Gå till innehållet

Pensionstagare

Följ och uppdatera dina egna pensionsuppgifter på webben

Aktuellt

Breven inför årsskiftet har börjat postas till pensionstagarna i mitten av december

Varmas pensionstagare får kring jul ett personligt brev där det redogörs för den indexjusterade pensionens och förskottsinnehållningens belopp från och med 1.1.2020, det sammanlagda beloppet av utbetalda pensioner och innehållen skatt år 2019 samt pensionsutbetalningsdagarna år 2020. Vi postar brev till omkring 340 000 pensionstagare. De brev som postas till pensionstagare i Finland vid årsskiftet blir också tillgängliga i det elektroniska arkivet i vår e-tjänst.

Till följd av justeringen av arbetspensionsindexet stiger de nu löpande arbetspensionerna med cirka 1,2 % i januari 2020.

Boendeanmälan för utomlands bosatta pensionärer

De pensionstagare som är fast bosatta utomlands får varje år som bilaga till det brev som vi skickar ut inför årsskiftet en boendeanmälan som de ombeds fylla i. Det lönar sig att skicka den ifyllda och undertecknade anmälan till oss så fort som möjligt så att det inte blir något avbrott i utbetalningen av pensionen.

Boendeanmälan ska återsändas till oss, även om förhållandena inte har förändrats från föregående år. Boendeanmälan kan bekräftas i vår webbtjänst. Det påskyndar handläggningen av anmälan. Våra utomlands bosatta pensionärer kan använda vår webbtjänst, förutsatt att de har finländska bankkoder eller ett mobil-id som krävs för inloggningen.

Resultatet av kundenkäten: Användningen av webbtjänster och smarta apparater bland 80–85-åringar varierar mycket

I augusti skickade vi en kundenkät till en del av våra pensionstagare i åldern 80–85 år. I enkäten bad vi om deras åsikter om kundservice, vilka servicekanaler de föredrar samt om användningen av smarta apparater och webbtjänster. Enkäten skickades till drygt 2 000 pensionstagare, av vilka 40 % svarade. Av enkätresultaten framgår att 60 % av de tillfrågade inte använder internet eller webbtjänster, 34 % använder och 7 % kan tänka sig att använda. En tredjedel av 80–85-åringarna använder alltså webbtjänster. Telefonen är dock fortfarande det klart populäraste sättet att ta kontakt i denna åldersgrupp. Att uträtta ärenden per brev fick fortfarande mycket understöd.

Respondenternas åsikter om överföringen av tjänster till nätet var tydligt tudelade: ungefär hälften av respondenterna tycker inte om denna utveckling och den andra hälften förhåller sig tillitsfullt till utvecklingen. Största delen av de kritiska och bekymrade respondenterna är kvinnor. Det är också värt att notera att utifrån enkäten använder 80–85-åriga män internet och webbtjänster i betydligt högre grad än kvinnor i samma ålder. Av männen använder 41 procent och av kvinnorna 28 procent webbtjänster eller så kan de tänka sig att använda dem. Många av dem som svarade får hjälp av sina närstående i användningen av webbtjänster.

Läs mer om resultaten av den kundenkät som gjordes bland pensionstagare (på finska)

Läs Voppe Salokaris, direktör för pensionstjänster, blogg om kundenkäten bland pensionstagare (på finska)

Arbetspensionerna stiger med cirka 1,2 % i början av nästa år

Social- och hälsovårdsministeriet har den 24 oktober fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2020.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2617. Arbetspensionsindexet stiger med cirka 1,2 procent jämfört med år 2019. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80 procent.

Läs mer om indexjusteringen i social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande

Varmas elektroniska arbetspensionskort förnyades i slutet av augusti

Vårt elektroniska arbetspensionskort är nu ännu mer användarvänligt. Vårt elektroniska kort som utvecklats med den senaste tekniken kan användas utan internetuppkoppling. Kortet öppnar sig utan inloggning via den ikon som sparats på mobiltelefonens eller surfplattans startskärm. Säkrast går det att spara kortet på Android- eller iPhone-mobil eller en surfplatta. Det elektroniska kortet gäller som bevis på att du är pensionerad, på samma sätt som ett traditionellt kort som skickats per post. Om du har sparat kortet i din mobil eller surfplatta behöver du alltså inte längre bära med dig ett separat plastkort, för att du ska få pensionärsrabatter.

