Työeläketurvan vaihtoehdot muutostilanteissa – mitä jos työsuhde päättyy ennen eläkeikää?

Viime aikoina mediaan on noussut yhä useammin irtisanomis- ja lomautusuutisia. Huono taloustilanne on kurittanut etenkin rakennusalaa eikä konkurssi-ilmoituksiltakaan ole vältytty. Mitä vaihtoehtoja työeläketurva tarjoaa, jos huonot uutiset osuvatkin omalle kohdalle ja työsuhde päättyy odottamatta jo ennen eläkeikää?

Ansiopäiväraha turvaa ja kerryttää myös eläkettä

Työeläkejärjestelmässä ei ole enää olemassa työttömyyteen perustuvaa eläke-etuutta. Työttömyysaikana toimeentuloasi turvaa työttömyyspäiväraha, ja sen jälkeen myönnettävä eläke on yleensä vanhuuseläke. Vanhuuseläkettä voit hakea myös suoraan, jos olet työttömäksi jäädessäsi jo täyttänyt oman eläkeikäsi.

Jos sinut lomautetaan tai työsuhteesi päättyy, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimistossa) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänäsi. Tämä on tärkeää, sillä saat työttömyyspäivärahaa vain, jos työnhakusi on voimassa.

Työn päättyessä eläkkeen kertyminen työansioista päättyy. Ansiopäiväraha-ajalta kertyy kuitenkin myös eläkettä aina alimpaan vanhuuseläkeikään saakka, joskin hieman vähemmän kuin vastaavalta työskentelyajalta. Kelan maksamasta peruspäivärahasta tai työmarkkinatuesta eläkettä ei sen sijaan kerry.

Työttömyyspäiväraha turvaa toimeentuloasi enintään 500 päivän eli noin kahden vuoden ajan. Eläkeikää lähestyvä työtön voi tietyin ehdoin saada päivärahaa tätä pitempäänkin, pois lukien yrittäjät, joilla lisäpäivärahaoikeutta ei ole. Työttömyysturvan lisäpäivät eli ns. työttömyysputki poistuu jatkossa myös vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Mahdollisesta oikeudestasi lisäpäiviin saat parhaiten lisätietoja omasta työttömyyskassastasi.

Osittainen vanhuuseläke 61 vuotta täyttäneelle

Jos olet täyttänyt 61 vuotta, osittainen vanhuuseläke antaa sinulle mahdollisuuden ottaa etukäteen 25 tai 50 prosenttia eläkkeestäsi jo ennen vanhuuseläkeikää. Etukäteen otettua eläkkeen osaa pienennetään pysyvällä varhennusvähennyksellä. Voit hakea osittaista vanhuuseläkettä, jos sinulle ei ole jo myönnetty jotain muuta omaan työskentelyysi perustuvaa eläkettä. Oikeus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen koskee niin työntekijöitä kuin yrittäjiäkin.

Tiesithän, että voit saada työttömyyspäivärahaa myös yhtä aikaa osittaisen vanhuuseläkkeen kanssa? Päiväraha ei vaikuta maksettavan eläkkeen määrään eikä päinvastoin. Osittainen vanhuuseläke ei myöskään edellytä työskentelyä eläkkeen rinnalla.

Jos työkyky on heikentynyt

Jos et ole vielä vanhuuseläkeiässä ja työkykysi on sairauden vuoksi jo pidemmän aikaa alentunut, vaihtoehtonasi voi olla joko ammatillinen kuntoutus tai toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke. Raskaan työuran tehneenä, 63 vuotta täyttäneenä sinulla on mahdollisuus hakea myös työuraeläkettä, jos työkykysi on pysyvästi heikentynyt ja työsuhteesi päättymisestä on kulunut korkeintaan vuosi.

Ammatillinen kuntoutus on ensisijaista, kun sairaus uhkaa työkykyäsi ja voisit sen avulla löytää terveydentilallesi paremmin sopivan työpaikan tai kouluttautua kokonaan uuteen ammattiin. Voit olla oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen, vaikka työsuhteesi olisikin jo päättynyt.

Jos terveydentilasi on pysyvästi heikentynyt, sinulla on mahdollisuus hakea työkyvyttömyyseläkettä. Se voi olla määrältään osa tai täysi – riippuen sairauden laadusta ja jäljellä olevasta työkyvystäsi. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina lääkärin b-lausunto. Työkyvyn alenemaan perustuvia työkyvyttömyyseläkkeitä voidaan myöntää kaikenikäisille.

Työttömyyspäivärahan saaminen ei vaikuta oikeuteesi saada osatyökyvyttömyyseläkettä, voit siis saada näitä kahta etuutta yhtä aikaa. Jos sinulle myönnetään osatyökyvyttömyyseläke, se saattaa kuitenkin vaikuttaa pienentävästi sinulle maksettavan työttömyysetuuden määrään. Työttömyyspäiväraha-ajalta ei myöskään kerry uutta eläkettä, jos sitä maksetaan osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla.

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla työttömyyspäivärahaa ei voi saada.

Liian nuori eläkkeelle?

Millaisia vaihtoehtoja sitten on, jos ikä ei vielä riitä eläkkeelle eikä eläkkeen hakemiselle ole terveydellisiä perusteita? Omaa eläkekertymää on hyvä seurata säännöllisesti esimerkiksi työeläkeotteelta. Lomautuksen ja työttömyyden ajalta maksettavasta ansiopäivärahasta ja muista eläkkeeseen oikeuttavista palkattomista ajoista kertyvä eläke päivittyy työeläkeotteelle viimeistään etuuden maksamista seuraavan vuoden keväällä. Voit myös arvioida tulevaa eläkekertymääsi jo etukäteen Varma Asioinnissa.

On hyvä tietää, että lakisääteiseltä irtisanomisajalta maksetusta palkasta karttuu eläkettä riippumatta siitä, oletko töissä vai et. Sen sijaan mahdollinen eroraha tai vastaava työsuhteen päättämisestä maksettu korvaus ei kerrytä eläkettä. Jos työllistyt myöhemmin uudelleen – vaikka vain lyhyeksikin aikaa – sinulle kertyy lisää eläkettä ikäsi mukaisella karttumaprosentilla.

Jäikö jokin asia vielä mietityttämään? Jos lomautus- tai työttömyysasiat ovat kohdallasi ajankohtaisia ja mietit niiden vaikutusta eläkkeeseesi, kysymysten kanssa ei onneksi tarvitse jäädä yksin. Asiakaspalvelumme neuvoo mielellään ja on apunasi myös isojen elämänmuutosten hetkellä. Tavoitat meidät numerosta 010 192 100 (arkisin klo 9–15).

Minna Kaartinen

Palvelupäällikkö

Minna Kaartinen työskentelee palvelupäällikkönä Varman eläkepalveluissa.  Asiakaslähtöisyys ja yksilöllinen palvelu ovat hänen sydäntään lähellä. "Virkakieli ja lain koukerot taipuvat huonosti tavallisen ihmisen suuhun. Mutkikkailtakin tuntuvista asioista on voitava kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi, ihmiseltä ihmiselle."

Voisit olla kiinnostunut myös näistä