Ilmastotyömme ja tavoitteemme

Ilmastonmuutoksen hillintä on kiinteä osa sijoitustoimintaamme. Vastuullisuus on meille tapa turvata sijoitusten tuotto pitkällä aikavälillä ja varmistaa, että ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet huomioidaan laajasti sijoituspäätöksissämme. Sijoittajina haluamme rakentaa maailmaa, joka on kestävä myös tuleville sukupolville.

Sijoitamme yhtiöihin, rahastoihin ja kiinteistöihin, jotka huomioivat toiminnassaan ilmastonmuutoksen riskit. Etsimme sijoituskohteita, jotka luovat fossiilisille polttoaineille korvaavia tuotteita ja tuottavat uusia teknologioita päästöjen vähentämiseen.

Varma on jo vuodesta 2016 alkaen sitoutunut kehittämään sijoituksista ja sijoitusprosessista Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia.

Lue lisää ympäristöpolitiikasta.

Kerromme ilmastotavoitteiden edistymisestä vuosi- ja vastuullisuusraportissamme.

 

Ilmastoystävällinen kokonaisuus sijoitussalkussa

Yksi ilmastotekomme on ilmastoystävällisen sijoituskokonaisuuden, ilmastoallokaation, muodostaminen. Ilmastoallokaatio pitää sisällään kohteita, jotka ottavat huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset ja mahdollisuudet. Sijoitamme ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuihin ja kohteisiin, jotka mahdollistavat muutoksen kohti pienempiä hiilidioksidipäästöjä. Kasvatamme ilmastoallokaation osuutta sijoitussalkussamme tavoitteidemme mukaisesti.

Ilmastoallokaatio

  • ilmastoystävällisten sijoitusten osuus sijoitussalkusta 36,8 %
  • sijoitusten osuus euroina 21,9 mrd. e

Ilmastotavoitteemme

Tavoitteenamme on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että Varman salkussa olevat sijoitukset tuottavat hiilidioksidipäästöjä saman verran kuin sitovat niitä ilmakehästä. 

Vuoden 2024 alussa ilmastoallokaation eli ilmastonmuutoksen toiminnassaan huomioivan sijoituskokonaissuuden osuus Varman sijoitussalkusta oli 36,8 prosenttia eli 21,9 miljardia euroa.

Tavoitteenamme on sijoitussalkun absoluuttisten kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen neljänneksellä vuoteen 2025 mennessä ja puolella vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoden 2021 tasoon).

Olemme linjanneet, että kiinteistösijoituksissa sähkö olisi hiilidioksidipäästötöntä vuoteen 2025 mennessä ja lämpö hiilidioksidipäästötöntä 2030 mennessä.

Olemme vuodesta 2015 lähtien poissulkeneet suorista sijoituksistamme yrityksiä, joiden liikevaihdosta, tuotantokapasiteetista tai tuotannosta merkittävä osa tulee kivi- tai ruskohiileen perustuvasta toiminnasta. Emme sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta, tuotantokapasiteetista tai tuotannosta enemmän kuin 10 prosenttia koostuu kyseisestä toiminnasta.

Poistumme kaikista hiilisijoituksista vuoteen 2025 mennessä ja öljynporauksesta vuoteen 2030 mennessä.

Tämän olemme jo tehneet

-32 %

Olemme leikanneet sijoitusten absoluuttisia päästöjä -32 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

-64 %

Kiinteistöjemme energian käytön hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet -64 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna.

29 %

Rahastosijoituksistamme 29 prosenttia on jo rahastoissa, joissa ilmastonmuutos on huomioitu niiden sijoitusstrategiassa.  

Varman tieteeseen perustuvat SBT-tavoitteet

Varman tieteeseen perustuvat Science Based Targets (SBTi)-päästövähennystavoitteet hyväksyttiin lokakuussa 2023. Varma sai hyväksynnän tavoitteilleen ensimmäisenä eläkeyhtiönä Suomessa ja kolmantena eläkeyhtiönä maailmassa. Kansainväliseen SBT-yhteisaloitteeseen liittyneet yritykset sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 

Varman SBT-tavoitteena on vähentää omaan toimintaansa liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasosta.

Epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen osalta tavoite on asetettu listatuille osakkeille, listatuille korkosijoituksille ja kiinteistörahastoille. Näissä omaisuuslajeissa Varman tavoite on kasvattaa SBT-yhteisaloitteeseen sitoutuneiden yritysten osuutta 51 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä.

Lue lisää Varman SBT-tavoitteiden asettamisesta

Kiinteistöjen ilmastotavoitteet

Kiinteistöjen ilmastoystävällisyys on avainroolissa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Varma muokkaa omistamiaan toimistoja ja asuntoja hiilineutraaleiksi – osa vuokrakodeistamme on jo lämmitykseltään hiilineutraaleja.

Lue lisää kiinteistöjen ympäristövaikutuksista kiinteistöjen omilta sivuilta ja vuosi- ja vastuullisuusraportistamme.