Varma kiinteistösijoittajana

Varma on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista noin 5,6 miljardin euron kiinteistöomaisuudella. Vastuullisena kiinteistönomistajana huolehdimme kiinteistöjemme energiatehokkuudesta ja tavoittelemme kiinteistöjen hiilineutraaliutta energiankäytön osalta vuoteen 2030 mennessä.

Avainluvut

  • Kiinteistösalkun koko 5,6 mrd. €
  • Toimitiloja ja liikekiinteistöjä 74 kpl
  • Vuokrakoteja n. 4600 kpl
  • Ympäristösertifikaatteja 62 kpl

Etsitkö toimitiloja tai vuokra-asuntoa?

Toimitilat

Varman toimitilavalikoimaan kuuluu sekä historiallisia helmiä että useita uudiskohteita. Meiltä löytyy laaja valikoima erikokoisia toimisto- ja liiketiloja erityyppisiin tarpeisiin. Näiden lisäksi omistamme muun muassa useita hotellikiinteistöjä eri puolilta Suomea. Voit tutustua vuokrattavissa oleviin Varman omistamiin toimitiloihin erillisellä toimitilasivustolla.

Tutustu toimitiloihin

Vuokra-asunnot

Omistamme tällä hetkellä noin 4 300 vuokrakotia ympäri Suomea ja rakennamme jatkuvasti lisää. Suurin osa asunnoistamme sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Voit myös vuokrata uuden kotisi omistamistamme asuntokohteista Turusta, Lahdesta, Keravalta, Järvenpäästä ja Jyväskylästä. Asuntojen vuokrausta, isännöintiä, asiakaspalvelua ja muuta operatiivista toimintaa hoitaa kumppanimme Colliers Asunnot.

Lue lisää Varmasta asuntosijoittajana

Varman asuntojen vuokrausta ja isännöintiä hoitaa Colliers Asunnot.

Vapaat vuokrakotimme löydät osoitteesta: colliersasunnot.com/varma

Colliers Asuntojen asiakaspalvelu:

puh. 020 130 3003 ma-pe klo 8.30-16.00
s-posti: asiakaspalvelu@colliers.com

Puheluiden hinta soitettaessa Suomesta (sis. alv 24 %)

kiinteästä verkosta: 0,0835 euroa/puh + 0,1669 euroa/min
matkapuhelimesta: 0,0835 euroa/puh + 0,1669 euroa/min

Taloyhtiösi isännöitsijän ja huoltoliikkeen yhteystiedot löydät rappukäytävän ilmoitustaululta ja One4all Mobile -asukassovelluksesta.

Tulevaisuuteen katsovaa kiinteistönomistamista

Vastuu tulevaisuudesta kulkee teoissamme sijoituspäätöksistä rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Toimiamme ohjaavat asettamamme vastuullisuustavoitteet.

Tiesitkö, että suuri osa Suomen hiilijalanjäljestä syntyy rakennuksista? Siksi me investoimme toimitiloihin, jotka tukevat paitsi yritystoimintaasi myös ympäristötavoitteitasi. Panostamme vuokraamiemme rakennusten energiatehokkuuteen energiaremontoimalla niitä. Siirrymme mm. käyttämään merkittävässä osassa omistamissamme asuntokohteista kiinteistöjen energianlähteenä aurinkopaneeleita ja lämpöpumppuja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2030 omistamamme kiinteistöt ovat hiilidioksidipäästöttömiä kiinteistön käytönaikaisen lämmön ja sähkönkulutuksen osalta.

Haluamme kehittää ja seurata kiinteistöjemme vastuullisuutta. Kiinteistöillämme onkin jo 62 BREEAM-ympäristösertifikaattia vähintään good-tasolla, mikä kertoo mm. kiinteistön energiatehokkuudesta sekä jätteiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksista.

Lisäksi useimpien kiinteistöjemme ja asuintalojemme sijainnit erinomaisten kulkuyhteyksien äärellä mahdollistavat päästöpihit työmatkat niin joukkoliikenteellä kuin polkienkin. Kiinteistöissä on lisäksi mm. pyörähuoltopisteitä ja sähköautojen latauspisteitä.

Korkea toimitilavuokralaisten asiakastyytyväisyys

Toimitila-asiakkaiden tyytyväisyys on ollut jo vuosia alamme korkeimpia ja nousee yhä. KTI Asiakastyytyväisyysvertailun mukaan Varmalla oli toimitilavuokrauksen tyytyväisimmät asiakkaat myös vuonna 2022. Varman vuokralaisten NPS oli 66, vertailuaineiston NPS 35.

KTI Kiinteistötieto Oy:n toteuttama Asiakastyytyväisyysvertailu mahdollistaa asiakastyytyväisyyden kehityksen seuraamisen sekä vertailun alan muihin toimijoihin toimitilavuokrausmarkkinassa. Me Varmassa hyödynnämme tuloksia asiakasvuorovaikutuksemme sekä vuokraustoimintaamme kehittämisessä. Tässä artikkelissa kerromme vuoden 2022 asiakastyytyväisyysvertailun havainnoista.

Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuuden huomioiminen kaikessa sijoitustoiminnassamme tukee sekä Varman tavoitetta ensiluokkaisesta sijoittamisesta että asemaamme pitkäaikaisena eläkesijoittajana. Vastuullisuus tulee esiin kiinteistöliiketoiminnan jokaisella osa-alueella: vuokraus- ja ylläpitotoiminnassa, kiinteistöinvestoinneissa ja rakentamisessa.

Vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä kiertotalousajattelun tuominen osaksi rakentamis- ja purkamistoimintaa.

