Överför din ArPL-försäkring

Flytta din ArPL-försäkring till Varma. Att överföra försäkringen går enkelt och snabbt på webben. Av oss får du utmärkta kundåterbäringar som minskar din ArPL-avgift. En ArPL-försäkring från Varma är ett förmånligt och säkert val. Vi är en partner till företag som bygger framtiden.

Hur kan jag flytta min ArPL-försäkring till Varma?

Det är enkelt att byta pensionsbolag och överföra din ArPL-försäkring till Varma! Du behöver bara fylla i en överföringsansökan så säger vi upp din försäkring åt dig. Du kan göra det snabbt och enkelt på webben.

Flytta din ArPL-försäkring till Varma

Du kan också ringa vår kundtjänst och göra en ansökan per telefon 010 192 100.

Bra att veta om försäkringsöverföringar

Att överföra ArPL-försäkringen till ett annat pensionsbolag är möjligt efter att den varit i kraft i ditt nuvarande bolag i minst ett år (12 månader). Försäkringen går att överföra fyra gånger om året. Överföringstidpunkterna är 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10.

Den befintliga försäkringen hos det nuvarande pensionsbolaget ska sägas upp minst tre månader innan dess. Uppsägning sker genom att skicka en ArPL-ansökan till Varma. Du kan skicka en överföringsansökan till oss när som helst.

Om du till exempel har tecknat en ArPL-försäkring hos ett annat pensionsbolag som gäller från och med 1.1.2023 kan du tidigast bli ArPL-kund hos Varma 1.1.2024. Då ska du lämna in en överföringsansökan till Varma senast 30.9.2023 genom att fylla i en elektronisk ansökan eller ringa oss.

Vi tar hand om resten. Vi säger upp din befintliga försäkring hos ditt nuvarande pensionsbolag och meddelar dig när din ArPL-försäkring börjar gälla hos Varma. Kom ihåg att en överföring av pensionsförsäkringen inte är bunden till någon bank- eller skadeförsäkringspartner.

Flytta din ArPL-försäkring till Varma

Vad händer med kundåterbäringarna när jag överför ArPL-försäkringen?

När du överför din ArPL-försäkring till Varma betalar vi den första kundåterbäringen på våren året därpå. Återbäringarna grundar sig på fjolårets betalda försäkringsavgifter och den insamlade fonden. Därför betalas de ut från det bolag till vilket försäkringsavgifterna betalades föregående år.

År 2024 delade vi ut 141,5 miljoner euro till våra kunder som kundåterbäringar. Som det mest solventa pensionsbolaget har vi goda förutsättningar att betala ut utmärkta kundåterbäringar även i fortsättningen.

ArPL-försäkring som överförs i början av året

Om du till exempel blev kund hos Varma 1.1.2024 betalar vi ut din första kundåterbäring på våren 2025. I år 2024 betalar ditt tidigare pensionsbolag ut kundåterbäringen som grundar sig på försäkringsavgiferna för 2023.

Ditt tidigare pensionsbolag kan också betala ut återbäring i efterskott i tre år efter att försäkringen har överförts. För att få återbäring i efterskott krävs att försäkringspavgifterna samlat minst 50 000 euro i fonden fram till utgången av året innan kundrelationen upphörde.

ArPL-försäkring som överförs under året

Om du överför din ArPL-försäkring till Varma under året betalar både Varma och ditt tidigare pensionsbolag ut kundåterbäring för året. Därutöver betalar ditt tidigare pensionsbolag ut återbäring i efterskott för de två åren efter överföringen. Ditt tidigare pensionsbolag betalar bara ut kundåterbäring och återbäring i efterskott om försäkringsavgifterna samlat minst 50 000 euro i fonden fram till utgången av året innan kundrelationen upphörde.

Läs mer om Varmas kundåterbäringar

Bekanta dig med Varma Onlinetjänst!

Fem orsaker att välja Varmas ArPL-försäkring

1. Prisvärd ArPL-försäkring

Varma erbjuder dig en prisvärd ArPL-försäkring eftersom vi är det mest solventa arbetspensionsbolaget. Därför kan vi erbjuda utmärkta rabatter på ArPL-avgifterna.

2. Lättanvänd onlinetjänst

Som kund hos Varma får du tillgång den tydliga och lättanvända Varma Onlinetjänst som är öppen dygnet runt. Du kan sköta din ArPL-försäkringsärenden till exempel med din smarttelefon när det passar dig bäst. Om du dessutom har en FöPL-försäkring hos Varma kan du sköta ärenden som gäller den smidigt i en och samma tjänst.

3. Kompetent service

Våra experter, prisbelönta av våra kunder, hjälper dig genom de föränderliga och oväntade vändningarna i din verksamhet. Vår vänliga kundtjänst kan enkelt nås via telefon, chatt och Varma Onlinetjänst.

4. Flexibla betalningstider

Varma har egna kunniga inkassorådgivare som ständigt får mycket beröm av våra kunder. Kontakta oss om du någon gång behöver flexibilitet med betalningstiderna! Tillsammans hittar vi en lösning för just din situation.

5. Ansvarsfull skådespelare

I Varma är dina arbetspensionsavgifter väl förvaltade eftersom våra investeringar är lönsamma och säkra. Varma är en föregångare inom hållbarhet. Du kan vara säker på att vi tar hand om din och dina arbetstagares pensionssäkerhet samtidigt som vi tar hänsyn till miljön, våra arbetstagare och kommande generationer.