Varma som fastighetsplacerare

Varma är en av Finlands största fastighetsplacerare med ett fastighetsinnehav till värdet av 5,6 miljarder euro. Vi är en ansvarsfull fastighetsplacerare som ser till att våra fastigheter är energieffektiva och vi strävar efter att fastigheternas energianvändning är koldioxidneutral före utgången av 2030.

  • FASTIGHETSPORTFÖLJENS STORLEK 5,6 md €
  • KONTORS- OCH AFFÄRSFASTIGHETER 74 st.
  • HYRESBOSTÄDER ca 4 600 st.
  • MILJÖCERTIFIKAT 62 st.

Letar du efter ett kontors- och affärslokaler eller en hyresbostad?

Kontors- och affärslokaler

Varma äger både historiska pärlor och ett flertal nybyggen. Vi har ett brett utbud av kontors- och affärsfastigheter i olika storlekar och för olika behov. Dessutom äger vi bland annat flera hotellfastigheter runt om i landet. Ta en titt på Varmas hyreslokaler på vår sida för kontors- och affärslokaler.

Se på lokalerna (på finska)

Hyresbostäder

För tillfället äger vi cirka 4 300 hyresbostäder i hela landet och bygger ständigt nya. Merparten av bostäderna finns i huvudstadsregionen och Tammerfors. Du kan också hyra ditt nya hem i våra bostäder i Åbo, Lahtis, Kervo, Träskända och Jyväskylä. Vår partner Colliers Rental Apartments/ Colliers Asunnot sköter uthyrning, disponenttjänster, kundtjänst och annan operativ verksamhet.

Läs mer om Varma som fastighetsplacerare

Ta en närmare titt på våra hyresbostäder på Colliers Rental Apartments sidor. (på finska och engelska)

För hyres-, service-, och disponentärenden kontakta Colliers Asunnot kundtjänst.

Bostadsuthyrning

tel. 020 130 3003 (mån–fre kl. 8.30–16.00)
e-post: asiakaspalvelu@colliers.com

Samtalspriser när du ringer från Finland (inkl. moms 24 %)

samtal med fastnätsabonnemang: 0,0835 euro/samtal + 0,1669 euro/min
samtal med mobilabonnemang: 0,0835 euro/samtal + 0,1669 euro/min

Kontaktuppgifterna för ditt husbolags disponent och servicebolag hittar du på anslagstavlan i trappuppgången och boendeappen One4all Mobile.

En ansvarsfull hyresvärd

Vår verksamhet är ansvarsfull i allt från placeringsbeslut till byggande och fastighetsunderhåll. Våra handlingar styrs av de strikta hållbarhetsmål vi ställer upp.

Visste du att byggnader står för en stor del av Finlands koldioxidavtryck? Därför investerar vi i fastigheter som både stöder din företagsverksamhet och dina miljömål. Vi förbättrar energieffektiviteten i våra hyresfastigheter genom energirenoveringar. Vi övergår bland annat till att använda solpaneler och luftvärmepumpar som energikälla i en allt större del av våra bostäder. Vårt mål är att alla våra fastigheter ska har utsläppsfri uppvärmning och el år 2030.

Vi vill utveckla och följa upp fastigheternas hållbarhet. Våra fastigheter har redan 62 BREEAM-miljöcertifikat åtminstone på nivån Good som mäter till exempel en fastighets energieffektivitet samt sorterings- och återvinningsmöjligheter.

Dessutom ligger de flesta av våra fastigheter och bostadshus intill utmärkta förbindelser vilket bidrar till utsläppssnål pendling med såväl kollektivtrafik som till fots. I fastigheterna finns dessutom bland annat cykelservicepunkter och laddplatser för elbilar. Ta ett steg närmare hållbara kontor och boende.

Kundtillfredsställelse på toppnivå

Kundtillfredsställelsen hos våra fastighetskunder har varit bland de högsta i branschen och ökar ständigt. År 2021 var den övergripande tillfredställelsen 4,07 på skalan 1 till 5 – den bästa i kategorin. Kundnöjdheten för de som bor i våra hyresbostäder var 3,78 på skalan 1 till 5 och vi har väldigt många hyresgäster som bott länge i våra bostäder.

Ansvarsfull fastighetsverksamhet

Genom att beakta ansvarsfullhet genom hela vår placeringsverksamhet bidrar vi till Varmas mål om en förstklassig placeringsverksamhet och garanterar vår ställning som pensionsplacerare på lång sikt. Ansvarsfullhet genomsyrar alla delar av vår fastighetsverksamhet från uthyrning och underhåll till fastighetsinvesteringar och byggande.

Viktiga hållbarhetsteman inom fastighetsplaceringar är till exempel att förbättra byggnadernas energieffektivitet och göra cirkulär ekonomi till en del av bygg- och rivningsverksamheten.

