Vuodenvaihteen muutoksia vakuuttamiseen ja eläkkeisiin

Olemme koonneet tähän uutiseen työeläkevakuuttamiseen ja eläkkeisiin vuodenvaihteessa tulevia muutoksia.

Vuoden 2021 työeläkemaksut

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2021 työeläkemaksut. Vuonna 2021 perittävä TyEL-maksu on keskimäärin 24,4 % palkasta, mikä on sama kuin vuonna 2020.

Yrittäjien YEL-maksu säilyy vuonna 2021 samalla tasolla kuin tänä vuonna eli alle 53- ja yli 62-vuotiaille 24,1 % ja 53–62-vuotiaille 25,6 %.

Työntekijän eläkemaksu säilyy samana vuonna 2021 ja on 7,15 % palkasta alle 53- ja yli 62-vuotiailla sekä 8,65 % palkasta 53–62-vuotiailla. 

Lue lisää työeläkemaksuista.

Tee arvio vuoden 2021 TyEL-maksun määrästä

Voit tehdä arvion TyEL-maksusta vuodelle 2021 asiointipalvelumme TyEL-maksut ja ennusteet -välilehdellä. Arvion avulla sinun on helpompi budjetoida yrityksesi ensi vuoden TyEL-maksuja. Voit myös käyttää maksuennustepalvelua kuluvan vuoden budjetin seuraamiseen ja loppuvuoden TyEL-maksujen arvioimiseen. Lue lisää uutisestamme.

Muita muutoksia TyEL-vakuuttamiseen vuonna 2021

Vuosi 2021 tuo mukanaan joitakin muutoksia TyEL-vakuuttamiseen. Esimerkiksi osakepalkkioiden ja työsuhdeoptioiden TyEL-tulkintaan on tulossa pientä hienosäätöä ja työpanososinko on muuttumassa TyEL:n alaiseksi ansioksi. Asiantuntijamme kokosivat avuksesi muistilistan, josta on hyötyä erityisesti palkanlaskijoille. Lue lisää muutoksista.

Entä Brexit?

Brexitiin, työeläkevakuuttamiseen ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset ovat vielä auki. Britannian ja EU:n ero astui voimaan helmikuun alussa ja tämän vuoden loppuun saakka on ollut voimassa siirtymäkausi. Siirtymäkauden jälkeinen aika on vielä epäselvä. Ilmassa on vielä paljon kysymysmerkkejä, joten kannattaa seurata tiedotusta ja uutisointia. Lue lisää Brexitin mahdollisista vaikutuksista.

Yrittäjä, pidä YEL-vakuutuksesi ajan tasalla

YEL-työtulo määrittää eläketurvasi ja on myös koko sosiaaliturvasi perusta. Asiointipalvelustamme löydät tiedon ensi vuoden YEL-työtulosta ja vakuutusmaksuista. Ilmoita meille muutoksista yritystoiminnassasi tai liikevaihdossasi, ja hae muutosta YEL-työtuloosi, jos se tällä hetkellä ei vastaa työpanoksesi arvoa.

Lue lisää YEL-työtulosta

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin

Palkkakerroin vuodelle 2021 on 1,465. Vuoteen 2020 verrattuna palkkakerroin nousee noin 1,3 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2631. Työeläkeindeksi nousee noin 0,5 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Lue lisää uutisesta.

Elinaikakerroin

Elinaikakerroin vuodelle 2021 on 0,94984.

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1959 syntyneiden vuonna 2021 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 5,016 prosenttia.

Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2021 alkavan työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta. Lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa ensi vuonna myönnettäviin työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin, osittaisiin varhennettuihin vanhuuseläkkeisiin ja työuraeläkkeisiin.

Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu.

Lue lisää uutisesta.

Vanhuuseläkkeen alin eläkeikä

Tulevana vuonna 63 vuotta täyttävien (1958 syntyneet) alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta, tavoite-eläkeikä 65 vuotta 1 kuukautta ja ylin eläkeikä 69 vuotta. Työssä jatkaminen yli alimman eläkeiän kohti tavoite-eläkeikää kasvattaa eläkettä, ja eläke voi karttua ylimpään eläkeikään saakka.

Arvioi eläkkeesi määrä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä