Työkyvyttömyysriskien tunnistaminen

Megatrendit, kuten digitalisaatio, työn murros ja ilmastonmuutos – tai pandemia – muuttavat elinkeinorakennetta sekä yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytyksiä. Samalla ne muuttavat työskentelyolosuhteita, työtapoja, organisoitumista ja johtamista. Myös työssä jaksaminen, työkyvyn haasteet ja riskit muuttuvat. On tärkeää ymmärtää, miten työkykyjohtaminen vaikuttaa työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja kestäviin työuriin.

Johda työkykyä ja tunnista riskit

Tiedätkö, millaista työkykyä organisaatiossasi tehtävä työ tulevaisuudessa vaatii?

Mitkä ovat suurimmat riskit työntekijöidesi työkyvylle juuri nyt?

Mitä haittaa työkyvyttömyysriskit voivat liiketoiminnallesi aiheuttaa?

Hyödynnä olemassa olevaa tietoa

Varmaan kertyy jatkuvasti valtavasti tietoa asiakasyritystemme työntekijöiden työkyvystä ja työkyvyttömyyteen johtaneista poluista. Analysoimme tätä tietoa mm. robotiikan avulla ja jalostamme sitä niin, että asiakkaanamme voit hyödyntää tietoa oman organisaatiosi työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimusosastomme tuottaa sekä omien että kumppaneiden kanssa tehtävien tutkimusten avulla tietoa työkyvystä tueksesi.

Tutustu tarkemmin Varman tutkimuksiin

Kartoita yrityksesi työkyvyttömyysriskit

Olemme rakentaneet uuden työkalun, jonka avulla voit kartoittaa organisaatiosi työkyvyttömyysriskit entistä tarkemmin. Mitä tarkempi ja varhaisempi ymmärrys mahdollisista riskeistä on, sitä helpompi toimintaa on kehittää ennakoivasti ja mahdollisimman vaikuttavasti. Riskikartoittimen saat käyttöösi Varma Asioinnissa.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Pysy ajan tasalla työntekijöiden tilanteesta

Varman asiakkaana käytössäsi ovat Tunne työkykysykli -kyselyt, joilla voit kartoittaa henkilöstösi työkykyyn vaikuttavia tekijöitä säännöllisesti. Kyselyitä on eri tarkoituksiin ja tilanteisiin: Tuntuma-kyselyllä tarkistat tilanteen vaikka kuukausittain ja halutessasi syvempää tietoa voit tehdä Ote-kyselyn esimerkiksi kerran vuodessa. Kyselyt voit ottaa käyttöön asiointipalvelussamme.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Varmista riittävä osaaminen

Kaikilla työntekijöillä on hyvä olla riittävästi tietoa omaan työkykyyn vaikuttavista tekijöistä, kuten siitä, miten varmistaa palautuminen tai tunnistaa uupumisen merkit. Esihenkilöillä on erityinen vastuu ja velvollisuus huolehtia työn sujumisesta terveellisesti ja turvallisesti sekä havaita työkykyä uhkaavat riskit. Yrityksen henkilöstöasioista vastaavan taas tulee useimmiten hallita koko työkykyjohtamisen kokonaisuus ja vastata esimerkiksi sujuvasta työterveysyhteistyöstä. Varma Akatemiasta löytyy runsaasti kursseja ja muita digitaalisia sisältöjä ja työkaluja, joiden avulla osaamista voi kehittää. Varma Akatemia on kaikkien Varman asiakasyritysten työntekijöiden vapaasti käytettävissä. 

Kirjaudu Varma Akatemiaan

Apua asiointiin

Hoida työkykyasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • kartoittaa organisaatiosi työkyvyttömyysriskit
  • tarkastella työkykyyn liittyvää dataa ja analyyseja
  • tehdä työkykyjohtamisen toimintasuunnitelman.
Kirjaudu Varma Asiointiin