Så här ansöker du om familjepension

Ansök om familjepension så fort som möjligt men senast inom ett halvt år från förmånslåtarens död, eftersom pensionen inte utan särskild orsak betalas ut retroaktivt för längre tid än detta.

  1. Fyll i ansökan om efterlevandepension. Du kan få pension, om äktenskapet ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år. 
  2. Fyll i en separat ansökan för varje barn.
  3. Fyll i dessutom en U-bilaga, Boende och arbete utomlands, om du eller förmånslåtaren har arbetat eller bott utomlands. 

Snabbast får vi din ansökan via Varmas webbtjänst

Familjepension (pdf)

Pdf-ansökningsblanketter i Arbetspension.fi

Efterlevandepension
Barnpension
Information för den som söker pension
Bosättning och arbete utomlands, bilaga U
Anvisningar för ifyllandet av bilaga U
Fyll i blanketten, helst på datorns bildskärm, skriv ut och underteckna den. Skicka in din ansökan per post till Varma, PB 3, 00098 VARMA eller skanna in den (undertecknad) och sänd den med säker e-post.

Så skickar du skyddad e-post till Varma

Skicka ett krypterat meddelande på adressen https://turvaposti.varma.fi
Lägg till din egen e-postadress som avsändare.
Lägg till skannausEpa@varma.fi som mottagare
Klicka på Fortsätt för att fortsätta. Skriv ditt ärende i ämnesraden och själva meddelandet. Lägg till nödvändiga bilagor. Tryck på Sänd.