Det lönar sig att så snabbt som möjligt i vår e-tjänst spara den nya versionen av det elektroniska arbetspensionskortet, i synnerhet om du redan har ett elektroniskt kort som sparats före augusti. Ikonen för det gamla arbetspensionskortet slutar nämligen att fungera i början av november 2019. Därefter öppnar sig arbetspensionskortet inte längre genom den gamla ikonen. Kortet kan du spara lika behändigt som förut. På sidan Arbetspensionskort i vår e-tjänst finns tydliga anvisningar om hur kortet sparas. Sidan visas endast för våra pensionstagare, som har rätt till ett arbetspensionskort.

En del av våra pensionstagare i åldern 80–85 år får en kundenkät från Varma i augusti

Vi är intresserade av att få veta vad våra pensionstagare i åldern 80–85 år tycker om webbtjänster och smarta apparater och hur de helst vill använda våra tjänster. Denna åldersgrupp tillfrågas ganska sällan om dessa saker och därför vill vi nu göra deras röster hörda. Därför får en del av våra pensionstagare i åldern 80–85 år en kundenkät per post från Varma i mitten av augusti.

Vi skickar ut drygt 2 000 enkäter. Enkäten kan besvaras fram till 31.8.2019. Det är naturligtvis helt frivilligt att svara på enkäten. Vi lottar ut produktpriser bland alla som svarat. Vinnarna meddelas personligen i september.

 

 

 

 

Aktuellt

Utbetalningsdagar för pensioner

 • Arbetspensioner betalas i förskott den första dagen i månaden när bankerna har öppet.
 • Om den första dagen i månaden är en lördag eller helgdag kan pensionen lyftas först följande vardag.

Enligt pensionslagarna kan arbetspensioner betalas ut endast en gång per kalendermånad. Betalningsmånaden kan inte flyttas till föregående månad, eftersom rätten till pension uppkommer månadsvis.

Se ut­betalnings­dagarna för pension

Kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade

Via vår webbtjänst kan du enkelt och tryggt kontrollera och ändra dina egna pensionsuppgifter. Du kan logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder eller med mobil-id. Tjänsten öppnas genast efter att pensionsutbetalningen inletts.

Ändring av pensionskontot

Via tjänsten kan du ändra kontot till vilket vi betalar din pension. Om du inte kan logga in på webbtjänsten kan du meddela det nya kontonumret på blanketten nedan, i ett fritt formulerat brev eller per fax. Kontoändringen kan inte göras per telefon eller e-post eftersom anmälan om kontoändring måste ha pensionstagarens underskrift.

Skriv ut blanketten för kontoändring (pdf)

Adressändring

Om du flyttar inom landet får vi i allmänhet din nya adress direkt från befolkningsregistermyndigheterna. För pensionstagare bosatta utomlands får vi dock inga adressuppgifter automatiskt från myndigheterna. Om du bor utomlands är det därför viktigt att du meddelar din nya adress till vår pensionsutbetalning. Du kan göra det per e-post, brev, fax eller med den krypterade elektroniska blanketten nedan.

Anmäl adressändring utomlands 

Kontrollera och ändra dina uppgifter

 • Nästa pension
 • Utbetalda pensioner,
  12 mån.
 • Ändring av kontonummer
 • Ändring av kontaktinformation
 • Höjning av skatteprocent
 • Utskrivning av pensionsintyg
Egna uppgifter

Pensionsintyg

När du uträttar ärenden på skattebyrån, hos FPA eller de sociala myndigheterna kan du bli tvungen att visa upp ett intyg över din pension. Via vår webbtjänst kan du skriva ut ett intyg över ditt månatliga pensionsbelopp och över pension som betalats ut under innevarande år eller föregående år. Om du inte har bankkoder eller mobil-id för att kunna logga in på webbtjänsten kan du beställa ett intyg med hjälp av blanketten nedan.

Beställ intyg 

Om du behöver intyg på ett främmande språk, kontakta oss på adressen:
Varma
Pensionutbetalningen
PB 3
00098 VARMA eller
på e-postadressen: utbetalning@varma.fi.

Skriv ut pensionsintyg

Via vår webbtjänst för inloggade användare kan du skriva ut ett intyg

 • över det månatliga pensionsbeloppet
 • över pension som utbetalats innevarande år
 • över pension som utbetalats föregående år
Skriv ut intyg
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();