivare

Läs mer om ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare

Lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring

Du måste kanske också teckna en lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring för dina anställda.

Be om en offert av vår partner If