Vi utvecklar vår onlinetjänst och därför uppstår det ett driftavbrott i tjänsten på fredagen 24.9. kl. 17-18 och på lördagen 25.9. kl. 0-16.

Anvisningar och svar på de flesta frågor finns på vår webbplats. Snabbast kan du skicka en ansökan via vår onlinetjänst. Vid behov kan du skriva ut ansökan från Arbetspension.fi och skicka den med nödvändiga bilagor i den skyddade e-posten https://turvaposti.varma.fi. Ange som mottagare skannaus@varma.fi och ange i ämnesfältet din personbeteckning och ditt namn.

Vi betjänar dig i pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar kl. 8–16 på numret 010 192 101.

Vi beklagar den eventuella olägenhet som driftavbrottet förorsakar.

Arbetspensionskort och pensionsintyg

Alla som permanent får full pension kan få ett arbetspensionskort. Genom att visa upp kortet kan du få pensionärsrabatt på exempelvis buss- och tågbiljetter, teaterbiljetter eller simhallsavgifter. Arbetspensionskortet går också att ladda ner som mobilversion. Via Varma Onlinetjänst får du ett intyg över din pension som du kan behöva till exempel hos FPA.

Arbetspensionskortet

Vi skickar ett arbetspensionskort som ger dig rätt till pensionärsrabatter per post ungefär två veckor efter ditt pensionsbeslut. Kortet är trespråkigt och går även att använda utomlands för att bevisa att du är pensionär.
Du får ett arbetspensionskort från Varma om du får

 • ålderspension
 • permanent full invalidpension eller
 • arbetslivspension.

Endast personer med permanent full pension kan få kortet, det vill säga partiell förtida ålderspension, deltidspension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd eller familjepension ger inte rätt till arbetspensionskort.

Mobilversion av arbetspensionskortet


Du kan spara ett elektroniskt arbetspensionskort på din mobil eller surfplatta genom att logga in på vår onlinetjänst med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Vid behov kan du beställa ett nytt kort via vår onlinetjänst om ditt tidigare kort kommit bort eller skadats.

Så här tar du i bruk ett elektroniskt arbetspensionskort


Du kan spara det elektroniska arbetspensionskortet på din mobil eller surfplatta efter att utbetalningen av din pension har inletts. Enklast sparar du det elektroniska arbetspensionskortet på Android- eller iPhone-enheter på följande sätt:

 1. Kontrollera att mobilen eller surfplattan är uppkopplad till internet.
 2. Logga in på vår onlinetjänst med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 3. Gå till sidan Arbetspensionskort.
 4. Spara arbetspensionskortet på din mobil eller surfplatta.

Logga in på Varma Onlinetjänst


Du kan läsa anvisningarna på förhand:
Anvisningar för Android
Anvisningar för iPhone


Framöver kan du öppna kortet genom att trycka på Varmas ikon utan att behöva logga in på nytt. Kortet går att öppna utan internetuppkoppling.

Frågor kring det elektroniska arbetspensionskortet?

Här nedan har vi samlat vanliga frågor kring arbetspensionskortet.

Kortsidan syns bara för personer som har rätt till arbetspensionskortet. Endast personer med permanent full pension kan få kortet, det vill säga partiell förtida ålderspension, deltidspension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd eller familjepension ger inte rätt till arbetspensionskort.

Kontrollera först att din mobil eller surfplatta har en fungerande internetanslutning.
Mer detaljerade anvisningar finner du på denna sida under rubriken Så här tar du i bruk ett elektroniskt arbetspensionskort.

Anvisningen syns inte i tjänsten efter att du stängt den genom att klicka på krysset. Du hittar anvisningarna för Android och iPhone på denna sida.

Varmas elektroniska arbetspensionskort förnyades 29.8.2019. Det nya kortet kan till skillnad från det gamla användas utan internetanslutning.
Om du fortfarande använder det gamla kortet, gå in på våra e-tjänster och spara den nya versionen så snart som möjligt. Ta bort ikonen för det gamla kortet från din mobil eller surfplatta innan du sparar den nya versionen. Den gamla ikonen slutade fungera i början av november 2019 och har sedan dess inte gått att använda för att öppna arbetspensionskortet.

Pensionsintyg

När du uträttar ärenden på skattebyrån, hos FPA eller socialtjänsten kan du bli ombedd att visa upp ett intyg över din pension. Snabbast får du intyget genom att logga in på vår onlinetjänst, där du kan skriva ut intyg över:

 • ditt månatliga pensionsbelopp
 • pension som betalats ut sedan årets början
 • pension som betalats ut under föregående år.

Intyget finns på finska, svenska och engelska.

Behöver du ett undertecknat eller ett intyg med stämpel?

Om du behöver ett intyg med stämpel eller ett undertecknat intyg till exempel för visum kan du logga in på vår onlinetjänst och skicka ett meddelande till oss från sidan Meddelanden och bilagor eller skicka en begäran om intyg med skyddad e-post.

 1. Om du använder skyddad e-post, ange din e-postadress som avsändare (”Lähettäjä”).
 2. Klicka på ”Jatka” (fortsätt), skriv ett ämne och ditt meddelande och lägg till nödvändiga bilagor. Klicka på ”Lähetä” (skicka).

Logga in på Varma Onlinetjänst
Skicka skyddad e-post

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden enkelt på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • beställa ett nytt arbetspensionskort
 • skicka och ta emot meddelanden och bilagor
 • se ditt pensionsbeslut och handlingar i det eletroniska arkivet
 • uppdatera dina kontaktuppgifter och höja skatteprocent.

 

Logga in på Varma Onlinetjänst