Varma palkittiin vastuullisimpana kesätyönantajana – anonyymi rekrytointimme vuoden kesätyökäytäntö

Varma valittiin vuoden 2023 vastuullisimmaksi kesätyönantajaksi Oikotien Vastuullinen kesäduuni -tutkimuksessa suurten yritysten kategoriassa. Iloitsemme upeasta tunnustuksesta, joka perustuu kesätyöntekijöiden arvioihin omasta kesätyökokemuksestaan. Varma voitti myös Vuoden kesätyökäytäntö -kunniamaininnan anonyymista rekrytoinnistaan.

Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanja palkitsee vuosittain parhaat kesätyönantajat kesätyöntekijöiden arvioihin perustuen. Tutkimuksessa oli tänä vuonna ennätysmäärä osallistujia: 13 162 kesätyöntekijää arvioi omaa työkokemustaan muun muassa hakijakokemukseen, perehdytykseen, tehtävien mielekkyyteen, tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen sekä yleiseen tyytyväisyyteen liittyen. Varma sai ensimmäisen sijan suurten yritysten sarjassa.

– Sijoittuminen vastuullisimmaksi kesätyönantajaksi suurten yritysten kategoriassa on todella hieno tunnustus, jonka otimme iloiten vastaan. Kiitos tunnustuksesta kuuluu paitsi kesätyöntekijöillemme, myös kaikille työkavereille ja esihenkilöille, jotka kesän aikana perehdyttivät työhön ja huolehtivat yhteisöön kuulumisesta. Kesätyöntekijöiltä saimme myös hyvää, rakentavaa palautetta, jonka avulla työntekijäkokemusta kehitetään jatkossakin, Varman HRD-päällikkö Pauliina Heiskanen kiittelee.

Varmalle on jo pitkään ollut tärkeää tarjota mahdollisuuksia myös ensimmäisiä oman alan paikkoja etsiville ja esimerkiksi vammaisuuden takia haasteita työnhaussa kohtaaville. Siten haluamme tukea ammatillisen identiteetin vahvistamisessa ja oman urasuunnan hahmottumisessa. Hyöty on aina molemminpuolista.

– Olemme päässeet joka vuosi oppimaan kesätyöntekijöiltämme paljon. Kesätyöntekijät tuovat aktiivisesti ääntään ja ideoitaan esiin ja ovat tärkeä osa työyhteisöämme. Kesätyöhaussa asenne ja halu oppia merkitsevät, yli-ihminen ei tarvitse eikä voikaan olla.

Tutkimuksessa Varma menestyi erityisen hyvin perehdytyksen ja ohjaamisen osa-alueilla. Vastuullinen kesäduuni -palkintotilaisuudessa Heiskanen kertoi Varman kesätyöperehdytyksen käytänteistä.

– Kesän aikana teemme työeläkealaa, Varmaa ja ihmisiämme tutuksi. Kannustamme kesätyöntekijöitä käymään asiantuntijoidemme kanssa sparrauskeskusteluita oman kehittymisen tueksi ja toisaalta järjestämme myös tilaisuuksia, joissa kesätyöntekijät pääsevät verkostoitumaan keskenään. Kesätyöntekijämme ovat luonnollisesti tasavertaisia työyhteisömme jäseniä, joten heidät toivotetaan tervetulleiksi kaikkiin yhtiön yhteisiin tilaisuuksiin. Tärkeää on painottaa, ettei yksin tarvitse jäädä ja että kynnys kysyä apua on matala.

Varma on ollut Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa mukana pitkään ja menestynyt tutkimuksessa monena vuonna. Viimeisenä viitenä vuonna Varma on sijoittunut joka vuosi 10 parhaan joukkoon. Myös vuonna 2020 sijoituimme ensimmäiseksi.

Varmalaiset yhteiskuvassa, käsissään voittotodistukset ja kukat.

Varmalaisia Vastuullinen kesäduuni 2023 -tilaisuudessa.

Varman anonyymi rekrytointi palkittiin vuoden kesätyökäytäntönä

Varman kesätyöhaku toteutettiin tänä vuonna ensi kertaa anonyymina rekrytointina. Kuntarekry antoi Vastuullinen kesäduuni -tilaisuudessa Varman anonyymille kesärekrytoinnille Vuoden kesätyökäytäntö -kunniamaininnan. Kuntarekryn perusteluissa Varman anonyymia rekrytointia kiiteltiin konkreettisena, yhdenvertaisuutta edistävänä vastuullisuustekona.

