ArPL-avgifter och betalning

ArPL-avgiften bygger på utbetalda löner. Vi får löneuppgifterna från inkomstregistret och beräknar ArPL-avgiften utifrån dem. Varmas starka solvens innebär att du får konkurrenskraftiga kundåterbäringar. Kundåterbäringen sänker ArPL-avgiften.

ArPL-avgift 2024

ArPL-grundavgiften för avtalsarbetsgivare år 2024 är 25,12 % av de anställdas löner och till den läggs en arbetspensionsbolagsspecifik avgift för omkostnader.

Avgiften för tillfälliga arbetsgivare 26,12 % av lönerna.

Arbetstagarna betalar själv en del av ArPL-avgiften. Som arbetsgivare drar du deras andel från lönen. Arbetstagarens andel är:

  • för personer 17-52 år 7,15 % av lönen
  • för personer 53-62 år 8,65 % av lönen
  • för personer som har fyllt 63 år 7,15 % av lönen.

Arbetstagaren ska betala en höjd avgift från början av den kalendermånad som följer på den då arbetstagaren fyller 53 år till slutet av den kalendermånad då hen fyller 63 år.

Du hittar ditt företags ArPL-avgiftsprocent i Varma Onlinetjänst: Försäkringar > Prognoser och rapporter > Ställ en ny prognos.

Se vår tabell med avgiftsprocentsatser och gränsbelopp

Omkostnadsavgift

Med omkostnadsavgiften som ingår i ArPL-försäkringsavgiften täcks driftskostnaderna som uppstår från skötseln av försäkringarna och pensionerna. Varje arbetspensionsbolag har från och med 2023 fastställt en egen omkostnadsavgift. Effektiviteten i arbetspensionsbolagets verksamhet påverkar nivån på omkostnadsavgiften. Vi sänker vår redan konkurrenskraftiga omkostnadsavgift för 2024. Våra kunder drar nytta av detta i form av lägre ArPL-avgifter.

Omkostnadsavgiften fastställs enligt företagets storlek. För storleksbedömningen under 2024 används senast tillgängliga genomsnittliga månadslön för 12 månader (november 2023–oktober 2024).

Omkostnadsavgiftsprocenten preciseras till slutbeloppet i samband med årets sista löneutbetalning. Omkostnadsavgiften för år 2024 fastställs enligt de försäkrade lönerna för år 2024.

Om företaget tillhör en försäkrad koncern inom Varma fastställs avgiftsprocenten enligt koncernens storlek. Ju högre koncernens försäkrade löner inom Varma är, desto lägre är avgiftsprocenten. Varmas omkostnadsavgift är förmånlig även för mindre arbetsgivare.

Omkostnadsavgiften ingår i ArPL-avgiften som beräknas på basis av de löner som anmälts till inkomstregistret. Den beaktas på varje ArPL-faktura.

Från och med år 2023 finns ingen separat omkostnadsrabatt eftersom större arbetsgivares lägre omkostnadsavgiftsprocent beaktas i fakturerade avgifter så aktuellt som möjligt.

Omkostnadsavgiften som ingår i ArPL-försäkringsavgiften för tillfälliga arbetsgivare kommer även i fortsättningen att fastställas på samma sätt i alla arbetspensionsbolag. ArPL-avgiften år 2024 är 26,12 % av lönerna och innehåller en omkostnadsavgift.

Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgift är ett förmånligare alternativ i Varma. ArPL-grundavgiften år 2024 är 25,12 % av arbetstagarnas lönesumma och dessutom tillkommer en pensionsbolagsspecifik omkostnadsavgift. Som avtalsarbetsgivare får du dessutom en årlig rabatt på din försäkringsavgift i form av kundåterbäringar. Fyll i en försäkringsansökan på webben om du vill bli avtalskund.

Om de försäkrade lönerna varierar olika månader kommer även omkostnadsavgiftsprocenten att variera litet. Om lönerna inte ändras, varierar inte heller omkostnadsavgifterna.

För storleksbedömningen av företag under 2024 används senast tillgängliga genomsnittliga månadslön för 12 månader. De senaste tillgängliga genomsnittliga månadslönerna är från den andra kalendermånaden före löneutbetalningsmånaden. Till exempel, om lönen betalas ut i maj 2024, används de genomsnittliga månadslönerna för perioden april 2023 till mars 2024. Den genomsnittliga månadslönen som ska användas preciseras därför varje månad.

För den nya försäkringen används i början den genomsnittliga månadslönen beräknad från försäkringsansökans lönebelopp, tills vi känner till den faktiska försäkrade lönen.

Betalningssätt

Det finns två sätt att betala ArPL-försäkringsavgifter: direktfaktura och samlingsfaktura. Vilket betalningssätt som är bättre beror på hur många gånger i månaden du betalar ut lön.

Direktfaktura är det bästa alternativet om du betalar ut lön en gång i månaden. Vi skickar fakturan så snart vi fått löneuppgifterna från inkomstregistret. Förfallodagen är 21 dagar från att vi skickat fakturan.

Samlingsfaktura är det enklaste om du betalar ut lön flera gånger per månad. Vi skickar fakturan en gång i månaden och den inkluderar då samtliga anmälda löneuppgifter för månaden. Exempelvis skickar vi fakturan för samtliga löner som betalats under januari månad i början av februari. Förfallodagen är 21 dagar från att vi skickat fakturan.

Du ser ditt nuvarande betalningssätt i Varma Onlinetjänst. Där kan du också ändra ditt betalningssätt.