Vastuullisuus ulottuu toimitusketjuun

Teemme vuosittain paljon hankintoja mm. rakennuttamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon ja it-palveluihin, joista valtaosa kohdistuu kotimaahan. Odotamme, että sopimussuhteessa olevat toimittajamme noudattavat Varman toimittajien eettisiä toimintaperiaatteita. Samalla ensimmäisen portaan toimittaja sitoutuu huolehtimaan oman toimitusketjunsa vastuullisuudesta.

Olemme toteuttaneet kumppaneidemme avuksi myös kiertotalousoppaat kiinteistöjemme ylläpitoon ja rakentamiseen.

Ylläpidon kiertotalousohje

Rakentamisen kiertotalousohje

 

 

Vastuullisuustavoitteemme

- 64 %

Vuoden 2023 loppuun mennessä olemme vähentäneet 64 % kiinteistöjemme aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä vuoden 2015 tasoon verrattuna. Tärkeä päästövähennystyö jatkuu yhä ja etsimme uusia mahdollisuuksia hiilijalanjälkemme keventämiseen.

BREEAM

Varman toimitiloista suurin osa on BREEAM-sertifioituja ja sertifikaatteja haetaan enenevissä määrin myös Varman asuntokohteille. Sertifikaatti todentaa kiinteistön ympäristö- ja vastuullisuustason. Varman rakennuskokonaisuuksilla on tällä hetkellä yhteensä 62 BREEAM-sertifikaattia.

GRESB

Varma osallistui vuonna 2023 kiinteistöjen vastuullisuusarvioon viidettä kertaa, ja sai 87 pistettä 100:sta maksimipisteestä. Täydet pisteet Varma sai vastuullisuusjohtamista. Eurooppalaisten listaamattomien vähäriskisten kiinteistösijoitusten verrokkiryhmässä (311 sijoittajaa) Varma oli 38. sijalla. 

2025

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikkien kiinteistöjemme sähkö on hiilidioksidipäästötöntä. Lähes kaikissa asuntokohteissamme ja useissa toimitilakohteessamme on jo hiilidioksidipäästötön sähkö.

2030

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikkien kiinteistöjemme lämpö on hiilidioksidipäästötöntä. Tälläkin hetkellä useissa toimitilakohteessamme on jo hiilidioksidipäästötön lämpö (Q1/2022).

2035

Varman koko sijoitussalkku on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Jo vuoden 2021 lopussa Varman osakesalkun painotettu hiili-intensiteetti oli pienempi kuin globaalin osakemarkkinan.

Varman tavoitteena sertifioida merkittävimmät rakennukset BREEAM-ympäristöluokituksella

BREEAM on rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitus, jonka avulla kiinteistöjen ympäristötehokkuutta voidaan arvioida yhtenäisillä menetelmillä. Ympäristöluokituksessa ovat tarkastelussa mm. energiatehokkuusjärjestelmät, jätteiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet sekä sijainti, eli onko kohde hyvien joukkoliikennereittien varrella ja miten pyöräilyä tuetaan esimerkiksi tilaratkaisuissa.

Varman tavoitteena on, että yhtiön merkittävimmät rakennukset sertifioidaan BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä. Tähtäimessä on vähintään Good tai Very Good -luokka. 

 

Kolme Varman kiinteistöä sai huipputason ympäristöluokituksen

 

Varma edistää asuntokohteidensa vastuullisuutta hyödyntämällä ympäristöluokitusta

 

Lue lisää BREEAM:ista

Varma pärjää hyvin kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arvioinnissa

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) on kiinteistö-, infra- ja sijoitusvarojen vastuullisuuden arviointiin ja benchmarkkaukseen käytettävä globaali työkalu ja viitekehys, jolla sijoittajat voivat kerätä ja vertailla vastuullisuuden suorituskykyään.

 

GRESB:issä arvioidaan kiinteistöjen vastuullisuutta koko suoran kiinteistösalkun tasolla. Siinä tarkastellaan mm. kiinteistöjen vastuullisuusriskejä ja -mahdollisuuksia, energian- ja vedenkulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä, ympäristöjohtamisjärjestelmiä sekä laajasti yritysvastuun periaatteita ja johtamista koko yhtiössä.

 

Lue lisää Varman menestyksestä GRESB:issä

 

Lue lisää GRESB:stä

 

 

Vastuullisuus Varmassa

Vastuullisuus on keskeinen osa kaikkea toimintaamme. Varmalla on pitkälle tulevaisuuteen ulottuva vastuu eläkevarojen hoitamisesta, asiakkaistamme, varmalaisista ja yhteisestä ympäristöstämme. Vastuullisuusohjelmamme kantavana ajatuksena on "Varma tulevaisuus kuuluu kaikille".

Rakennamme vastuullisuustyöllämme parempaa maailmaa nykyisille ja tuleville sukupolville. Vastuullisuusohjelmamme 2022–2025 painopisteitä ovat: eläketurvan asialla, sijoitamme muutokseen ja kestävän työelämän puolesta.

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme

Mediayhteydenotot

Sampsa Ratia

Kiinteistösijoitusjohtaja

Kiinteistöt, kiinteistösijoitukset

Sari Raunio

Kiinteistökehitysjohtaja

Kiinteistöt, kiinteistökehitys

Toni Pekonen

Toimitilajohtaja

Helsinki

Sarianna Sipola

Asuntosijoituspäällikkö

Asuntosijoitukset

Kai Niinimäki

Asset Manager, toimitilavuokraus

Finlaysonin alue ja Turku

Ajankohtaista