Betalning av pension till utlandet

Arbetspension som tjänats in i Finland, såväl egen som familjepension, kan betalas ut till alla länder. Ett undantag är deltidspension. Pensionstagarens medborgarskap påverkar inte utbetalningen av pensionen.

Överföring av pension till utländskt konto

Om du vill kan pensionen överföras till ditt utländska konto. Om pensionen betalas till ett utländskt konto, betalar vi pensionen i mållandets valuta. Om du vill att pensionen ska betalas i euro, kan du meddela oss om det på sidan Meddelanden och dokument i onlinetjänsten eller med ett skyddat e-postmeddelande.

För överföringen behöver vi ditt internationella IBAN-kontonummer och BIC-eller SWIFT-koden för din bank. Du får dem från banken i ditt bosättningsland.

Anmälning av nytt kontonummer


Du kan ändra ditt kontonummer själv via vår onlinetjänst (du behöver finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat för att logga in) eller skicka uppgifterna till oss per post.


Du kan skriva ut och posta blanketten nedan till Varma, eller skicka den till oss med skyddad e-post. Ange ditt kontonummer i IBAN-format samt din SWIFT/BIC-kod och underteckna din anmälan. Kontouppgifterna kan inte ändras per telefon eller e-post eftersom en anmälan om ändring av kontouppgifter måste ha pensionstagarens underskrift.

Blankett för kontoändring

Din bank kan ta ut en avgift för att sätta in pensionen på ditt konto


Varma betalar alltid ut pensioner till utlandet via en finländsk bank. Banken överför vanligen pensionen till utlandet i det mottagande landets valuta. Om pensionen betalas till ett land utanför EU- och EES-området uppbär den finländska banken en överföringsavgift som dras av från pensionen. Den utländska mottagarbanken kan dock uppbära en avgift för pensionen även när den betalas ut till ett EU- eller EES-land. Hör dig för direkt hos din bank om vilka kostnader som kan vara aktuella.

Anmälan om flytt utomlands

Om du flyttar utomlands som pensionär ska du meddela Varma din adress i utlandet via vår onlinetjänst (du behöver finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat för att logga in), via skyddad e-post eller per brev. Om du flyttar utomlands permanent och har gjort en flyttningsanmälan till de finländska myndigheterna, meddela oss flyttdatumet. Flyttningen kan nämligen påverka beskattningen av din pension.

Meddela Varma förutom om din flyttning utomlands även om adressändringar i utlandet. Det är viktigt att vi har din aktuella adress så att vi kan skicka blanketten för boendeanmälan som du ska fylla i årligen.

Om du permanent flyttar tillbaka till Finland, meddela igen din nya adress till Varma.

Boendeanmälan en gång om året

Om du är permanent bosatt utomlands behöver du bekräfta dina uppgifter årligen för att utbetalningen av din pension ska fortsätta. Vi skickar endast en boendeanmälan till dig om vi inte får dina uppgifter av myndigheterna.

Om du får en boendeanmälan från oss i december ska du returnera den inom utsatt tid oavsett om inga förändringar har skett. Du kan skicka in din anmälan per brev eller med skyddad e-post. Alternativt kan du gå in på vår onlinetjänst och bekräfta dina uppgifter, förutsatt att du har finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat som behövs för inloggning. På så vis får du din boendeanmälan behandlad snabbare.


Utbetalningen av pensionen avbryts om vi inte får tillbaka en ifylld boendeanmälan


Med blanketten kontrollerar vi uppgifterna för våra utomlands bosatta pensionstagare för att undvika obefogade pensionsutbetalningar. Om det finns skäl att misstänka att pensionstagaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av pension, kan pensionsanstalten med stöd av lagen om pension för arbetstagare (ArPL 113 § 2 mom.) avbryta utbetalningen av pensionen. Således avbryts utbetalningen av pension om vi inte får in din boendeanmälan inom utsatt tid. Utbetalningen återupptas genast när vi fått din anmälan.


Så här skickar du skyddad e-post till Varma


Skicka en undertecknad blankett för kontoändring, boendeanmälan eller ett fritt formulerat brev till Varma med skyddad e-post.

  1. Ange din e-postadress som avsändare. Ange elakkeenmaksu@varma.fi som mottagare.
  2. Klicka på ”Jatka” (fortsätt), skriv ett ämne och ditt meddelande och lägg till nödvändiga bilagor.
  3. Klicka på ”Lähetä” (skicka).

Logga in på Varma onlinetjänst för att uppdatera dina uppgifter om du har finländska nätbankskoder.

Skicka skyddad e-post

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden enkelt på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • beställa ett nytt arbetspensionskort
  • skicka och ta emot meddelanden och bilagor
  • se ditt pensionsbeslut och handlingar i det eletroniska arkivet
  • uppdatera dina kontaktuppgifter och höja skatteprocent.