Työnteko eläkkeellä

Eläkkeellä ollessasi voit tehdä ansiotyötä. Työkyvyttömyys- ja työuraeläkkeessä sekä osa-aikaeläkkeessä on kuitenkin ansioraja. Eläkkeellä tehdystä työstä sinulle kertyy uutta eläkettä 1,5 % vuodessa. Ennakonpidätyksen alaiset ansiot, mukaan lukien lomarahat ja luontoisedut, ovat eläkettä kerryttävää tuloa. Pääomatulot, esimerkiksi vuokra- ja osinkotulot, eivät vaikuta työeläkkeen maksamiseen. Jos työskentelet eläkkeellä ollessasi, muista hakea työskentelystä kertynyt eläke täyttämällä vanhuuseläkehakemus.

Työskentely vanhuuseläkkeellä

Voit mennä ansiotyöhön vanhuuseläkkeellä ollessasi ilman, että ansiosi vaikuttavat sinulle nyt maksettavan vanhuuseläkkeen määrään. Ansiorajoituksia ei ole.

Kun jäät vanhuuseläkkeelle, työsuhteen pitää päättyä ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Jos jatkat työskentelyä välittömästi vanhuuseläkkeen alettua saman työnantajan palveluksessa, täytyy työehdoissa tapahtua olennainen muutos ja työsuhteesta on solmittava uusi työsopimus työnantajan kanssa. Olennainen muutos voi olla muutos työtehtävissä, palkassa tai työajassa. Jos aloitat työsuhteen uuden työnantajan palveluksessa tai toimit yrittäjänä, samanlaista vaatimusta ei ole.

Voit hakea vanhuuseläkkeellä tehdystä työstä kertyneen eläkkeen aikaisintaan ylimmässä eläkeiässä. Tällöin työsuhteesi ei tarvitse päättyä. Täytä asiointipalvelussamme uusi vanhuuseläkehakemus, kun haet eläkkeen aikana tehdystä työstä kertynyttä eläkettä.

Näin haet eläkeaikana työskentelystä kertyneen eläkkeen maksuun.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Blogi: Töihin eläkkeellä - Mitä pitäisi ottaa huomioon? Viisi vastausta vanhuuseläkkeellä työskentelevälle

Työskentely osittaisella vanhuuseläkkeellä

Voit työskennellä osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessasi ilman, että ansiosi vaikuttavat sinulle nyt maksettavan vanhuuseläkkeen määrään. Ansiorajoituksia tai työskentelyvelvoitetta ei ole.

Voit hakea osittaisen vanhuuseläkkeen aikana tehdystä työstä kertyneen eläkkeen aikaisintaan alimmassa eläkeiässä. Tällöin työsuhteen pitää päättyä. Täytä asiointipalvelussa uusi vanhuuseläkehakemus. 

Kirjaudu Varma Asiointiin

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja työuraeläkkeellä voit työskennellä, kunhan otat huomioon henkilökohtaisen ansiorajasi. Työskentelystä kertyy eläkettä, joka täytyy hakea vanhuuseläkehakemuksella. Täytä asiointipalvelussamme vanhuuseläkehakemus, kun työsuhteesi päättyy ja täytät vanhuuseläkeiän. 

Ansiorajasi riippuu siitä, oletko työkyvyttömyyseläkkeellä vai osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Näet ansiorajasi eläkepäätöksestäsi ja asiointipalvelustamme.

 • Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ansiotulot voivat olla enintään 40 % entisestä ansiotasostasi.
 • Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ansiot voivat olla enintään 60 % entisestä ansiotasostasi.
 • Saat kuitenkin ansaita vähintään 976,59 euroa kuukaudessa (vuonna 2024) ilman, että se vaikuttaa eläkkeen maksamiseen. Tämä on myös ansioraja, joka koskee aina Kelan työkyvyttömyyseläkettä. 
 • Jos toimit yrittäjänä, YEL-työtulosi voi olla enintään päätöksessä ilmoitetun ansiorajan suuruinen (kuukausittainen ansioraja kerrottuna kahdellatoista).
 • Työuraeläkkeellä ansiotulot voivat olla enintään 976,59 euroa kuukaudessa (vuonna 2024).

