Vad ska jag göra om jag har blivit sjuk?

En kort paus i arbetet

Om du insjuknar för en kort tid behöver du inte meddela oss. FöPL-försäkringen avslutas inte när arbetet avbryts för en kort period under en sjukledighet. Även om din FöPL-försäkring inte avslutas på grund av sjukdom kan du ändå ha rätt till sjukdagpenning från FPA.

Läs om företagarens sjukdagpenning på FPA:s webbplats

En längre sjukledighet

Om ditt arbete upphör helt på grund av en lång sjukledighet, avsluta din FöPL-försäkring. I regel är dagen då man insjuknar den dag då försäkringen avslutas. Försäkringen kan avslutas om avbrottet varar i cirka fyra månader.  Om det är osäkert om verksamheten fortsätter kan försäkringen avslutas. Vid behov kan du säga upp FöPL-försäkringen retroaktivt.

Avsluta din FöPL-försäkring också om ditt arbete inte upphör helt på grund av din sjukdom, men minskar så pass mycket att arbetsinsatsen är mindre än den lägsta gränsen för FöPL-arbetsinkomsten. Då avslutas FöPL-försäkringen på den dag när arbetsinsatsen minskat under den lägsta nivån.

Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten

Läs mer om situationer där FöPL-försäkringen avslutas

Gör en uppsägningsanmälan på Varmas Onlinetjänst

När du återgår till arbetet kan du teckna en ny FöPL-försäkring från och med den dag som du börjar arbeta.

Teckna en försäkring

Kanske du också är intresserad av

Vad ska jag göra om min arbetsförmåga försämras?