Gå till innehållet

Pensionstagare

Följ och uppdatera dina egna pensionsuppgifter på webben

Utbetalningsdagar för pensioner

  • Arbetspensioner betalas i förskott den första dagen i månaden när bankerna har öppet.
  • Om den första dagen i månaden är en lördag eller helgdag kan pensionen lyftas först följande vardag.

Varma skickar pensionsuppgifterna till bankerna flera dagar innan pensionerna betalas ut. Bankens betalningskörning påverkar vilken tid på betalningsdagen pensionen kommer in på ditt konto. Din bank kan ge mer information.

Enligt pensionslagarna kan arbetspensioner betalas ut endast en gång per kalendermånad. Betalningsmånaden kan inte flyttas till föregående månad, eftersom rätten till pension uppkommer månadsvis.

Se ut­betalnings­dagarna för pension

Aktuellt

Pensions- och förmånsuppgifter i inkomstregistret nästa år

Utnyttjande av inkomstregisteruppgifter smidiggör ärendeskötseln på olika sätt. Inkomstregistret utvidgas vid årsskiftet. Man behöver inte komplettera sin förmånsansökning med förmåns- eller pensionsuppgifter då myndigheten hämtar den informationen från inkomstregistret från och med ingången av 2021. 

Förmåns- och pensionsuppgifter införs i inkomstregistret

Vi betjänar våra kunder normalt trots coronaviruset

Varmas kundservice per telefon och chatt, behandling av pensions- och rehabiliteringsansökningar samt utbetalning av pensioner fungerar normalt trots coronaviruset.

Vi betjänar dig i försäkrings-, pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar kl. 8–17 (under juli månad fredagar 8-16) på numret 010 192 101 (+358 10 192 101 om du ringer från utlandet). Vi nås också via chatten och du kan logga in i vår e-tjänst på adressen varma.fi. Vårt kundserviceställe på Sundholmen i Helsingfors är stängt tills vidare.

Resultatet av kundenkäten: Användningen av webbtjänster och smarta apparater bland 80–85-åringar varierar mycket

I augusti 2019 skickade vi en kundenkät till en del av våra pensionstagare i åldern 80–85 år. I enkäten bad vi om deras åsikter om kundservice, vilka servicekanaler de föredrar samt om användningen av smarta apparater och webbtjänster. Enkäten skickades till drygt 2 000 pensionstagare, av vilka 40 % svarade. Av enkätresultaten framgår att 60 % av de tillfrågade inte använder internet eller webbtjänster, 34 % använder och 7 % kan tänka sig att använda. En tredjedel av 80–85-åringarna använder alltså webbtjänster. Telefonen är dock fortfarande det klart populäraste sättet att ta kontakt i denna åldersgrupp. Att uträtta ärenden per brev fick fortfarande mycket understöd.

Respondenternas åsikter om överföringen av tjänster till nätet var tydligt tudelade: ungefär hälften av respondenterna tycker inte om denna utveckling och den andra hälften förhåller sig tillitsfullt till utvecklingen. Största delen av de kritiska och bekymrade respondenterna är kvinnor. Det är också värt att notera att utifrån enkäten använder 80–85-åriga män internet och webbtjänster i betydligt högre grad än kvinnor i samma ålder. Av männen använder 41 procent och av kvinnorna 28 procent webbtjänster eller så kan de tänka sig att använda dem. Många av dem som svarade får hjälp av sina närstående i användningen av webbtjänster.

Läs mer om resultaten av den kundenkät som gjordes bland pensionstagare (på finska)

Läs Voppe Salokaris, direktör för pensionstjänster, blogg om kundenkäten bland pensionstagare (på finska)

 

 

 

 

Aktuellt
var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();