Jos saat kansaneläkettä tai muuta Kelan etuutta (esimerkiksi eläkeläisen asumistukea), ilmoita ansiotyöstäsi Kelaan. Jos saat eläkettä ulkomailta, ota yhteyttä kyseisen maan eläkelaitokseen.

Seuraa ansioitasi kuukausittain ja ilmoita meille ansioiden ylityksistä hyvissä ajoin. Jos tiedät ansioiden ylittyvän seuraavat kolme kuukautta, ole yhteydessä Varmaan, jotta voimme jättää eläkkeesi lepäämään ylityksen ajaksi ja vältymme eläkkeen takaisinperinnältä.

Ota eläkkeen lepäämään jättämiseen liittyvissä ja muissa ansiorajoja koskevissa kysymyksissäsi yhteyttä Varmaan. Kirjaudu asiointipalveluun, lähetä viesti Viestit ja asiakirjat -palvelussa ja valitse aihe Työkyvyttömyyseläke.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Eläkkeen lepäämään jättäminen

Jos terveydentilasi kohenee niin, että voisit hankkia työansioita yli ansiorajasi, voit kokeilla työntekoa ja jättää eläkkeesi lepäämään ilman huolta ansioiden ylittymisestä (säädös voimassa 31.12.2024 saakka). Tällöin eläkettä ei lopeteta vaan eläke jätetään lepäämään ja maksaminen keskeytetään vähintään 3 kuukauden ja enintään 2 vuoden ajaksi.

Kun lopetat työnteon tai vähennät työskentelyä niin, että ansiot ovat alle rajan, ilmoita ansioiden pienenemisestä Varmaan ja jatkamme pyynnöstäsi eläkkeen maksamista. Voit ilmoittaa meille ansioiden pienenemisestä asiointipalvelussa vapaamuotoisella viestillä.

Jos eläkkeesi on jätetty lepäämään, etkä pystykään työskentelemään niin että ansiot ylittävät ansiorajan vähintään kolmelta kuukaudelta, saat eläkkeen takaisin maksuun siitä alkaen kun se on laitettu lepäämään. Ota yhteyttä Varmaan. Jos työskentelysi ja ansiorajan ylittyminen jatkuu yli kahden vuoden ajan, eläke lakkaa kokonaan.

Täytä vanhuuseläkehakemus, kun haet eläkkeen aikana kertynyttä eläkettä

Eläkkeen aikana työskentelystä kertyy lisää eläkettä 1,5 % siihen saakka, kunnes täytät ylimmän eläkeikäsi. Eläkkeen määrä -sivulta voit lukea lisää eläkkeen kertymisestä.

Toimi näin, kun haluat hakea eläkkeen aikana työskentelystä kertyneen eläkkeen maksuun:

 1. Kirjaudu Varma Asiointiin pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.
 2. Siirry Eläkehakemukset -sivulle ja valitse Vanhuuseläke.
 3. Täytä vanhuuseläkehakemus. Jos ilmoitat hakemuksessa uuden tilinumeron, maksamme jatkossa koko eläkkeesi uudelle tilille. Valitse Haettava eläke -kohdassa eläkkeen alkamisajaksi se päivämäärä, josta alkaen haluat eläkkeellä työskentelystä kertyneen eläkkeen maksamisen alkavan.

Kun valitset hakemuksella sähköisen asioinnin, saat eläkepäätöksesi Varma Asiointiin heti, kun eläkehakemuksesi on käsitelty.

Kirjaudu Varma Asiointiin täyttämään vanhuuseläkehakemus

Blogi: Oletko työskennellyt eläkkeellä? – 5 vinkkiä miten ja milloin voit hakea siitä kertynyttä eläkettä

Lue lisää eläkkeen hakemisesta Hae eläkettä -sivulta.

Apua asiointiin

Hoida eläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

 • tilata työeläkekortin ja tulostaa todistuksia eläkkeestäsi
 • lähettää ja vastaanottaa viestejä
 • katsoa annetut päätökset ja muut asiakirjasi viimeisen kahden vuoden ajalta
 • päivittää yhteystietosi ja korottaa veroprosenttia.
Kirjaudu Varma Asiointiin