Vad ska jag göra om jag är en tillfällig arbetsgivare?

Anmäl löner till inkomstregistret

En tillfälligt arbetsgivare sysselsätter ingen permanent och betalar löner vars belopp är lägre än 8 790 euro under sex månader. En tillfällig arbetsgivare behöver inget ArPL-försäkringsavtal. Arbetstagarnas löner anmäls emellertid till inkomstregistret och en ArPL-avgift betalas för dem.

Läs anvisningar om anmälan av löner som tillfällig arbetsgivare

Lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring

Du måste kanske också teckna en lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring för dina anställda.

Be om en offert av vår partner If