Eläkkeen määrä

Työeläke kertyy työstä ja palkasta

Mistä eläkkeesi muodostuu?

Eläkkeesi määrään vaikuttavat

 • vuosittaiset työansiosi tai yrittäjän YEL-työtulosi
 • tietyt palkattomat ajat ja
 • elinaikakerroin.

Jos saat palkkaa vähintään 58,19 €/kk vuonna 2017 (57,51 €/kk v. 2016), työnantajasi pitää vakuuttaa työsuhteesi. Jos toimit yrittäjänä vähintään 4 kk ja työsi arvo (työtulo) on vähintään 7 645,25 € v. 2017, ota yrittäjän YEL-vakuutus. Tarkista vuosittain työeläkeotteestasi, että ansiotietosi ovat ajan tasalla.

Verkkopalvelussa voit tarkistaa tietosi silloin, kun sinulle sopii. Kesällä 2017 postitamme työeläkeotteita 1958 tai aiemmin syntyneille. Tätä nuoremmista otteen saavat touko-elokuussa syntyneet. Lähetysaikataulu

Tarkista työeläkeote vuosittain

Koska edellisen vuoden tiedot voivat täydentyä 31.3. saakka, ote kannattaa tarkistaa huhtikuussa.

Sähköinen ote

Eläkeiät muuttuvat asteittain 1955 tai sen jälkeen syntyneillä

Karttuminen 2017 lähtien

Eläkettä karttuu

 • 1,5 % vuodessa
 • 1,7 % vuodessa 53 - 62-vuotiaalle siirtymäkaudella 2017 - 2025.

Lykkäyskorotuksen 0,4 %/kk saat, jos lykkäät eläkkeelle jäämistä yli alimman eläkeiän. Kun eläkettäsi lasketaan, vuosiansioistasi ei enää vähennetä työntekijän eläkemaksua.

Uudistuva työeläke turvanasi (pdf)

-
-
-
-
-
-
-
-

Suunnittele osittaista vanhuuseläkettä

 • Ikäraja 61 vuotta
 • 25 tai 50 % karttuneesta eläkkeestä

Jos otat osittaisen vanhuuseläkkeen ennen alinta eläkeikääsi, tätä eläkkeesi osaa vähennetään 0,4 % jokaiselta varhennetulta kuukaudelta. Jos taas siirryt osittaiselle eläkkeelle alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, korotamme eläkettäsi 0,4 % jokaista lykättyä kuukautta kohti. Työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla on vapaaehtoista.

Lue osittaisen vanhuuseläkkeen mahdollisuuksia valottava  blogi.

Testaa tietosi osittaisesta vanhuuseläkkeestä.

Video osittaisesta vanhuuseläkkeestä

-
-
-
-
-
-
-

Lesken oma työeläke voi vähentää leskeneläkettä

Huom! Kun arvioit leskeneläkkeen määrää, käytä vain työeläkkeiden määriä. Kansaneläkettä ei oteta huomioon.
Jos puolisot eivät ole vielä eläkeläisiä, leskeneläkkeen laskennassa käytetään työkyvyttömyyseläkkeen määriä.

Leskeneläkettä saatetaan vähentää, kun

 • alaikäisiä lapsia ei ole ja
 • leskeneläke on myönnetty 1.7.1990 tai myöhemmin sattuneen kuolemantapauksen perusteella. 

Milloin leskeneläkkeen vähennys tehdään?

 • Leski on puolison kuollessa yli 65-vuotias tai eläkeläinen > Vähennys heti perhe-eläkkeen alkaessa
 • Leski on alle 65-vuotias eikä ole eläkkeellä > Ensin puolet edunjättäjän eläkkeestä,  vähennys 6 kuukauden kuluttua
 • Nuorin lapsi täyttää 18 vuotta > Vähennys lapsen syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta
 • Leskelle myönnetään oma työeläke > Uusi vähennys lesken todellisen työeläkkeen perusteella

Laske