Familjepensionen kan minskas av den efterlevande makens egen pension

Obs! När du beräknar beloppet av änkepension, använd endast beloppen av arbetspensioner. Folkpensionen beaktas inte.

Efterlevandepensionen kan minskas, om

  • det inte finns minderåriga barn och
  • efterlevandepensionen har beviljats på basis av ett dödsfall som har inträffat 1.7.1990 eller senare.

När minskas den efterlevande makens pension?

  • Den efterlevande är vid makens död över 65 år eller pensionstagare > Minskningen görs genast
  • Den efterlevande är under 65 år och ännu inte pensionerad > Först hälften, minskningen efter  6 månader
  • Det yngsta barnet fyller 18 år > Minskningen från den månad som följer efter barnets födelsedag
  • Den efterlevande beviljas egen arbetspension > Minskningen på nytt på basis av den slutliga pensionen