FöPL förnyades – hur justerar Varma arbetsinkomsterna och vem påverkas i år?

Lagen om pension för företagare (FöPL) har ändrats från och med 1.1.2023. Förändringen ger arbetspensionsbolagen en skyldighet att följa arbetsinkomsternas utveckling och justera företagarnas arbetsinkomster vart tredje år. Varma inleder de regelbundna justeringarna under våren. Här hittar du en allmän beskrivning av hur justeringen av arbetsinkomsten går till samt information om vilka företagare justeringen gäller i år och när den kommer att ske. Vi har även sammanställt en webbsida med vanliga frågor kring justeringarna.

Lagändringen förtydligar hur storleken på arbetsinkomsten fastställs

Lagen om pension för företagare (FöPL) har ändrats från och med 1.1.2023. Syftet med lagändringen är att förbättra företagarnas pensionsskydd och sociala trygghet samt att främja verkställandet av lagen. Målet är att FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara värdet på företagarnas arbetsinsatser bättre än i nuläget genom hela arbetskarriären.

FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara den lön eller ersättning som skäligen bör betalas om en person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas att utföra företagarverksamheten. Som arbetsinkomst betraktas i regel medianlönen i företagarens bransch. I bedömningen beaktas även andra uppgifter som beskriver storleken på företagarens arbetsinsats, företagarverksamhetens omfattning, företagarens yrkesskicklighet och värdet av företagarens arbetsinsats. Utifrån dessa uppgifter kan vi fastställa en arbetsinkomst som är högre eller lägre än medianlönen.

Framöver justerar vi din arbetsinkomst regelbundet

Lagändringen förutsätter att arbetspensionsbolagen justerar företagarnas arbetsinkomster regelbundet vart tredje år. Syftet är att FöPL-arbetsinkomsten bättre än i nuläget ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats allteftersom verksamheten fortsätter.

Du får ett förslag på en ny arbetsinkomst

När vi justerar arbetsinkomsten får du ett förslag på en ny nivå för arbetsinkomsten som bygger på de uppgifter vi har tillgång till. Innan vi fattar vårt beslut har du möjlighet att ge dina synpunkter på arbetsinkomstens storlek och lämna tilläggsuppgifter om faktorer som påverkar den.

Om din arbetsinkomst ligger på den nivå som lagen kräver eller skulle ändras med högst fem procent från din tidigare fastställda arbetsinkomst kommer vi inte att skicka något förslag. I så fall får du bara ett meddelande om att justeringen är klar och att arbetsinkomsten förblir oförändrad.

Höjningsgräns för försäkringar tecknade innan lagen trädde i kraft

Den regelbundna justeringen av arbetsinkomsten gäller även FöPL-försäkringar som tecknats innan lagändringen trädde i kraft. Om din försäkring har börjat före 1.1.2023 och försäkringens arbetsinkomst inte har ändrats på din egen begäran efter att lagändringen trädde i kraft finns det en gräns för hur mycket arbetsinkomsten högst kan höjas. Din arbetsinkomst kan då vid de två första justeringsomgångarna höjas med högst 4 000 euro per justering. Om du själv vill höja din arbetsinkomst till den nivå som lagen förutsätter kan dock ett undantag göras med ditt samtycke.

Dessutom kan du även fortsättningsvis ansöka om en höjning av arbetsinkomsten om det sker väsentliga förändringar i de omständigheter som påverkar arbetsinkomsten. Observera att din arbetsinkomst i så fall fastställs på den nivå som lagen förutsätter utan beaktande av ovanstående höjningsgräns.

Läs mer om FöPL-lagändringen i vår nyhetsartikel: Ändringen av lagen om pension för företagare (FöPL) godkändes i riksdagen – ändringen förtydligar fastställandet av arbetsinkomsten

När justeras arbetsinkomsten?

Vi justerar din arbetsinkomst under det kalenderår då det gått tre år sedan din arbetsinkomst senast har fastställts.

Om din försäkring är tecknad före 1.1.2023 kommer vi inledningsvis att justera din arbetsinkomst enligt en trappstegsmodell:
• år 2023 justerar vi arbetsinkomster under 15 000 euro
• år 2024 justerar vi arbetsinkomster på 15 000–25 000 euro
• år 2025 justerar vi arbetsinkomster över 25 000 euro

Den första justeringen sker dock tidigast när det har gått tre år sedan du tecknat din FöPL-försäkring eller sedan den senaste väsentliga ändringen (mer än 15 %) av din arbetsinkomst. Exempelvis kommer alltså arbetsinkomsten för FöPL-försäkringar tecknade 2022 i regel att justeras år 2025.

Information om justeringar år 2023

Om din arbetsinkomst justeras i år kommer du att få ett meddelande om detta samt noggrannare anvisningar i april.

Justeringarna kommer att göras mellan juni och december 2023. Vi kan tyvärr inte meddela när arbetsinkomsten kommer att justeras för enskilda företagare.

Börja använda Varma Onlinetjänst

I Varma Onlinetjänst tar du behändigt hand om allt som rör din FöPL-försäkring. Även när det gäller den kommande justeringen är Varma Onlinetjänst det snabbaste sättet att skicka tilläggsuppgifter till oss som skyddade meddelanden.

Logga in på Varma Onlinetjänst.

Läs vanliga frågor och svar om justeringen av arbetsinkomsten

Är det något du funderar över när det gäller justeringen av FöPL-arbetsinkomsten? På en ny webbsida har vi sammanställt vanliga frågor kring detta. Vi kommer att lägga till fler frågor och svar under årets lopp.

Läs mer om Justering av FöPL-arbetsinkomstenUppskatta den lagstadgade nivån på din FöPL-arbetsinkomst Uppskatta rätt arbetsinkomst med vår räknare

Titta på en inspelning av vårt webbinarium: FöPL-förnyas – vad är nytt? (på finska).

Läs mer i ett blogginlägg av Arja Iisakkala, chef för försäkringstjänster på Varma: Lagen om pension för företagare förnyades – vad är egentligen nytt?

Bra att veta!

Vi kommer under våren att skicka ut brev där vi berättar om FöPL-lagändringen och justeringarna av arbetsinkomsten. Du behöver alltså bara vänta på brevet med anvisningar. Om din FöPL-arbetsinkomst står på tur att justeras i år får du en tydlig rekommendation på arbetsinkomsten av oss samt anvisningar för hur du ska gå vidare.

Vår kundtjänst svarar på meddelanden och samtal i den ordning de kommer in – ett meddelande räcker. Kom ihåg att du också kan sköta alla dina försäkringsärenden via Varma Onlinetjänst när det passar dig bäst. I tjänsten kan du bland annat ansöka om ändring av arbetsinkomsten, kontrollera dina fakturor och ansöka om betalningstid samt beställa avgiftsintyg. Logga in med dina personliga bankkoder.

Du kunde också vara intresserad av dessa