Testaa ja kehitä liikeideaasi Business Model Canvas -työkalun avulla

Kun haluat testata liikeideaasi luovasti tai saada kokonaiskuvan yrityksen toiminnan kehittämisestä, Business Model Canvas on lyömätön työkalu liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Lue, mikä on Business Model Canvas ja mitä hyötyä siitä on yrittäjälle.

Mikä on Business Model Canvas?

Business Model Canvas (BMC) eli liiketoimintamallin huoneentaulu on visuaalinen ja yksinkertaistettu keino hahmottaa selkeästi yrityksen liiketoimintamalli. Liiketoimintamallin avulla kuvataan liiketoiminnan keskeiset menestystekijät ja niiden väliset suhteet. Se ohjaa paitsi yrityksen omaa toimintaa, sen avulla voidaan kertoa myös ulkopuolisille, kuinka yritystoiminta on tarkoitus järjestää ja mistä tekijöistä menestyvä liiketoiminta syntyy.

Business Model Canvas -mallin esitteli ensimmäisenä Alexander Osterwalder vuonna 2008, minkä jälkeen mallin käyttö on laajentunut ja saavuttanut suosiota erityisesti startup-yrityksissä. Sen avulla yrittäjän on helppo luonnostella liikeideaa ja tarkastella liiketoiminnan osatekijöitä kokonaisuutena. Se on myös strateginen työkalu, jonka avulla voi suunnitella tulevaa liiketoimintaa tai tarkastella ja tehostaa jo olemassa olevia liiketoimintamalleja.

Liiketoimintamallin ja liiketoimintamallin huoneentaulun avulla voidaan myöhemmin laatia yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma, joka kuvaa tarkkojen suunnitelmien ja laskelmien avulla, miten yrityksen liiketoiminnasta tulee kannattavaa. Sen avulla niin sijoittajat kuin starttirahan myöntäjä voivat arvioida päätöstään rahoituksen antamisesta.

Mistä Business Model Canvas muodostuu?

Business Model Canvas kuvataan yleensä taulukkona, jossa tarkastellaan yhdeksää yrityksen ansaintalogiikkaan ja liiketoimintaan liittyvää avainkohtaa sekä niiden alla olevia apukysymyksiä. Samat yhdeksän asiaa tulisi löytyä myös perinteisestä liiketoimintasuunnitelmasta.

 1. Uniikki arvolupaus (Value Proposition)
 2. Toiminnot (Key Activities)
 3. Resurssit (Key Resources)
 4. Asiakassegmentit (Customer Segments)
 5. Asiakassuhteet (Customer Relationships)
 6. Kanavat (Channels)
 7. Kumppanit (Key Partners)
 8. Kulurakenne (Cost Structure)
 9. Kassavirta (Revenue Streams)

Lataa Business Model Canvas (BMC) – Liiketoimintamallin huoneentaulu

Miten käytän Business Model Canvasta?

Liiketoimintamallin huoneentaulua voi käyttää työkaluna niin suunniteltaessa uuden yrityksen toimintaa kuin tarkasteltaessa jo vakiintuneen yrityksen toimintaa. Mallia voi työstää yksin tai ryhmässä ja siihen voi käyttää aikaa muutamasta minuutista jopa kuukausiin. Yrityksen perustajat tai avainhenkilöt voivat käyttää mallia keskustelun ja suunnittelun tukena. Business Model Canvas on ennen kaikkea ideoinnin työkalu, jonka tarkoitus on vapauttaa ajattelua ja antaa eväitä yhdessä tekemiseen. Kun käyt läpi omaa Business Model Canvasta usean eri sidosryhmän kanssa, saat myös arvokasta palautetta.

Voit aloittaa Business Model Canvas -mallin täyttämisen esimerkiksi tuotteista tai palveluista ja niiden luomasta arvosta asiakkaalle. Pohdi taulukkoon kirjattujen apukysymysten avulla, mikä on se aito lisäarvo, jota tuotat asiakkaille. Tämä on tärkeää jo siksi, että kaiken muun tekemisen pitäisi tukea tuota tavoitetta. Voit vastata kysymyksiin avainsanoilla, jotka tulevat ensimmäisenä mieleen. Jos jokin osa-alue tuntuu vaikealta täydentää, siirry seuraavaan ja palaa takaisin myöhemmin.