Ansvar genom hela leverantörskedjan

Vi investerar varje år stora summor i bland annat byggande och fastighetsunderhåll samt olika IT-tjänster. Merparten av dessa satsningar är inhemska. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer Varmas uppförandekod för leverantörer. Samtidigt ska leverantörer i första ledet garantera att deras underleverantörer agerar ansvarsfullt.

Med hjälp av våra partner har vi tagit fram manualer för cirkulär ekonomi inom fastighetsskötsel och byggande.

Manual för cirkulärt underhåll (på finska)

Manual för cirkulärt byggande (på finska)

Våra anvarsmål

- 64 %

I slutet av år 2023 hade vi minskat våra fastigheters koldioxidutsläpp med 64 % jämfört med nivån 2015. Vårt viktiga arbete med att minska utsläppen fortsätter och vi letar ständigt efter nya sätt att minska vårt koldioxidavtryck.

BREEAM

Merparten av Varmas lokaler är BREEAM-certifierade och antalet ansökta certifikat för Varmas bostadsobjekt har ökat. Certifikatet bekräftar fastighetens miljö- och hållbarhetsnivå. Totalt innehar Varmas byggnader i nuläget 62 BREEAM-certifikat.

GRESB

I år deltog Varma för den femte gången i en hållbarhetsbedömning av fastigheter och kammade hem 87 poäng av totalt 100. Varma fick full pott för sin hållbarhetsledning. I jämförelsegruppen europeiska onoterade fastighetsplaceringar med låg risk (311 placerare) knep Varma en 38:e plats.

2025

Vårt mål är att alla våra fastigheter ska ha koldioxidfri el senast 2025. Nästan alla våra bostadshus och ett flertal kontors- och affärsfastigheter har redan koldioxidfri el. 

2030

Vårt mål är att alla våra fastigheter ska ha koldioxidfri uppvärmning senast 2030. Redan nu har flera av våra kontors- och affärsfastigheter koldioxidfri värme (Q1/2022).

2035

Hela vår placeringsportfölj kommer att vara koldioxidneutral senast 2035. Redan vid utgången av 2021 var den viktade kolintensiteten för Varmas aktieportfölj lägre än genomsnittet för den globala aktiemarknaden.

Varmas mål är att miljöcertifiera samtliga betydande byggnader enligt BREEAM

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem för byggnader och byggprojekt med vilket fastigheters miljöeffektivitet kan utvärderas med enhetliga metoder. BREEAM utvärderar bland annat system för energieffektivitet, sorterings- och återvinningsmöjligheter samt byggnadens läge, det vill säga närhet till kollektivtrafik och hur man har beaktat cyklister när lokalerna planerats.

Varmas mål är att miljöcertifiera bolagets mest betydande byggnader enligt BREEAM före 2025. Målet är att uppnå minst nivån Good eller Very Good.

Läs mer

Tre av Varmas fastigheter fick betyget Excellent i miljöcertifieringen (på finska)

Varma främjar hållbarheten i sina bostadshus genom miljöcertifiering (på finska)

Läs mer om BREEAM (på engelska)

 

Varma står sig väl när fastigheters hållbarhet utvärderas enligt GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är ett globalt verktyg och ramverk för hållbarhetsutvärdering av fastighets-, infrastruktur- och placeringstillgångar som hjälper placerare att samla in data om och jämföra sina hållbarhetsresultat.

GRESB bedömer fastigheters hållbarhet i direktägda fastighetsportföljer. Aspekter som granskas är bland annat fastigheternas hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter, energi- och vattenförbrukning, växthusgasutsläpp och miljöledningssystem samt principerna för företagsansvar och hur ledningen fungerar i bolaget.

Läs mer om Varmas framgångar i GRESB.  (på finska)

Läs mer om GRESB (på engelska)

Företagsansvar på Varma

Företagsansvar är en central del av all vår verksamhet. Varmas ansvar för pensionsmedlen, våra kunder, vår personal och vår gemensamma miljö sträcker sig långt in i framtiden. Ledstjärnan i vårt företagsansvarsprogram är ”Alla har rätt till en trygg framtid”.

Vi bygger en bättre värld för nuvarande och framtida generationer genom vårt hållbarhetsarbete. I företagsansvarsprogrammet 2022–2025 är våra prioriteringar: vi värnar om pensionsskyddet, vi investerar i förändringar och vi arbetar för ett hållbart arbetsliv.

Läs mer om vårt företagsansvarsprogram

Mediekontakter

Sampsa Ratia

Placeringsdirektör med ansvar för fastighetsplaceringar

Fastigheter, fastighetsplaceringar

Sari Raunio

Fastighetsutvecklingsdirektör

Fastigheter, fastighetsutveckling

Toni Pekonen

Affärslokaldirektör

Kommersiella fastigheter

Sarianna Sipola

Portföljförvaltare

Bostadsinvesteringar

Kai Niinimäki

Fastighetschef

Fastigheter i Tammerfors och Åbo, coworking utrymmen

Aktuellt