var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({});
Gå till innehållet

Förvaltning

Varmas centrala förvaltningsorgan är bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen och den verkställande direktören.

God förvaltningssed vid Varma

Varmas förvaltningsprinciper utgår från bolagets kärnfunktion, att trygga pensionerna. Det lagstadgade arbetspensionssystemet uppkom på sin tid genom en överenskommelse mellan statsmakten och arbetsmarknadsorganisationerna. Trepartsmodellen har alltjämt en viktig roll vid utvecklandet av systemet. Arbetsmarknadsorganisationerna deltar också i arbetspensionsbolagens förvaltning.

God förvaltningssed befäster transparensen i Varmas verksamhet och förvaltning, vilket i sin tur bidrar till att stärka det allmänna förtroendet för arbetspensionssystemet.

Grunden för Varmas förvaltning utgörs av lagen om arbetspensionsbolag. Varma följer den finska koden för bolagsstyrning till den del denna är tillämplig på arbetspensionsbolagens verksamhet. Den finska koden för bolagsstyrning finns tillgänglig på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats.

Varma i korthet

Varma pensionsförsäkrar arbete som utförs i Finland. Varma är ett ömsesidigt bolag som ägs av Varmas företags- och företagarkunder och de försäkrade arbetstagarna.

Vi sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för privatanställda och företagare effektivt och konkurrenskraftigt. Vi placerar de medel som vi samlar in i form av pensionsavgifter lönsamt och tryggt för nuvarande och framtida pensioner.

Varmas huvudkontor ligger på Sundholmen i Helsingfors.

Insiderövervakning

Varmas styrelse har fastställt insiderregler som iakttas inom bolaget. Syftet med insiderreglerna är att främja placeringsverksamhetens offentliga tillförlitlighet och de anställdas kunskap om insiderreglerna för att förhindra även oavsiktliga brott mot insiderreglerna. Insiderreglerna tillämpas på Varmas placeringsverksamhet och de anställdas egen värdepappershandel. Insiderreglerna förutsätter förhandskonsultering om affärer gällande börsaktier och värdepapper som berättigar till börsaktier i fråga om sådana anställda som anses höra till Varmas permanenta insiders på grund av att de på basis av sin ställning eller sitt arbete regelbundet får tillgång till insiderinformation.

Förhandskonsultering innebär att compliance officern ska ge tillstånd till en affär innan den genomförs. En förutsättning för att tillstånd beviljas är att det inom Varma inte finns någon insiderinformation om börsaktien i fråga, vilket compliance officern kontrollerar i Varmas interna register. För Varmas permanenta insiders gäller också ett förbud mot s.k. kort handel.

När en permanent insider efter förhandskonsultering har gjort en affär är han eller hon skyldig att till compliance officern lämna en anmälan om innehav, som redogör för antalet förvärvade eller överlåtna värdepapper, varpå dessa uppgifter införs i Varmas interna register.

Uppgifterna i det offentliga insiderregistret kan läsas via Euroclear Finland Ab:s länk här invid.

Insiderregister

Registerprinciper

Varma upprätthåller ett internt insiderregister över förvaltningsrådet, styrelseledamöterna, verkställande direktören och de övriga direktörerna i ledningsgruppen. 

Betydande affärer och andra transaktioner som Varma som bolag gör med en person som ingår i insiderregistret ska godkännas av styrelsen innan de kan genomföras.

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();