Miten Business Model Canvasta voi työstää tiimin kanssa työpajassa?

Yksi yleisimmistä tavoista käyttää Business Model Canvasta on sen työstö yhdessä tiimin kanssa työpajamaisesti.

Työpajamainen työskentely voi edetä esimerkiksi seuraavasti:

 • Varatkaa jokaisen kohdan täyttöön kymmenen minuuttia.
 • Aloittakaa työskentely vasemmasta yläkulmasta kohdasta Uniikki arvolupaus. Jokainen osallistuja kirjoittaa ensin itsenäisesti ajatuksia yrityksen tuottamasta arvosta kolmen minuutin ajan. Loput seitsemän minuuttia käytetään siihen, että itsenäisesti tehdyt asiat kirjataan jaettuun huoneentauluun.
 • Toistakaa sama jokaiselle yhdeksälle kohdalle.

Mallin työstö antaa mahdollisuuden tarkastella liiketoiminnan osa-alueita itsenäisesti, kuulla muiden mielipiteitä ja käydä keskustelua siitä, mitä esitellyistä vaihtoehdoista lopulta halutaan sisällyttää liiketoimintasuunnitelmaan.

Miten pääsen eteenpäin oman yrityksen perustamisessa?

Business Model Canvas on usein ensimmäinen askel matkalla oman yrityksen perustamiseen. Business Model Canvas antaa ison kuvan, jonka jälkeen voi keskittyä yksityiskohtiin.

Yrityksen aloittamisessa on myös monia muita kiinnostavia vaiheita, joihin on hyvä perehtyä etukäteen. On tärkeää huolehtia ensimmäisenä perusta kuntoon, niin voit rauhassa keskittyä yrittäjyyteen. Löydät vinkkejä yrityksen perustamiseen seuraavista julkaisuistamme.

Eläkevakuutusyhtiönä päätehtävämme on tarjota yrittäjän eläkevakuutus ja työntekijöiden eläkevakuutukset yrittäjälle ja yrityksille. Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on lakisääteinen, kun työskentelet yrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Esimerkiksi ikä, työtulo ja yritysmuoto vaikuttavat siihen, tarvitsetko YEL-vakuutuksen. Työnantajan eläkevakuutus eli TyEL-vakuutus taas tulee ajankohtaiseksi, kun palkkaat ensimmäisen työntekijän työsuhteeseen.

Lisäksi on hyvä muistaa, että työkykyä uhkaava riski on myös liiketoimintariski. Varma tarjoaa asiakkailleen asiantuntemusta ja apua siihen, miten työkyvyttömyysriskejä voi ennaltaehkäistä. Varman asiakkaana saat kattavan valikoiman työkykyjohtamiseen liittyviä sisältöjä ja tutkittua tietoa oman työsi tueksi ja voit syventää osaamistasi asiakkaiden omassa verkko-oppimisympäristössä, Varma Akatemiassa.

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Liity tyytyväisten yrittäjäasiakkaidemme joukkoon

Me tuemme sinua elämän ja yrityksesi muuttuvissa ja yllättävissä käänteissä olipa kyse sitten sairastumisesta, perheenlisäyksestä tai joustavien maksuaikajärjestelyjen tarpeesta. Voit hoitaa vakuutusasiasi itse verkossa tai olla yhteydessä asiantuntijoihimme puhelimitse, chatissa tai verkkoviestillä.

Ota YEL-vakuutus helposti verkossa

Jo yli 44 000 tulevaisuuden tekijää on valinnut Varman huolehtimaan eläketurvastaan! Uusi yrittäjä saa meiltä 22 %:n alennuksen YEL-maksusta ensimmäisen neljän vuoden ajan. Jos sinulla on jo YEL-vakuutus muualla, hoidamme irtisanomisen puolestasi.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä