Työnteko eläkkeellä

Eläkkeellä ollessasi voit tehdä ansiotyötä. Työkyvyttömyys- ja työuraeläkkeessä sekä osa-aikaeläkkeessä on kuitenkin ansioraja. Eläkkeellä tehdystä työstä sinulle kertyy uutta eläkettä. Ennakonpidätyksen alaiset ansiot, mukaan lukien lomarahat ja luontoisedut, ovat eläkettä kerryttävää tuloa. Pääomatulot, esimerkiksi vuokra- ja osinkotulot, eivät vaikuta työeläkkeen maksamiseen. Jos työskentelet eläkkeellä ollessasi, muista hakea työskentelystä kertynyt eläke.

Mitä ajankohtaista eläkerintamalla juuri nyt tapahtuu? - Tule kuulolle eläkkeensaajillemme suunnattuun verkkotilaisuuteen 8.3. klo 12.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Työskentely vanhuuseläkkeellä

Voit mennä ansiotyöhön vanhuuseläkkeellä ollessasi ilman, että ansiosi vaikuttavat sinulle nyt maksettavan vanhuuseläkkeen määrään. Ansiorajoituksia ei ole.

Kun jäät vanhuuseläkkeelle, työsuhteen pitää päättyä ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Jos jatkat työskentelyä saman työnantajan palveluksessa vanhuuseläkkeen alkaessa, täytyy työehdoissa tapahtua muutos.

Suosittelemme kuukauden katkoksen pitämistä ennen uuden työsuhteen aloittamista. Jos katkoa ei pysty pitämään, pitää työsuhteessa tapahtua olennainen muutos työtehtävissä, palkassa tai työajassa. Jos aloitat työsuhteen uuden työnantajan palveluksessa, samanlaista vaatimusta ei ole.

Voit hakea vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertyneen eläkkeen aikaisintaan ylimmässä eläkeiässä. Tällöin työsuhteesi ei tarvitse päättyä. Täytä asiointipalvelussamme uusi vanhuuseläkehakemus, kun haet eläkkeen aikana tehdystä työstä kertynyttä eläkettä.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Blogi: Töihin eläkkeellä - Mitä pitäisi ottaa huomioon? Viisi vastausta vanhuuseläkkeellä työskentelevälle

Työskentely osittaisella vanhuuseläkkeellä

Voit työskennellä osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessasi ilman, että ansiosi vaikuttavat sinulle nyt maksettavan vanhuuseläkkeen määrään. Ansiorajoituksia tai työskentelyvelvoitetta ei ole.

Voit hakea osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä kertyneen eläkkeen aikaisintaan alimmassa eläkeiässä. Tällöin työsuhteen pitää päättyä. Täytä asiointipalvelussa uusi vanhuuseläkehakemus. 

Kirjaudu Varma Asiointiin

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja työuraeläkkeellä voit työskennellä, kunhan otat huomioon henkilökohtaisen ansiorajasi. Työskentelystä kertyy eläkettä, joka täytyy hakea vanhuuseläkehakemuksella. Täytä asiointipalvelussamme vanhuuseläkehakemus, kun työsuhteesi päättyy ja täytät vanhuuseläkeiän. 

Ansiorajasi riippuu siitä, oletko työkyvyttömyyseläkkeellä vai osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Näet ansiorajasi eläkepäätöksestäsi ja asiointipalvelustamme.

 • Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ansiotulot voivat olla enintään 40 % entisestä ansiotasostasi.
 • Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ansiot voivat olla enintään 60 % entisestä ansiotasostasi.
 • Saat kuitenkin ansaita vähintään 922,42 euroa kuukaudessa (vuonna 2023) ilman, että se vaikuttaa eläkkeen maksamiseen. Tämä on myös ansioraja, joka koskee aina Kelan työkyvyttömyyseläkettä. 
 • Jos toimit yrittäjänä, YEL-työtulosi voi olla enintään päätöksessä ilmoitetun ansiorajan suuruinen (kuukausittainen ansioraja kerrottuna kahdellatoista).
 • Työuraeläkkeellä ansiotulot voivat olla enintään 922,42 euroa kuukaudessa (vuonna 2023).

