Usein kysyttyä Varman asuntojen vastuullisuudesta

Vastuullisuus on keskeinen osa toimintaamme ja myös asuinkiinteistöissämme tehdään isoja investointeja vastuullisuuteen. Vastasimme useimmin kysyttyihin kysymyksiin vastuullisuudesta.

Minkälaisia vastuullisuustoimia Varma tekee kiinteistönomistajana?

Varman tehtävänä on sijoittaa suomalaisten eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Hallinnoimme eläkevaroja kunnianhimoisten vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti sijoittamalla kohteisiin, joiden tavoitteena on edistää kestävyyttä. Yksi sijoituskohteemme ovat kiinteistöt, joiden ympäristövaikutusten hallinta on keskeisessä roolissa ilmastokriisin torjumisessa.

Vastuullisuutta käsitellään ESG:n näkökulmasta (environment, social, governance):

 • Ympäristövastuu: Olemme määrätietoisesti mitanneet ja vähentäneet kiinteistösijoitusten ympäristövaikutuksia, kuten hiilijalanjälkeä ja jätemääriä, jo usean vuoden ajan. Varman uudistettu vastuullisuusohjelma ohjaa myös oman toimintamme ympäristövaikutuksia.
 • Sosiaalinen vastuu: Sitoudumme vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, mitkä näkyvät toiminnassamme mm. inklusiivisen asumisen edistämisenä ja vuokrantarkastusten nimettömänä käsittelynä.
 • Hyvä hallintotapa: Raportoimme tuloksia esimerkiksi vuosittaisessa vastuullisuusraportissa ja edellytämme meidän kumppaneiltamme ympäristön kunnioittamista ja kiertotalousnäkökohtien huomioimista. Kumppanimme ovat sitoutuneet toimimaan hankinnan eettisen ohjeistuksemme mukaisesti.

Lue lisää Varman vastuullisuudesta

Lue inklusiivisesta asumisen Aika Koteja -konseptista

Lue uutinen (21.7.2023): Varma sijoittui kolmanneksi vastuullisen sijoittamisen läpinäkyvyyden vertailussa

Mihin Varman vastuullisuusväitteet perustuvat?

Mitattu data ja vertailutieto ovat vastuullisuutemme selkäranka. Seuraamme, mittaamme ja arvioimme systemaattisesti toimintamme vaikutuksia. Raportoimme muutokset vastuullisuusraportissa, josta näkee esimerkiksi, miten lämmön tai sähkön kulutus ja niiden aiheuttamat päästöt ovat kehittyneet. Raporttimme on ulkopuolisen tarkastajan varmentama.

Lue lisää kiinteistösijoitusten ympäristövaikutuksista vastuullisuusraportistamme.

Varma lahjoitti hylättyjä pyöriä kuntouttavaan työtoimintaan ja kunnosti osan yhteiskäyttöpyöriksi vuokrataloihinsa. Lue artikkeli

Millaisia investointeja ja energiaremontteja Varma tekee asuinkiinteistöihin? Miten ne parantavat kiinteistöjen vastuullisuutta?

Olemme toteuttaneet laajan energiaremontin noin 20 asuinkiinteistöön vuosina 2020-2022. Vuoden 2023 aikana siirrymme maalämpöön kahdessa kohteessa Helsingissä. Maalämpöprojektien lisäksi teemme myös muita toimenpiteitä, kuten aurinkopaneeliasennuksia, ilmanvaihdon ja valaistuksen energiatehokkuuden parantamista, älykkäiden lämmönohjauksen järjestelmien sekä veden kulutusta seuraavien ja vuotoja havaitsevien järjestelmien asennuksia.

Tämän tyyppiset energiaremontit paitsi parantavat vuokralaisten asumisolosuhteita, myös leikkaavat rakennusten käytön aikana syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi Varman omistamien asuinrakennusten lämmön ja veden kokonaiskulutus on vähentynyt vuosina 2021–2022 yli kymmenen prosenttia vuoden 2020 kulutukseen verrattuna. Energiaremonttien lisäksi etsimme jatkuvasti uusia keinoja keventää hiilijalanjälkeämme.

Mitä tarkoittaa, että Varma muokkaa omistamiaan kiinteistöjä hiilineutraaleiksi?

Varman tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä. Tällä tiellä olemme edenneet jo pitkälle ja yli puolittaneet asuntosijoitustemme käytönaikaisen hiilijalanjäljen vuoden 2022 loppuun mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna (CO2kg suhteessa bruttoneliöihin).