Logga in på Varma Onlinetjänst

ArPL-fakturor elektroniskt

Om du vill ha ArPL-fakturor elektroniskt, meddela företagets e-faktureringsadress och e-faktureringsoperatör till oss i Varma Onlinetjänst: Försäkringar > Försäkringens uppgifter > Faktureringsuppgifter > Redigera.

Lägg till e-faktureringsadress

Om du vill ta emot ArPL-fakturor per e-post, meddela den e-postadress dit du vill få fakturorna i Varma Onlinetjänst: Försäkringar > Försäkringens uppgifter > Faktureringsuppgifter > Redigera.

Ange din e-postadress för ArPL-fakturor

Du kan beställa ArPL-fakturor som e-fakturor till din personliga nätbank. Lägg till en ny e-faktura i din nätbank genom att söka Varma bland avsändare av e-fakturor och välj ArPL-försäkring (TyEL-vakuutus). Du behöver ditt ArPL-försäkringsnummer och fakturanummer när du lägger till e-fakturan. Du får närmare instruktioner om beställning av e-faktura uttryckligen i din nätbanksapplikation från din egen bank.

Betalningstid för ArPL-fakturor

Vi hjälper dig och ditt företag genom alla förändringar och överraskande situationer. Om du behöver flexibilitet med betalningstider kan du begära betalningsuppskov via Varma Onlinetjänst. På den förlängda betalningstiden tillämpas dröjsmålsränta (12,5 % i 2024). Varmas egna inkassorådgivare hjälper dig att hitta den bästa lösningen för ditt betalningsläge. Tveka inte att kontakta oss i god tid! Vi tar ut en avgift på 40 euro för betalningspåminnelser.

Ansök om betalningstid via Varma Onlinetjänst

Kundåterbäringen sänker ArPL-avgiften

Det är möjligt att bevilja rabatt på ArPL-avgiften i form av kundåterbäringar. Alla våra ArPL-försäkringskunder får kundåterbäringar tack vare Varmas starka solvens. Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och därför kan vi erbjuda branschens högsta kundåterbäringar. Din ArPL-försäkring blir alltså förmånligare om du väljer Varma.

Kundåterbäringarna för ArPL-försäkringsavgifterna 2024 betalades ut 12.3.2024. Kundåterbäringarna används vanligen till dina framtida ArPL-avgifter. Gå till Varma Onlinetjänst för att se hur mycket du fått i kundåterbäring och hur den har använts.

Läs mer om kundåterbäringar

Se dina kundåterbäringar i Varma Onlinetjänst

Dra nytta av betalningsverktygen i Varma Onlinetjänst

Varmas tydliga och användarvänliga onlinetjänst finns tillgängliga dygnet runt. Du hittar bland annat verktyg för att ta fram prognoser över framtida ArPL-avgifter och ser dina betalda avgifter till stöd för redovisningen.

I Varma Onlinetjänst i avsnittet Prognoser och rapporter kan du bedöma den kommande ArPL-avgiften och samla in uppgifter t.ex. för bokslutet. Under fliken Uppgifter för bokslut finns en behändig tjänst som ger dig enkel tillgång till ArPL-avgiftsuppgifter och fakturor till din redovisning, till exempel vid månadsavstämningar eller delårsbokslut. I tjänsten ser du ArPL-avgifterna för det föregående och innevarande året samt summan av alla fakturerade ArPL-avgifter och betalningar.

Under fliken Uppgifter på årsnivå kan du följa hur budgeten håller och ta fram uppskattningar för återstoden av året till bokslutet. Du ser även ArPL-lönerna och ArPL-avgifterna för det innevarande året och kan uppskatta den totala ArPL-avgiften och avgiftsprocenten för året. Tjänsten visar även kundåterbäringen.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Fem orsaker att välja Varmas ArPL-försäkring

1. Prisvärd ArPL-försäkring

Varma erbjuder dig en prisvärd ArPL-försäkring eftersom vi är det mest solventa arbetspensionsbolaget. Därför kan vi erbjuda utmärkta rabatter på ArPL-avgifterna.

2. Lättanvänd onlinetjänst

Som kund hos Varma får du tillgång den tydliga och lättanvända Varma Onlinetjänst som är öppen dygnet runt. Du kan sköta din ArPL-försäkringsärenden till exempel med din smarttelefon när det passar dig bäst. Om du dessutom har en FöPL-försäkring hos Varma kan du sköta ärenden som gäller den smidigt i en och samma tjänst.

3. Kompetent service

Våra experter, prisbelönta av våra kunder, hjälper dig genom de föränderliga och oväntade vändningarna i din verksamhet. Vår vänliga kundtjänst kan enkelt nås via telefon, chatt och Varma Onlinetjänst.

4. Flexibla betalningstider

Varma har egna kunniga inkassorådgivare som ständigt får mycket beröm av våra kunder. Kontakta oss om du någon gång behöver flexibilitet med betalningstiderna! Tillsammans hittar vi en lösning för just din situation.

5. Ansvarsfull skådespelare

I Varma är dina arbetspensionsavgifter väl förvaltade eftersom våra investeringar är lönsamma och säkra. Varma är en föregångare inom hållbarhet. Du kan vara säker på att vi tar hand om din och dina arbetstagares pensionssäkerhet samtidigt som vi tar hänsyn till miljön, våra arbetstagare och kommande generationer.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
  • granska inkomsten för olika arbetstagare
  • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
  • uppskatta ArPL-avgifter.