ArPL-avgifter och betalning

ArPL-avgiften bygger på utbetalda löner. Vi får löneuppgifterna från inkomstregistret och beräknar ArPL-avgiften utifrån dem. Varmas starka solvens innebär att du får konkurrenskraftiga kundåterbäringar. Kundåterbäringen sänker ArPL-avgiften.

ArPL-avgift 2023

ArPL-grundavgiften år 2023 är 25,30 % av de anställdas löner och till den läggs en arbetspensionsbolagsspecifik avgift för omkostnader.

Arbetstagarna betalar själv en del av ArPL-avgiften. Som arbetsgivare drar du deras andel från lönen. Arbetstagarens andel är:

 • för personer 17-52 år 7,15 % av lönen
 • för personer 53-62 år 8,65 % av lönen
 • för personer som har fyllt 63 år 7,15 % av lönen.

Arbetstagaren ska betala en höjd avgift från början av den kalendermånad som följer på den då arbetstagaren fyller 53 år till slutet av den kalendermånad då hen fyller 63 år.

Du hittar ditt företags ArPL-avgiftsprocent i Varma Onlinetjänst: Försäkringar > Prognoser och rapporter > Ställ en ny prognos.

Se vår tabell med avgiftsprocentsatser och gränsbelopp

Förändringar i hur ArPL-avgifterna fastställs från och med 1.1.2023

Från och med början av 2023 kommer nya skillnader i ArPL-avgifter mellan olika arbetspensionsbolag. Läs mer om ämnet i våra nyheter:

Förändringar i hur ArPL-avgifterna fastställs – Varmas effektivitet och solvens gynnar direkt våra kunder

Betalningssätt

Det finns två sätt att betala ArPL-försäkringsavgifter: direktfaktura och samlingsfaktura. Vilket betalningssätt som är bättre beror på hur många gånger i månaden du betalar ut lön.

Direktfaktura är det bästa alternativet om du betalar ut lön en gång i månaden. Vi skickar fakturan så snart vi fått löneuppgifterna från inkomstregistret. Förfallodagen är 21 dagar från att vi skickat fakturan.

Samlingsfaktura är det enklaste om du betalar ut lön flera gånger per månad. Vi skickar fakturan en gång i månaden och den inkluderar då samtliga anmälda löneuppgifter för månaden. Exempelvis skickar vi fakturan för samtliga löner som betalats under januari månad i början av februari. Förfallodagen är 21 dagar från att vi skickat fakturan.

Du ser ditt nuvarande betalningssätt i Varma Onlinetjänst. Där kan du också ändra ditt betalningssätt.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Betalningstid för ArPL-fakturor

Vi hjälper dig och ditt företag genom alla förändringar och överraskande situationer. Om du behöver flexibilitet med betalningstider kan du begära betalningsuppskov via Varma Onlinetjänst. På den förlängda betalningstiden tillämpas dröjsmålsränta (10,5 % i 2023). Varmas egna inkassorådgivare hjälper dig att hitta den bästa lösningen för ditt betalningsläge. Tveka inte att kontakta oss i god tid! Vi tar ut en avgift på 40 euro för betalningspåminnelser.

Ansök om betalningstid via Varma Onlinetjänst

Kundåterbäringen sänker ArPL-avgiften

Det är möjligt att bevilja rabatt på ArPL-avgiften i form av kundåterbäringar. Alla våra ArPL-försäkringskunder får kundåterbäringar tack vare Varmas starka solvens. Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och därför kan vi erbjuda branschens högsta kundåterbäringar. Din ArPL-försäkring blir alltså förmånligare om du väljer Varma.

Kundåterbäringarna för ArPL-försäkringsavgifterna 2022 betalades ut 7.3.2022. Kundåterbäringarna används vanligen till dina framtida ArPL-avgifter. Gå till Varma Onlinetjänst för att se hur mycket du fått i kundåterbäring och hur den har använts.

Läs mer om kundåterbäringar

Se dina kundåterbäringar i Varma Onlinetjänst

Dra nytta av betalningsverktygen i Varma Onlinetjänst

Varmas tydliga och användarvänliga onlinetjänst finns tillgängliga dygnet runt. Du hittar bland annat verktyg för att ta fram prognoser över framtida ArPL-avgifter och ser dina betalda avgifter till stöd för redovisningen.

I Varma Onlinetjänst i avsnittet Prognoser och rapporter kan du bedöma den kommande ArPL-avgiften och samla in uppgifter t.ex. för bokslutet. Under fliken Uppgifter för bokslut finns en behändig tjänst som ger dig enkel tillgång till ArPL-avgiftsuppgifter och fakturor till din redovisning, till exempel vid månadsavstämningar eller delårsbokslut. I tjänsten ser du ArPL-avgifterna för det föregående och innevarande året samt summan av alla fakturerade ArPL-avgifter och betalningar.

Under fliken Uppgifter på årsnivå kan du följa hur budgeten håller och ta fram uppskattningar för återstoden av året till bokslutet. Du ser även ArPL-lönerna och ArPL-avgifterna för det innevarande året och kan uppskatta den totala ArPL-avgiften och avgiftsprocenten för året. Tjänsten visar även kundåterbäringen.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Fem orsaker att välja Varmas ArPL-försäkring

 1. Varma erbjuder dig en prisvärd ArPL-försäkring eftersom vi är det mest solventa arbetspensionsbolaget. Därför kan vi erbjuda utmärkta rabatter på ArPL-avgifterna.
 2. Som Varmas kund får du tillgång till en användarvänlig och lättanvänd Varma Onlinetjänst. I en enda tjänst kan du enkelt sköta ärenden som rör din ArPL-försäkring och betalningar samt ledning av arbetsförmågan. Varma Onlinetjänst är alltid öppen så du kan sköta dina försäkringsärenden även via din smartphone när det passar dig. Om du också har en FöPL-försäkring från Varma kan du enkelt sköta dina FöPL-försäkringsärenden i samma tjänst.
 3. Varma är en partner till framtidsmakarna. Våra experter, prisbelönta av våra kunder, hjälper dig genom de föränderliga och oväntade vändningarna i din verksamhet. Vår vänliga kundtjänst kan enkelt nås via telefon, chatt och Varma Onlinetjänst.
 4. Varmas kunniga inkassorådgivare får ständigt beröm av våra kunder. Kontakta oss om du någon gång behöver flexibilitet med betalningstiderna. Tillsammans hittar vi en lösning för just din situation!
 5. I Varma är dina arbetspensionsavgifter väl förvaltade eftersom våra investeringar är lönsamma och säkra. Varma är en föregångare inom hållbarhet: du kan vara säker på att vi tar hand om din och dina arbetstagares pensionssäkerhet samtidigt som vi tar hänsyn till miljön, våra arbetstagare och kommande generationer.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
 • granska inkomsten för olika arbetstagare
 • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
 • uppskatta ArPL-avgifter.
Logga in på Varma Onlinetjänst