Vuosi mieletöntä muutosta

Vuosi sitten aloitin Varmassa työkykyjohtajana. Varman visiossa esiintyvä "mieletön muutos" kuvaa vuotta hyvin.

Vuoden aikana olemme kehittäneet kokonaan uusia palveluja, ja toisaalta pidempään Varmassa edistetyt kehitysprojektit ovat johtaneet ensimmäisiin julkistuksiin. 

Syksyn aikana kehitimme toiminnallemme uuden viitekehyksen, Työkykysyklin, jonka perusajatus on se, että työkyky vaihtelee ja se on inhimillistä ja normaalia. Työkykysyklin myötä työkyvystä ja sen tukemisesta on mahdollista puhua luonnollisemmin ja positiivisemmin.

Vuoden aikana olemme lanseeranneet paljon uusia palveluja. Työkyvyn varmistamisen malli auttaa havaitsemaan työkyvyn heikkenemistä ennakoivia kehityskulkuja perinteisen varhaisen tuen mittareita aikaisemmin. Se myös tuo työkykyjohtamisen välineitä suoraan työyhteisöjen käyttöön.

Tiedolla johtaminen on muuttunut visioista oikeiksi palveluiksi. Hakemusten analyysimme mahdollistaa työkyvyn alenemiseen liittyvien työolo- ja työkuormitustekijöiden analyysin.

Dataintegraatiomme vievät ammatillista kuntoutusta ja työkyvyttömyyseläkkeitä koskevat tiedot työnantajan ja työterveyshuollon järjestelmiin. Näin työkyvyn johtamisen tilannekuva on aikaisempaa helpommin kokonaisvaltaisena asiakkaidemme käytössä.

Osana palvelujen fokusointia uudistimme asiakkaille tarjolla olevat kyselytyökalumme. Valitsimme kyselyihin kysymykset, jotka ovat tutkimusten mukaan keskeisiä työkyvyttömyysriskin hallinnan kannalta.

Asiakkaillamme on tarve lisätä työkykyjohtamisen osaamistaan ajasta ja paikasta riippumatta. Ratkaisumme tähän on Varma Akatemia, jonne olemme koonneet sisältöjä, jotka ovat olennaisia työkyvyttömyysriskin hallinnan kannalta juuri tässä ajassa.

Tutkimustoimintamme antaa luotettavan pohjan vaikuttaville työkyvyttömyysriskin hallinnan sisällöille ja palveluille. Tutkimustiimimme pystyy myös rakentamaan laadukasta tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ja tuomaan ajankohtaisia tutkimussisältöjä asiakkaidemme saataville.

Uudistimme organisaatiota vuodenvaihteessa ja kokosimme työkykyasioiden asiantuntijat samaan organisaatioon. Osaamisen keskittäminen auttaa meitä fokusoimaan aikaisempaakin vaikuttavammin työkyvyttömyysriskin hallintaan ja toteutuneista riskeistä vastaamiseen.

Maakunnallinen tiimimme työkyvyttömyysriskin hallinnassa mahdollistaa asiakkaiden auttamisen paikallisesti.

Eläkevakuuttajan tiivis yhteys arjen haasteisiin tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asiakaslähtöisyyteen ja yhteiskehittämiseen. Eri toimialoilla ja erilaisissa vaiheissa olevilla yrityksillä on erilaiset haasteet. Monissa asiakastapaamisissa on puhuttu vastuullisuudesta käytännön tasolla. 

Usein toistuvia puheenaiheita vuoden aikana olleet myös nuorten työkykyongelmat, mielenterveys, maahanmuuttajien työkyky, työvoimapula, työterveysyhteistyön kehittäminen sekä työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset.

Mieletön muutos huipentui koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen kevään aikana. Pienen alkusäikähdyksen jälkeen asiakas- ja kehitystyö on jatkunut intensiivisesti digitaalisia välineitä hyödyntäen. 

Poikkeustila on heijastunut eri tavoin asiakkaidemme arkeen ja se on näkynyt muun muassa lisääntyneinä yhteydenottoina ja kysymyksinä kanavissamme.

Jää nähtäväksi, miten korona-aika näkyy ammatillisessa kuntoutuksessa ja työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisutoiminnassa myöhemmin syksyllä, kun palaaminen työpaikoille tapahtuu laajamittaisemmin.

On myös kiintoisaa pohtia, minkälaisia pysyvämpiä vaikutuksia työelämään poikkeuskuukaudet tulevat aiheuttamaan. Lisääntyykö etätyö voimakkaasti? Ja minkälaisia vaikutuksia työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen näillä mahdollisilla muutoksilla on? 

Näihin oloihin valmistelemme myös eläkevakuuttajan rooliin sopivia uusia tapoja tukea asiakkaitamme. Me tuemme Sinua maailmassa, jossa on käynnissä mieletön muutos!

Blogi
Asiakaslähtöistä työkyvyttömyysriskin hallintaa
työelämä, työkykyjohtaminen 06.05.2020

Pauli Forma

Johtaja, Työkykypalvelut

Pauli Forma on työuransa aikana työskennellyt eri tehtävissä työeläkealalla ja tutkimusorganisaatioissa. Paulin keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat olleet työkyky, työkyvyn tukeminen sekä toimintaympäristön muutos. Ajankohtaisia näkökulmia tällä hetkellä ovat megatrendien vaikutukset työelämään sekä työkyvyttömyysriskeihin ja niiden hallintaan. Työn ulkopuolella Pauli harrastaa liikuntaa, lukemista, kirjoittamista ja ruoanlaittoa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä