Eläkeikä kertoo, milloin eläkkeelle voi jäädä

Eläkeikä riippuu siitä, milloin olet syntynyt. Oletko koskaan tarkistanut, milloin voit jäädä eläkkeelle? Kullekin ikäluokalle määritetään alin eläkeikä, mutta eläkkeelle ei tarvitse jäädä vielä silloin. Jos työssä haluaa jatkaa pidempään, itselleen voi kerryttää lisää eläkettä. Lue, mitä jokaisen kannattaa tietää eläkeiästä.

Eläkeikä on helppo tarkistaa eläkeikälaskurista. Näppärä laskuri kertoo syntymävuotesi ja -kuukautesi perusteella ikäluokkasi eläkeiät: alin eläkeikä, tavoite-eläkeikä ja ylin eläkeikä.

Laske oma eläkeikäsi eläkeikälaskurilla!

– Eläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Eläkeikä on jo vahvistettu vuonna 1965 ja sitä ennen syntyneille, mutta sen jälkeen syntyneillä kyse on arviosta, joka perustuu tilastoihin ja elinajanennusteisiin, kertoo palvelupäällikkö Minna Kaartinen Varman eläkepalveluista.

Milloin eläkkeelle pääsee?

Alin eläkeikä tarkoittaa aikaisinta mahdollista eläkkeelle jäämisen ajankohtaa. Se pätee sekä yrittäjiin että työntekijöihin. Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä, kun alin eläkeikä on tullut täyteen ja työsuhde on päättynyt. Eläkkeelle ei kuitenkaan tarvitse jäädä, vaikka oma alin vanhuuseläkeikä täyttyy. Moni jatkaakin työelämässä pidempään, jolloin myös tulevan eläkkeen määrä kasvaa.

Alimman eläkeiän saavuttaminen ei Kaartisen mukaan automaattisesti tarkoita, että työntekijä jää eläkkeelle, päinvastoin: edessä voi olla vielä monta aktiivista työvuotta, jos työntekijä itse niin toivoo.

– Eläkeikä joustaa ihmisten yksilöllisten tilanteiden mukaan. Moni haluaa jatkaa töissä, vaikka eläkeikä tuleekin täyteen, Kaartinen sanoo.

Jo ennen kuin alin eläkeikä tulee täyteen, omaa työmäärää voi keventää jäämällä osittaiselle vanhuuseläkkeelle.

Alin eläkeikä nousee asteittain

Eläkeikää ei Kaartisen mukaan tarvitse erityisemmin tarkkailla. Eläkeikää korotetaan asteittain ja on hyvä tiedostaa, että kun eliniän odote nousee, se vaikuttaa myös eläkeikiin. Kun pitää itsestään huolta, myös työelämässä jaksaa ja voi elää hyvinvoivaa elämää.

– Sama trendi näkyy koko Euroopassa. Ihmiset elävät pidempään ja moni 70-vuotias elää tänä päivänä varsin aktiivista elämää. Työssäkäyvä seitsemänkymppinen voi hyvin olla tulevaisuudessa uusi normaali, Kaartinen sanoo.

Eläkkeelle jääminen myöhemmin kannattaa

Työeläke muodostuu sitä suuremmaksi, mitä pidempään jatkaa töissä. Eläkettä korotetaan 0,4 prosentin lykkäyskorotuksella jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeelle jäämistä siirtää oman alimman eläkeikänsä yli. Jos eläkkeelle jäämistä lykkää esimerkiksi vuodella, eläkkeeseen saa 4,8 prosentin lykkäyskorotuksen.

Koska keskimääräinen elinikä jatkaa kasvuaan ja eläkepotin täytyy riittää pidemmälle ajalle, elinaikakerroin leikkaa kuukausieläkkeen määrää. Lopullinen elinaikakerroin määritellään kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä. Kun lopulta siirryt eläkkeelle, eläkkeen summa kerrotaan omalle ikäluokallesi vahvistetulla elinaikakertoimella, mikä pienentää saamaasi kuukausieläkettä.

Tavoite-eläkeiäksi kutsutaan ikää, jolloin elinaikakertoimen leikkaus eläkkeen määrään on suunnilleen yhtä suuri kuin lykkäyskorotuksen siihen tuoma korotus.

Ylin eläkeikä

Alimman eläkeiän lisäksi kullekin ikäluokalle määritellään ylin eläkeikä, jolloin eläkkeen kertyminen loppuu. Tällöin myös työsuhde päättyy automaattisesti. Töissä voi erikseen sopimalla jatkaa vielä tämän jälkeenkin, vaikka uutta eläkettä ei enää kerry.

Paljonko saan eläkettä?

Eläkkeen määrään vaikuttavat työansiot ja työvuosien määrä. Palkansaajan työeläke kertyy työstä maksetuista ansioista ja yrittäjän eläke vahvistetusta YEL-työtulosta. Myös tietyt sosiaalietuudet, kuten vanhempainpäiväraha tai työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha, kerryttävät eläkettä, samoin kuin tutkintoon johtava opiskelu.

Oman työeläkkeen kertymistä voi seurata työeläkeotteelta.

Eläkettä kertyy seuraavasti:

  • 1,5 % vuodessa 17–52-vuotiaille ja 63 vuoden iästä eteenpäin
  • 1,7 % vuodessa 53–62-vuotiaille (voimassa vuoden 2025 loppuun asti).

Omaa eläkkeen määrää on hyvä tarkastella aika ajoin, niin pysyy kärryillä eläkkeen kertymisestä. Varma Asioinnin työeläkelaskurilla voi itse testata, miten oma eläkkeen määrä muuttuu sen mukaan, jos esimerkiksi palkka muuttuu tai jos eläkkeelle jäämistä lykkää.

– Eläkekertymästä on hyvä olla tietoinen, koska siihen voi jossain määrin myös itse vaikuttaa. Monelle voi olla yllätys, miltä summa näyttää, Kaartinen sanoo.

Työeläkeotteelle kirjatut työsuhteet, ansiot ja eläkkeeseen vaikuttavat sosiaalietuudet tulee aina tarkistaa, sillä eläke lasketaan aikanaan juuri näiden samojen tietojen perusteella. Jos työeläkeotteella on virheitä tai puutteita, niistä tulee ilmoittaa omaan eläkevakuutusyhtiöön.

Yrittäjän eläkeikä ja eläkkeen kertyminen

Yrittäjän eläkeikä määräytyy täsmälleen samoin kuin työssäkäyvän. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä milloin tahansa sen jälkeen, kun alin eläkeikä on tullut täyteen. Toisin kuin työntekijällä, yrittäjätoiminnan ei tarvitse päättyä, jotta vanhuuseläke voi alkaa.

Kun työntekijän eläke kertyy palkasta, yrittäjällä eläke kertyy vahvistetusta YEL-työtulosta. Jos yrittäjä haluaa pidentää työuraansa, hän kerryttää lisää eläkettä samalla tavoin kuin työssäkäyvä. Vanhuuseläkkeen rinnalla yrittäjänä työskentelevä voi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen ja kerryttää näin itselleen vielä lisää eläkettä.

Artikkeli
Työeläke – mikä se on, mistä sitä kertyy ja miten tiedän, paljonko sitä saan?
eläketurva, vakuuttaminen 20.01.2022
Artikkeli
Onko YEL-vakuutus kunnossa?
vakuuttaminen, yrittäjyys 20.01.2022

Voisit olla kiinnostunut myös näistä