Identifiering av risker för arbetsoförmåga

Megatrender såsom digitalisering, arbetslivets omvälvningar och klimatförändringar – eller en pandemi – orsakar strukturomvandlingar och förändrar verksamhetsförutsättningarna för företag och organisationer. Samtidigt påverkar de arbetsförhållandena, arbetssätten, organiseringen och ledarskapet. Även utmaningarna och riskerna kring arbetsförmågan förändras. Det är viktigt att förstå hur riskerna för arbetsoförmåga förändras och hur de kan påverkas.

Vi hjälper dig att bygga en stabil grund

Vet du vilken typ av arbetsförmåga arbetet i din organisation kräver i framtiden?

Vilka är de största riskfaktorerna för dina arbetstagares arbetsförmåga just nu?

Hurdan skada kan riskerna för arbetsoförmåga orsaka för din verksamhet?

Utnyttja befintlig information

Varma får hela tiden in information om arbetshälsan hos arbetstagarna i våra kundföretag och vilka faktorer som bidragit till deras arbetsoförmåga. Vi analyserar denna information bl.a. med hjälp av robotik och bearbetar den så att våra kunder kan använda informationen för att förebygga risker för arbetsoförmåga i sin organisation. Vår forskningsavdelning producerar information om arbetshälsan för dig genom både egna undersökningar och samarbetsundersökningar.

Läs mer om Varmas forskningsverksamhet

Kartlägg riskerna för arbetsoförmåga i ditt företag

Vi har skapat ett nytt verktyg som hjälper dig att kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation bättre än någonsin. Ju bättre och tidigare du förstår eventuella risker, desto lättare är det att utveckla verksamheten proaktivt och effektivt. Du kan använda Riskkartläggningen i Varma Onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Håll dig uppdaterad om arbetstagarnas situation

Som kund hos Varma får du tillgång till Känn arbetsförmågecyklerna-enkäterna som hjälper dig att regelbundet kartlägga faktorer som påverkar arbetstagarnas arbetsförmåga. Det finns enkäter för olika syften och situationer: Med enkäten Känsla kan du följa upp situationen till exempel månadsvis och om du vill ha mer detaljerad information kan du utföra enkäten Grepp exempelvis en gång om året. Du kan börja använda enkäterna i Varma Onlinetjänst.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Säkerställ tillräckliga kunskaper

Alla arbetstagare bör ha tillräcklig information om faktorerna som påverkar deras egen arbetsförmåga, till exempel hur de säkerställer sin återhämtning eller känner igen varningssignaler på utbrändhet. Det är chefens uppgift och skyldighet att garantera hälsosamt och säkert arbete samt upptäcka riskfaktorer som hotar arbetsförmågan. Företagets HR-ansvariga har i allmänhet koll på ledningen av arbetsförmågan som helhet och ansvarar till exempel för ett smidigt samarbete med företagshälsovården. I Varma-Akademin finns många kurser och annat digitalt innehåll och verktyg för att utveckla kunskaperna. Alla arbetstagare hos Varmas kundföretag kan fritt använda Varma-Akademin. Varma-Akademins innehåll är för det mesta på finska.

Logga in på Varma-Akademin (på finska)

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ärenden gällande arbetsförmågan på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation
  • granska data och analyser gällande arbetsförmåga
  • göra upp en plan för ledning av arbetsförmågan.
Logga in på Varma Onlinetjänst