Jos saat kansaneläkettä tai muuta Kelan etuutta (esimerkiksi eläkeläisen asumistukea), ilmoita ansiotyöstäsi Kelaan. Jos saat eläkettä ulkomailta, ota yhteyttä kyseisen maan eläkelaitokseen.

Seuraa ansioitasi kuukausittain ja ilmoita meille ansioiden ylityksistä hyvissä ajoin. Jos tiedät ansioiden ylittyvän seuraavat kolme kuukautta, ole yhteydessä Varmaan, jotta voimme jättää eläkkeesi lepäämään ylityksen ajaksi ja vältymme eläkkeen takaisinperinnältä.

Ota eläkkeen lepäämään jättämiseen liittyvissä ja muissa ansiorajoja koskevissa kysymyksissäsi yhteyttä Varmaan. Kirjaudu asiointipalveluun, lähetä viesti Viestit ja asiakirjat -palvelussa ja valitse aihe Työkyvyttömyyseläke.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Eläkkeen lepäämään jättäminen

Jos terveydentilasi kohenee niin, että voisit hankkia työansioita yli ansiorajasi, voit kokeilla työntekoa ja jättää eläkkeesi lepäämään ilman huolta ansioiden ylittymisestä (säädös voimassa 31.12.2024 saakka). Tällöin eläkettä ei lopeteta vaan eläke jätetään lepäämään ja maksaminen keskeytetään vähintään 3 kuukauden ja enintään 2 vuoden ajaksi.

Kun lopetat työnteon tai vähennät työskentelyä niin, että ansiot ovat alle rajan, ilmoita ansioiden pienenemisestä Varmaan ja jatkamme pyynnöstäsi eläkkeen maksamista. Voit ilmoittaa meille ansioiden pienenemisestä asiointipalvelussa vapaamuotoisella viestillä.

Jos eläkkeesi on jätetty lepäämään, etkä pystykään työskentelemään niin että ansiot ylittävät ansiorajan vähintään kolmelta kuukaudelta, saat eläkkeen takaisin maksuun siitä alkaen kun se on laitettu lepäämään. Ota yhteyttä Varmaan. Jos työskentelysi ja ansiorajan ylittyminen jatkuu yli kahden vuoden ajan, eläke lakkaa kokonaan.

Työskentely osa-aikaeläkkeellä

Kun jäit osa-aikaeläkkeelle, sinulle sovittiin henkilökohtaiset ansiorajat, joissa työansioittesi pitää pysyä.

 • Henkilökohtaiset ansiorajasi voit ylittää tai alittaa satunnaisesti enintään 15 prosentilla.
 • Ansiosi eivät kuitenkaan saa koskaan jäädä alle 35 prosentin tai nousta yli 70 prosenttiin verrattuna kokoaikatyösi ansiotasoon.

Jos osa-aikatyösi keskeytyy enintään 6 kuukaudeksi, voit palata takaisin osa-aikaeläkkeelle. Jos katkos on yli 6 kuukautta, et voi palata osa-aikaeläkkeelle, koska uusia osa-aikaeläkkeitä ei enää myönnetä.

Jos palkkasi muuttuu enemmän kuin rajat sallivat, työsi keskeytyy yli 6 viikoksi tai päättyy kokonaan, ota yhteyttä Varmaan. Kirjaudu asiointipalveluun, lähetä viesti Viestit ja asiakirjat -sivulla ja valitse aihe Vanhuuseläke. Tätä kautta saat asiasi käsittelyyn osa-aikaeläkkeesi hoitajalle.

Täytä asiointipalvelussa hakemus vanhuuseläkkeestä alimman eläkeikäsi täyttämisen jälkeen, kun lopetat osa-aikatyösi.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Apua asiointiin

Hoida eläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

 • tilata työeläkekortin ja tulostaa todistuksia eläkkeestäsi
 • lähettää ja vastaanottaa viestejä
 • katsoa annetut päätökset ja muut asiakirjasi viimeisen kahden vuoden ajalta
 • päivittää yhteystietosi ja korottaa veroprosenttia.
Kirjaudu Varma Asiointiin