Hur ska jag gå till väga om jag vill gå i pension?

Ålderspension

Ålderspension är en möjlighet för den som uppnått sin lägsta pensionsålder. Prova vår pensionsräknare för att kontrollera när du kan ansöka om pension.

Kontrollera din pensionsålder med räknaren

Företagare kan fortsätta bedriva sin verksamhet vid sidan av pensionen, men FöPL-försäkringen sägs upp i slutet av månaden före pensionen börjar. Den som vill kan ha en frivillig FöPL-försäkring även som pensionär. Om du dessutom arbetar i ett anställningsförhållande måste det sägas upp innan du kan få pension.

Den lägsta pensionsåldern för 1958 födda är 64 år och för 1959 födda 64 år och tre månader. Ju längre du arbetar, desto mer pension tjänar du in.

Läs mer om att ansöka om ålderspension

Partiell ålderspension

Partiell ålderspension ger flexibilitet i livet och går att ta ut efter att man fyllt 61 år. Som partiell ålderspension kan man ta ut antingen 25 eller 50 % av den pension man tjänat in fram till det senaste årsskiftet. Pensionen går att ta ut om man inte beviljats någon annan pension som grundar sig på arbete.

Partiell ålderspension förutsätter inga förändringar i fråga om ditt arbete, men om du vill kan du göra sådana. Om din företagarverksamhet minskar eller förändras på annat sätt i samband med den partiella ålderspensionen ska du anmäla en ny uppskattning av din FöPL-arbetsinkomst med en pensionsansökan.

Den partiella ålderspensionens storlek påverkas av pensionstagarens ålder när pensionen börjar. Om du tar ut partiell ålderspension före din lägsta pensionsålder görs en permanent förtidsminskning av pensionen. Om du tar ut partiell ålderspension efter din lägsta pensionsålder beräknas en uppskovsförhöjning för din pension, som även den är permanent.

Beräkna en uppskattning av din partiella ålderspension i Varma Onlinetjänst

Beräkna en uppskattning av din pension i Varma Onlinetjänst

Visste du att du kan använda pensionsräknaren i Varma Onlinetjänst för att få en uppskattning av din framtida pension? Logga in på Varma Onlinetjänst, gå till sidan Pensionsberäkningar och planera din framtid med hjälp av vår behändiga räknare. Du kan beräkna uppskattningar av pensionen med olika tidpunkter och pensionsalternativ och uppgifter som du själv matar in.

Logga in på Varma Onlinetjänst