Gå till innehållet

Uppsägning av FöPL-försäkring

Säga upp din FöPL-försäkring när ditt arbete som företagare upphör. Vid behov kan du säga upp FöPL-försäkringen retroaktivt. Du kan också säga upp den på förhand. FöPL-försäkringens sista giltighetsdag är din sista arbetsdag.

Med arbete avses i det här sammanhanget ordinarie arbete som företagare och företagsverksamhet. Till exempel avveckling av företaget räknas i allmänhet inte som sådant arbete. Om du alltså avvecklar ditt företag och endast tar hand om pappersarbete i samband med avvecklingen räknas det i regel inte som företagsverksamhet.

I vilka situationer ska FöPL-försäkringen avslutas?

FöPL-försäkringen upphör när ditt arbete som företagare upphör. Du kan ta en längre paus i arbetet eller lägga ner det helt.

En längre paus i arbetet

En längre paus i arbetet kan uppstå till exempel om du är föräldraledig, genomför värnplikt eller börjar studera på heltid. Ibland avbryts arbetet till exempel på grund av en lång sjukledighet. Försäkringen kan avslutas om avbrottet varar i cirka fyra månader. När du återgår till arbetet kan du teckna en ny FöPL-försäkring från och med den dag som du börjar arbeta.

Arbetsinsatsen under den lägsta arbetsinkomstnivån

Ibland upphör inte arbetet helt men minskar så mycket att arbetsinsatsen underskrider den lägsta FöPL-arbetsinkomsten (8 063,57 € i år 2021). Då avslutas FöPL-försäkringen på den dag när arbetsinsatsen minskat under den lägsta nivån. Observera dock att företagarens beskattningsbara inkomst, lönebeloppet som tagits ut eller att låta bli att ta ut lön inte i sig innebär att FöPL-arbetsinkomsten underskrider den lägsta nivån. Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten.

Förändringar i företagets innehav

Det blir också aktuellt att säga upp försäkringen om du säljer aktieandelar i ditt företag och din ägarandel underskrider 30 procent. Om du fortsätter arbeta i företaget ska företaget teckna en ArPL-försäkring för dig. Läs mer om FöPL-försäkring i olika företagsformer.

Hur kan du avsluta din FöPL-försäkring?

Det enklaste sättet att säga upp försäkringen är att fylla i blanketten för att avsluta FöPL-försäkringen i våra e-tjänster. Efter att du skickat in blanketten behandlar vi ärendet och kontaktar dig vid behov för mer information. Vi skickar ett beslut om försäkringens upphörande per post.

Om du behöver hjälp med att bestämma rätt dag för uppsägningen eller i andra FöPL-relaterande frågor kan du alltid kontakta våra experter. Du kan kontakta oss via meddelandefunktionen i e-tjänster, per telefon på 010 192 101 eller på chatten.

Kom ihåg att meddela oss om uppsägning av FöPL-försäkring

Kom ihåg att meddela oss när du slutar arbeta som företagare. Varma kan inte avsluta din FöPL-försäkring på basis av till exempel en anmälan om företagets nedläggning till Patent- och registerstyrelsen.

FöPL-försäkring och ålderspension

När du går i ålderspension avslutas din FöPL-försäkring automatiskt dagen före din pension börjar. Information om detta finns på ditt beslut om ålderspension. Du behöver inte avsluta din FöPL-försäkring separat. Om du slutar arbeta som företagare redan före du går i ålderspension är det enklast att meddela Varma innan du ansöker om pension. Om du fortsätter arbeta som företagare vid sidan av ålderspensionen kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring.

Vad händer med betalda avgifter när FöPL-försäkringen avslutas?

FöPL-avgiften beräknas för den tid som försäkringen är gällande. Om du till exempel har betalat din FöPL-avgift för perioden 1.1–31.12 men din försäkring avslutas redan 30.11. returnerar vi decemberandelen av FöPL-avgiften. Kom ihåg att meddela oss ditt eller företagets kontonummer beroende på vilket konto du vill att vi returnerar beloppet till.

Om du inte har betalat alla FöPL-avgifter när försäkringen avslutas fakturerar vi dig för försäkringens giltighetstid på normalt sätt. Om du behöver betalningstid för den återstående avgiften kan du kontakta oss via e-tjänster eller ringa oss på 010 192 101.

Situationer där FöPL-försäkringen inte avslutas

i vissa situationer avslutas inte FöPL-försäkringen även om det har skett betydande förändringar i din arbetsinsats. I dessa situationer kan du till exempel minska din FöPL-arbetsinkomst, utnyttja din flexrätt och minska försäkringsavgifter med 10-12 %  eller ändra förfallomånaderna.

Arbetet fortsätter i ett annat bolag

FöPL-försäkringen är personlig och en försäkring täcker allt arbete som företagare. Du behöver bara en FöPL-försäkring även om du har flera företag. Om du slutar arbeta på ett av dina företag men fortsätter arbeta i ett annat avslutas FöPL-försäkringen inte.

En kort paus i arbetet

FöPL-försäkringen avslutas inte heller när arbetet avbryts för en kort period till exempel under semester eller en kort sjukledighet. Även om din FöPL-försäkring inte avslutas på grund av sjukdom kan du ändå ha rätt till sjukdagpenning från FPA. Läs mer om företagarens sjukdagpenning på FPA:s webbplats.

Mindre lön ut företaget

Att sluta ta ut lön från företaget eller ta ut mindre lön är ingen grund för att avsluta FöPL-försäkringen. Din försäkringsskyldighet bestäms utifrån värdet på din arbetsinsats. Din beskattningsbara inkomst eller beloppet av företagets vinst eller förlust är inte den enda orsaken för att avsluta försäkringen. Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten.

Säsongbetonad företagsverksamhet

Säsongsbetonad företagsverksamhet som fortsätter från år till år betraktas som fortlöpande även om verksamheten skulle avbrytas i flera månader. Till exempel en företagare som driver en kiosk på sommaren kan anses bedriva fortlöpande verksamhet. Om du vet att företagsverksamheten fortsätter kan din FöPL-försäkring gälla året om även om du bara arbetar som företagare under en del av året. Beakta att verksamheten är säsongsbetonad när du beräknar arbetsinkomsten. Du kan också välja att försäkringsavgifterna förfaller till betalning under månaderna när arbetet utförs.

Om det är osäkert om verksamheten fortsätter kan försäkringen avslutas. Ett klart tecken på att verksamheten upphör är till exempel försäljning av inventarier eller uppsägning av hyreskontraktet för affärslokalen. Om din företagsverksamhet fortsätter senare kan du teckna en ny försäkring.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();