– Anonyymissa rekrytoinnissa ideana on varmistaa, etteivät ennakkoluulot tai muut epäolennaiset seikat pääsisi vaikuttamaan valintoihin edes tiedostamattomalla tasolla. Anonyymia hakumenettelyä hyödynnetään laajasti Varman muissakin rekrytoinneissa, ja se on yksi käytännön teko, jolla edistämme yhdenvertaista työelämää. Olemme saaneet kesätyöhaussa ja muissakin rekrytoinneissamme anonyymista hausta hakijoilta positiivista palautetta, Heiskanen iloitsee.

 

Lisää aiheesta:

Varma sijoittui Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa tänäkin vuonna kymmenen parhaan joukkoon

Varma sijoittui jälleen kymmenen parhaan joukkoon Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa

Varma palkittiin parhaana kesätyönantajana suurten yritysten sarjassa

Varma sijoittui toiseksi Vastuullisin kesäduuni -kilpailun suurten sarjassa

Varman vinkkejä kesätyön perehdytykseen ja ohjaamiseen

1. Tee koko talo ja ihmiset tutuksi

Yhtiöperehdytyksissä ja toimintoesittelyissä teemme tutuksi työeläkejärjestelmän sekä koko talon ja varmalaisia eri toiminnoista. Kannustamme kesän aikana sparrauskeskusteluihin asiantuntijoidemme kanssa. Myös toimitusjohtaja tapaa kesätyöntekijät kahvin ja jäätelön merkeissä.

2. Rakenna kohtaamisen paikkoja

Perehdytystilaisuuksia on kesän aikana useita, jotta verkostoituminen helpottuu. Lisäksi järjestimme kesätyöntekijöille viikoittaiset iltapäiväkahvit kohtaamistilassamme Olohuoneessa sekä yhteisen afterwork-tilaisuuden.

3. Ota mukaan kaikkeen

Kesätyöntekijöitä pyydetään mukaan kaikkiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, sillä he ovat tasavertaisia työyhteisön jäseniä. Varmistamme palautteen saamista ja vuorovaikutusta one-to-one -keskusteluissa ja painotamme, että apua on saatavilla ja kynnys kysymiseen on matala. Pyydämme palautetta ja kehitysideoita, sillä arvostamme toimintamme katsomista uusin silmin.

Kuntarekryn perustelut kunniamaininnalle:

”Anonyymi rekrytointi on todellakin yhdenvertaista työnhakua ja työelämää edistävä, konkreettinen vastuullisuusteko. Anonymiteetin säilyessä haastatteluvaiheeseen saakka työnhakija voi olla varma siitä, ettei esimerkiksi hänen ulkonäkönsä tai ikänsä vaikuta siihen, pääseekö hän kertomaan itsestään, osaamisestaan ja motivaatiostaan omana itsenään suoraan työnantajalle. Vaikka anonyymi rekrytointi on yleistynyt, käytetään sitä toistaiseksi verrattain vähän kesätyörekrytoinneissa. Usein saatetaan ajatella, että vastuullisuusteot näkyvät siinä, miten organisaatioissa toimitaan suhteessa omaan, olemassa olevaan henkilöstöön, tai harjoitettavaan liiketoimintaan. Anonyymi rekrytointi on hieno tapa ulottaa vastuullisuusajattelu myös ns. onboardingin alkumetreille työntekijähankintaan ja myös laajemman työnhakijajoukon kokemuksiin. Varma on myös viisaasti kerännyt hakijapalautetta anonyymin rekrytoinnin hyödyntämisestä ja saanut sille vihreää valoa niin haastatteluun valituilta kuin pudonneiltakin hakijoilta.”

Artikkeli
Anonyymi rekrytointi asettaa hakijat samalla viivalle – hakuprosessi haastaa tekijänsä
työelämä, vastuullisuus, yhtiötietoa 10.05.2023

Vastuullinen kesäduuni

Vastuullinen kesäduuni -tutkimus palkitsee vuosittain tutkimustulosten perusteella parhaat ja vastuullisimmat kesätyönantajat. Tutkimusta on tehty vuodesta 2012 alkaen. Kesätyönantajia palkitaan kolmessa kategoriassa: 1000plus (yli tuhat työntekijää), suuret yritykset (250–1000 työntekijää) sekä pienet ja keskisuuret organisaatiot (alle 250 työntekijää).

Voisit olla kiinnostunut myös näistä