Vad ska jag göra om jag ska ta familjeledigt?

Ansök om uppsägning av din FöPL-försäkring när du tar en längre ledighet

När du inleder en längre familjeledighet och inte arbetar under ledigheten, ansök om uppsägning av din FöPL-försäkring. Försäkringen kan avslutas om avbrottet varar i cirka fyra månader. Vid behov kan du säga upp FöPL-försäkringen retroaktivt.

Kom ihåg att själv meddela oss om avbrott i ditt företagararbete, vi får ingen information om din familjeledighet från FPA eller någon annan instans.

Det enklaste sättet att ansöka om uppsägning av försäkringen är att skicka oss en ansökan i Varma Onlinetjänst: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Avsluta försäkring.  

Gör en uppsägningsansökan i Varma Onlinetjänst

Läs mer om när du behöver en FöPL-försäkring

Läs mer om situationer där FöPL-försäkringen avslutas

När du återgår till arbetet kan du teckna en ny FöPL-försäkring från och med den dag som du börjar arbeta.

Teckna en försäkring