Arbetspensionskort och pensionsintyg

Alla som permanent får full pension kan få ett arbetspensionskort. Genom att visa upp kortet kan du få pensionärsrabatt på exempelvis buss- och tågbiljetter, teaterbiljetter eller simhallsavgifter. Arbetspensionskortet går också att ladda ner som mobilversion. Via Varma Onlinetjänst får du ett intyg över din pension som du kan behöva till exempel hos FPA.

Arbetspensionskortet

Vi skickar ett arbetspensionskort som ger dig rätt till pensionärsrabatter per post ungefär två veckor efter ditt pensionsbeslut. Kortet är trespråkigt och går även att använda utomlands för att bevisa att du är pensionär.
Du får ett arbetspensionskort från Varma om du får

 • ålderspension
 • permanent full invalidpension eller
 • arbetslivspension.

Endast personer med permanent full pension kan få kortet, det vill säga partiell förtida ålderspension, deltidspension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd eller familjepension ger inte rätt till arbetspensionskort.

Mobilversion av arbetspensionskortet


Du kan spara ett elektroniskt arbetspensionskort på din mobil eller surfplatta genom att logga in på vår onlinetjänst med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Vid behov kan du beställa ett nytt kort via vår onlinetjänst om ditt tidigare kort kommit bort eller skadats.

I Varma Onlinetjänst kortsidan syns bara för personer som har rätt till arbetspensionskortet.

Pensionsintyg

När du uträttar ärenden på skattebyrån, hos FPA eller socialtjänsten kan du bli ombedd att visa upp ett intyg över din pension. Snabbast får du intyget genom att logga in på vår onlinetjänst, där du kan skriva ut intyg över:

 • ditt månatliga pensionsbelopp
 • pension som betalats ut sedan årets början
 • pension som betalats ut under föregående år.

Intyget finns på finska, svenska och engelska.

Behöver du ett undertecknat eller ett intyg med stämpel?

Om du behöver ett intyg med stämpel eller ett undertecknat intyg till exempel för visum kan du logga in på vår onlinetjänst och skicka ett meddelande till oss från sidan Meddelanden och dokument eller skicka en begäran om intyg med skyddad e-post till elakkeenmaksu@varma.fi.

 1. Ange din e-postadress som avsändare. Ange elakkeenmaksu@varma.fi som mottagare.
 2. Klicka på ”Jatka” (fortsätt), skriv ett ämne och ditt meddelande och lägg till nödvändiga bilagor.
 3. Klicka på ”Lähetä” (skicka).

Logga in på Varma Onlinetjänst
Skicka skyddad e-post

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden enkelt på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • beställa ett nytt arbetspensionskort
 • skicka och ta emot meddelanden och bilagor
 • se ditt pensionsbeslut och handlingar i det eletroniska arkivet
 • uppdatera dina kontaktuppgifter och höja skatteprocent.