Alla har rätt till en trygg framtid

Vi bygger en bättre värld för nuvarande och framtida generationer genom vårt hållbarhetsarbete. Vårt företagsansvarsprogram har tre fokusområden: Vi värnar om pensionsskyddet, Vi investerar i förändringar och Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv.

Fokusområden av vårt företagsansvarsprogram

Vi värnar om pensionsskyddet

Vi bygger upp ett förtroende för pensionsskyddet och en hållbar framtid. Hela vår verksamhet grundar sig på omsorgsfull hantering av pensionsmedlen och utbetalning av rätt pensionsbelopp vid rätt tidpunkt. Vi arbetar öppet och etiskt utan att glömma kostnadseffektivitet och miljökonsekvenser. Vår inställning till ansvarsfullt kundarbete är kompromisslös. Vi bedömer kontinuerligt vad vi kunde göra bättre i dag än i går.

Våra hållbarhetslöften

Vi erbjuder arbetspensionsbranschens mest ansvarsfulla service och på ett jämlikt sätt och vid rätt tidpunkt.

För att hålla vårt löfte:

 • Betjänar vi inom lagens ramar och i god tid
 • Är vårt kundarbete etiskt och transparent
 • Är vår verksamhet kundorienterad och utvecklas regelbundet

Vi beaktar hur vår verksamhet påverkar miljön och samhället genom hela värdekedjan.

För att hålla vårt löfte:

 • Kartlägger vi hur verksamheten påverkar människor och miljön samt minimerar vår negativa påverkan
 • Kommer vår verksamhet att vara koldioxidneutral senast 2025

Vi investerar i förändringar

Vi placerar pensionsmedlen lönsamt och tryggt – en föregångare inom ansvarsfulla placeringar. Hållbarhet styr alla våra placeringsbeslut. Vi inriktar våra placeringar på att lösa vår tids stora globala utmaningar: bekämpa klimatförändringarna och förbereda oss på konsekvenserna, bromsa upp förlusten av biologisk mångfald och främja mänskliga rättigheter. Vi bidrar till att insatserna för hållbar utveckling inte stannar upp bland våra placeringsobjekt.

Våra hållbarhetslöften

Vi förbinder oss att uppnå en koldioxidneutral placeringsportfölj senast 2035.

För att hålla vårt löfte:

 • Uppdaterade vi vår klimatpolicy sommaren 2022
 • Påverkar vi våra placeringsobjekt aktivt

Vi satsar på placeringsmetoder som främjar samhällsutveckling och människors välmående.

För att hålla vårt löfte:

 • Kartlägger vi hur våra investeringar riskerar och påverkar mänskliga rättigheter samt arbetar för att minska negativa effekter
 • Påverkar vi våra partner att beakta hållbarhetsaspekter som en del av sina placeringsstrategier

Vi tar hänsyn till biologisk mångfald i vår investeringsverksamhet

För att hålla vårt löfte:

 • Utarbetar vi en vägkarta för biologisk mångfald som ska guida vår placeringsverksamhet

Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv

Vi stöder arbetsförmågan i en värld som genomgår en sanslös förändring. Vi hjälper våra kunder att förebygga och hantera risker för arbetsoförmåga. På detta sätt är vi med och bygger upp ett mer hållbart arbetsliv. Vi tar ansvar för våra medarbetare och deras kompetens samt skapar en inspirerande arbetsplats genom att djärvt ifrågasätta föråldrade metoder. Vi delar öppet med oss av våra bästa insikter eftersom alla har rätt till ett bra arbetsliv.

Våra hållbarhetslöften

Vi är en föregångare inom ett hållbart arbetsliv och skapar nya metoder för att främja arbetsförmåga tillsammans med kunder och partner.

För att hålla vårt löfte:

 • Utvecklar vi effektiva tjänster som bygger på forskningsdata
 • Utvecklar vi lösningar och verksamhetsmodeller som vi erbjuder för gemensamt bruk i branschen
 • Stöder vi mångfald i arbetslivet, anställning av unga och främjande av psykiskt välmående i arbetslivet

Varma är en ansvarsfull arbetsgivare som utvecklar sin verksamhet djärvt och delar öppet med sig av sina lärdomar.

För att hålla vårt löfte:

 • Stöder vi våra anställda att möta behoven i ett föränderligt arbetsliv
 • Främjar vi en jämlik arbetskultur
 • Stöder vi våra anställdas arbetsförmåga och bygger upp en hållbar arbetskultur

Rapportering

Vi rapporterar om hur vårt hållbarsarbete framskrider i vår års- och företagsansvarsrapport.