YEL-työtulon määrittäminen

YEL-työtulo tarkoittaa oman työpanoksesi rahallista arvoa. Yrittäjänä eläkekertymäsi ja muu sosiaaliturvasi lasketaan YEL-työtulon mukaan. Kerrot oman arviosi työtulosta vakuutushakemuksella, ja me vahvistamme työtulosi vastaamaan työpanoksesi arvoa.

Mikä on yrittäjän työtulo?

YEL-vakuutuksen työtulo on arvio yrittäjän työpanoksen rahallisesta arvosta. Työtulosi tulee vastata vuosipalkkaa, joka sinun pitäisi maksaa samasta työstä toiselle yhtä ammattitaitoiselle tekijälle kuin itse olet. Yrittäjän eläkekertymä ja muu sosiaaliturva lasketaan YEL-vakuutuksen työtulon mukaan. Siihen pohjautuu esimerkiksi yrittäjän sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja työttömyyskorvauksen määrä.​ Työtulo määrittää myös YEL-vakuutusmaksusi.

Arvioi YEL-työtulon vaikutusta maksuihin ja etuuksiin yrittäjän YEL-laskurilla

Tarvitset YEL-vakuutuksen, kun työskentelet yrittäjänä niin paljon, että työpanoksesi arvo ylittää työtulon minimirajan. YEL-työtulon minimi on 8 261,71 € vuonna 2022 ja yläraja 187 625 €. Voit liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi, jos työtulosi on vähintään 13 573 € vuodessa (2022).

Miten YEL-työtulo määritellään?

Kerrot meille oman arviosi työpanoksesi arvosta eli työtulostasi YEL-vakuutushakemuksella. Eläketurvakeskus (ETK) on koonnut yrittäjän työtulo-oppaan, jossa on toimialakohtaiset työtulo-ohjeet. Vahvistamme hakemuksestasi sinulle työtulon tapauskohtaisesti huomioiden oman arviosi ja ETK:n oppaan työtulon. Lisäksi määrittelyssä otetaan huomioon työtuntiesi määrä, yrityksesi liikevaihto ja yritystoimintasi mahdollisen kausiluonteisuus. Yrittäjän työtulolla ei tarkoiteta yrityksesi tuottamaa voittoa tai yrittäjänä nostamaasi palkkaa.

Vahvistamme työtulosi vastaamaan työpanoksesi arvoa, jotta eläkekertymäsi ja sosiaaliturvasi pohjautuvat oman alasi realistiseen ansiotasoon. Näin ollen, jos esimerkiksi sairastut, saat sairauspäivärahan ansioidesi mukaan.

ETK:n työtulo-oppaan työtulot on tarkoitettu erityisesti jo toimintansa vakiinnuttaneen yrittäjän työtuloksi. Aloittavan yrittäjän työtulo voi olla oppaan työtuloa matalampi, jos asiakkaita tai työtä on alussa vähemmän.​ Niin sanottu minimityötulo (8 261,71 € vuoden 2022 tasossa) on kuitenkin tarkoitettu vain osa-aikaisen yrittäjän työtuloksi.​ Hae muutosta työtuloosi, kun esimerkiksi yritystoiminnan aloittamisen jälkeen asiakaskuntasi on vakiintunut ja liikevaihto kasvanut, tai kun siirryt sivutoimisesta yrittäjästä kokoaikaiseksi. Voit hakea muutosta työtuloosi niin usein kuin tarpeellista, mutta et takautuvasti.​

YEL-työtulo arvioidaan aina vuositasolla. Vuodella ei tarkoiteta kalenterivuotta tammikuusta joulukuuhun, vaan 12 kuukauden ajanjaksoa.​ Jos työpanoksesi, liikevaihtosi tai työtuntisi muuttuvat, työtuloon täytyy hakea muutosta kesken vuoden. Muista, että työtulomuutos voidaan tehdä aikaisintaan hakemuspäivästä alkaen eli työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.

Esimerkki
YEL-vakuutus on voimassa 1.4.–31.12.​ Yrittäjän YEL-työtuloksi on vahvistettu 24 000 euroa.​ Vakuutusmaksut ja eläkekertymä lasketaan vuosityötulosta kuitenkin vain vakuutuksen voimassaoloajalta eli tässä tapauksessa yhdeksältä kuukaudelta, huhti–joulukuulta.​

Voiko YEL-työtuloa muuttaa?

Yrittäjän työtuloa on tarkoitus muuttaa aina tarvittaessa. Kun YEL-vakuutuksesi on voimassa, vastuullasi on ilmoittaa työpanoksessasi tapahtuvista pidempiaikaisista muutoksista. Ilmoita meille, kun esimerkiksi liikevaihtosi, työtuntisi tai toimialasi muuttuu. Hae siis muutosta työtuloosi, kun esimerkiksi siirryt sivutoimisesta yrittäjästä kokoaikaiseksi tai toisin päin.

Voit hakea muutosta työtuloosi niin usein kuin tarpeellista, mutta et takautuvasti.​ Hae työtulomuutosta Varma Asioinnissa. Voit muuttaa työtuloasi aikaisintaan ilmoituksesi saapumispäivästä alkaen eli työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.

Teet YEL-työtulon muutoshakemuksen näppärästi Varma Asioinnissa. Mene palvelussa sivulle Vakuutukset > Vakuutuksen tiedot > Hae muutosta työtuloon, täytä lomake huolellisesti ja lähetä se meille. Otamme asiasi käsittelyyn ja pyydämme sinulta tarvittaessa lisätietoja. Kun asiasi on käsitelty, saat työtulon muutoksesta päätöksen. Päätös on valituskelpoinen eli voit valittaa saamastasi päätöksestä 30 päivän sisällä. Ohjeet valituksen tekemiseen ovat päätöksen liitteenä.

Hae muutosta YEL-työtuloosi asiointipalvelussa

Milloin yrittäjän työtuloa muutetaan?

On sinun oma etusi, että YEL-vakuutuksesi on ajan tasalla. Vastuullasi on ilmoittaa työpanoksessasi tapahtuvista oleellisista muutoksista. Jos teet enemmän töitä kuin aiemmin, hae työtuloosi muutosta. Jos vähennät työskentelyäsi esimerkiksi opintojen tai perhesyiden vuoksi, hae muutosta työtuloon myös silloin.

Muistathan, että työtulo ei ole palkka, jota nostat, vaan työpanoksesi rahallinen arvo vuodessa. Työtulon muutoksen perusteena ei voi olla esimerkiksi korkeampien sosiaalietuuksien saaminen tai virusepidemia.

YEL-työtulo tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella

YEL-työtuloon tehdään lain mukaan vuosittainen palkkakerrointarkistus tammikuun ensimmäisenä päivänä. Tarkistuksen tarkoituksena on pitää yrittäjän työtulo mukana yleisessä palkka- ja hintakehityksessä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa palkkakertoimen vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

Apua asiointiin

Hoida YEL-asiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • valittaa saamastasi päätöksestä
  • tarkastella menneitä ja tulevia YEL-maksujasi
  • hakea maksuaikaa laskulle.

Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi.

Kirjaudu Varma Asiointiin