Pähkinänkuoressa hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että sijoitusten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat korkeintaan yhtä suuret kuin sijoitusten tuottama hiilidioksidia sitova vaikutus. Olemme mukana kansainvälisessä kiinteistöjen nollahiilisitoumuksessa ja tavoitteemme on CO2-päästötön kiinteistöjen energian käyttö vuoteen 2030 mennessä. Tarkoitus on, että kiinteistöjen ylläpidon aikainen sähkö olisi hiilineutraalia vuoteen 2025 ja lämmitys vuoteen 2030 mennessä. Tämä koskee nimenomaan taloyhtiön käyttämää kiinteistösähköä, mutta kannustamme myös asukkaita tekemään vastuullisia sähkösopimuksia oman käyttönsä osalta. Kehitämme asuntosijoitussalkkumme energiatehokkuutta ja päästöintensiivisyyttä niissä kohteissa, joissa se on mahdollista muun muassa tekemällä uusiutuvan energian sähkösopimuksia, lisäämällä aurinkoenergian ja maalämmön käyttöä sekä hyödyntämällä uudisrakentamisessa kiertotalousperiaatteita.

Lue uutinen (21.11.2022): Varma pärjäsi hyvin kiinteistöjen vastuullisuusarviossa - täydet pisteet koko yhtiön vastuullisuudesta

Kuvassa: asentajia kiinnittämässä aurinkopaneeleita Varman pääkonttorin katolle Salmisaaressa.

Mitä tarkoittaa, että osa vuokrataloista on lämmitykseltään ja sähkönkäytöltään hiilineutraaleja?

Varman asuntokannassa on käynnissä mittava energiaremonttikokonaisuus. Sen jo toteutuneena tavoitteena olemme puolittaneet asuinkiinteistöjen käytönaikaiset hiilidioksidipäästöt vuoden 2023 loppuun mennessä vuoden 2015 tasosta. Olemme toteuttaneet noin 20 asuntokohteeseen energiaremontteja ja uusiutuvan energian ratkaisuja, joiden ansiosta noin 1 500 asunnon lämmitys on hiilidioksidipäästötöntä eli lämpöenergia on tuotettu ilman fossiilisia polttoaineita.

Energiaremonttien valmistuttua noin joka kolmannessa Varman asuinkerrostalossa on lämpöpumppuja tai aurinkopaneeleja. Useissa kerrostaloissa maalämpö korvaa kokonaan kaukolämmön, jolloin lämpö tulee kiinteistön omalle tontille poratuista maalämpökaivoista, ja sähköllä toimivat maalämpöpumput saavat energian joko aurinkopaneelien tuottamasta sähköstä tai pohjoismaisella tuulivoimalla tuotetusta uusiutuvasta sähköstä. Osassa kaukolämmöllä lämmitettävissä kohteissa taas on ostettu uusiutuvilla energianlähteillä tai hukkalämmöllä tuotettua kaukolämpöä, minkä avulla kiinteistöjen käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjä on saatu leikattua.

CO2-päästötön energiankulutus -merkki asuinkohteissamme

Osassa asuinkiinteistöjämme taloyhtiön käyttöaikainen kiinteistösähkö ja lämpö ovat hiilidioksidipäästöttömiä. Tämä tarkoittaa, että kiinteistölämpö on tuotettu joko uusiutuvan kaukolämmön tai maalämmön kautta ja kiinteistösähkö on uusiutuvaa. Käytämme näiden asuntojen asuntoilmoituksissa CO2-päästötön energiankulutus -merkkiä.

Miksi osalla Varman asuinkiinteistöjä on ympäristösertifikaatti? Mitä se tarkoittaa?

Varman kiinteistösijoitusten vastuullisuutta kehitetään BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän avulla (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method), joka soveltuu asuinrakennusten sertifiointiin. Päädyimme BREEAM-ympäristösertifikaattiin, koska se on laajasti käytössä Euroopassa ja Iso-Britanniassa. Sen piirissä on jo yli kaksi miljoonaa kiinteistöä ja se luo yhteisen normiston kiinteistöjen ympäristövaikutusten arviointiin.

Varmalle BREEAM-ympäristösertifikaatti on tunnustus tehdystä työstä vastuullisuustavoitteiden eteen sekä kiinteistöjen hallinta- ja kehitystyökalu, joka ohjaa huomaamaan kehityskohteita ja tekemään konkreettisia, kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä. Yhteismitallinen, kiinteistön ominaisuuksien mukaan pisteytetty ympäristöluokitusjärjestelmä antaa arviota kiinteistön energiatehokkuudesta, esteettömyydestä sekä julkisen ja kevyen liikenteen käytettävyydestä.

Osassa asuinkohteitamme on toteutettu BREEAM in use -sertifiointi, jossa tarkastellaan kiinteistön käytönaikaista vastuullisuutta. Kohteissa, jotka on sertifioitu, ilmoitamme sertifioinnin lisäksi tuloksen, jonka kiinteistö on luokittelussa saanut. Tulos on sanallinen arvosana. Ilmoitamme ainoastaan voimassa olevat sertifioinnit.

Lue artikkeli (7.7.2022): Varma edistää asuntokohteidensa vastuullisuutta hyödyntämällä ympäristöluokitusta

Taulukossa on esitelty kaikki BREEAM arvosanat raja-arvoineen. Tyypillisin arvosana Varman asuinkohteilla on Very good.

Millaiset tavoitteet Varmalla on sijoitusten ilmastopolitiikan suhteen?

Julkaisimme uudistetun sijoitusten ilmastopolitiikan ja päivitetyt ilmastotavoitteet vuonna 2022. Tavoitteenamme on leikata koko sijoitussalkun absoluuttisia päästöjä neljänneksellä vuoteen 2025 mennessä ja puolittaa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoden 2021 päästöihin.

Ylätavoite: Hiilineutraali sijoitussalkku 2035 mennessä:

 • Sijoitamme kohteisiin, jotka mahdollistavat muutoksen kohti pienempiä hiilidioksidipäästöjä ja tarjoavat liiketoiminnassaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen ongelmien ratkomiseen.
 • Kehitämme rahoitusmarkkinoiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen edistämiseksi.
 • Panostamme ilmastonmuutoksen taloudellisten riskien analysointiin sijoitussalkussa.

Raportoimme läpinäkyvästi ilmastonmuutoksen vaikutuksista sijoituksiimme ja sijoitustemme vaikutuksista ilmastoon.

Tavoitteena on pienentää koko Varman sijoitussalkun yritysten suoria, omasta toiminnasta syntyviä (scope 1) sekä energian epäsuoria, pääosin ostosähkön tuotannosta tulevia (scope 2) kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2021 verrattuna:

 • 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä
 • 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteena on vähentää noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä eli kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon vuoden 2016 tasosta seuraavasti:

 • 30 prosenttia vuoteen 2023 mennessä
 • 40 prosenttia vuoteen 2025 mennessä
 • 50 prosenttia vuoteen 2027 mennessä.

Varman tavoitteena on irtautua kivihiilisijoituksista vuoteen 2025 mennessä, sekä ja öljynporauksesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on kasvattaa ilmastonmuutoksen huomioivien rahastojen osuus 50 prosenttiin kaikista Varman rahastosijoituksista vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteenamme on nostaa uusiutuvan energian osuus vähintään 50 prosenttiin sijoituksissa sähköntuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Vastaavasti tavoittelemme, että kiinteistöjen käyttämä lämpö on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä ja sähkö on päästötöntä vuoteen 2025 mennessä.

Artikkelia varten on haastateltu Asset Manager Riina Komulaista ja asuntosijoituspäällikkö Sarianna Sipolaa.

Lisätietoja Varman vastuullisuudesta:   
   
Hanna Kaskela, johtaja, Vastuullisuus ja viestintä, puh. 040 584 5045 tai    
hanna.kaskela(at)varma.fi     
   
Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola(at)varma.fi

Tutustu tarkemmin Varman vastuullisuusmateriaaleihin

Eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Varman perustehtävä, eläkkeiden turvaaminen, on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä, jossa korostuu eettisyyden ja läpinäkyvyyden vaade. Eettiset liiketoimintaperiaatteet on hyväksytty Varman hallituksessa 27.10.2022.

Tutustu periaatteisiin

Varman toimittajien eettiset toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct)

Yhteiskunnallista tehtäväänsä hoitaessaan Varman tulee toimia esimerkillisesti. Tämä edellyttää myös toimittajiltamme eettisyyttä ja hyvämaineisuutta.

Tutustu periaatteisiin

Vastuullinen sijoittaminen

Me Varmassa sijoitamme suomalaisten eläkevarat kohteisiin, joiden tavoitteena on tehdä maailmasta kestävämpi. Se tekee myös kaikista Varman asiakkaista ja eläkkeensaajista vastuullisia sijoittajia. Asiakkaanamme voit olla varma, että eläkevarojasi hallinnoidaan aina kunnianhimoisten vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää

Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022

Lue Varman keskeisistä tuloksista ja vastuullisista teoista.

Lataa raportti

Käytön ja ylläpidon kiertotalousopas

Ohje on tarkoitettu kaikkien Varman kiinteistöjen käytöstä ja ylläpidosta vastaaville työntekijöille ja kumppaneille. Ohje sisältää käytännön ohjauskeinoja ja kiertotalouden soveltamisesimerkkejä, joita voi hyödyntää tapauskohtaisten mahdollisuuksien mukaan.

Lataa opas

Rakentamisen kiertotalousohje Varman hankkeissa

Ohje on sovellettavissa kaikkiin Varman uudis- ja korjausrakentamishankkeisiin aina hankekehityksestä rakentamiseen. Ohje sisältää käytännön ohjauskeinoja ja kiertotalouden soveltamisesimerkkejä, joita voi hyödyntää hankekohtaisen tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Lataa opas

Voisit olla kiinnostunut myös näistä