Sökande om pension från utlandet

Ansöker du om pension från utlandet och bor i Finland eller har du intjänat pension i Finland och bor utomlands? Ta reda på hur du kan ansöka om pension.

Så här ansöker du om pension från utlandet när du bor i Finland

Du kan ansöka om pension från EU- och EES-länder, Schweiz, Storbritannien och länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med på samma ansökan som du ansöker om finsk pension.

Fyll i en pensionsansökan i vår onlinetjänst tidigast sex månader innan du vill att pensionen ska börja. Obs! Om du ansöker om pension från ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med kommer Pensionsskyddscentralen (PSC) att skicka en ansökningsblankett till dig som du behöver fylla i.

I Varmas onlinetjänst hittar du bilaga U, Bosättning och arbete utomlands. Med bilagan ger du mer information om din tid utomlands, till exempel uppgifter om arbetsgivare och tider som du arbetat och bott utomlands. Fyll i bilagan omsorgsfullt, för uppgifterna skickas alltid utomlands och kan påverka handläggningstiden.

Varma skickar din pensionsansökan inklusive bilagor (bilaga U och eventuella andra bilagor, till exempel arbetsintyg) till Pensionsskyddscentralen.
Pensionsskyddscentralen skickar din pensionsansökan inklusive bilagor till EU- och EES-länder, Schweiz, Storbritannien och länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med.

Den utländska pensionsanstalten behandlar din ansökan och fattar beslut enligt lokal lagstiftning samt begär mer information av dig vid behov. Det utländska pensionsbeslutet skickas direkt till dig.
Läs mer om utländska pensioner på Arbetspension.fi

Ansök om pension via Varma Onlinetjänst

Kontrollera vilken grupp ditt boendeland tillhör i fråga om pensionsansökan

Ditt boendeland påverkar hur du ska göra när du vill ansöka om pension. Kontrollera i listan vilka länder som är EU-/EES-länder och vilka som omfattas av en överenskommelse om social trygghet. Läs anvisningarna för ansökan enligt om du bor i ett EU- eller EES-land, ett land med en överenskommelse om social trygghet, Schweiz eller Storbritannien eller något annat land.

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Island, Liechtenstein, Norge.

Australien, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Sydkorea, Quebec, USA

Så här ansöker du om pension från Finland när du bor utomlands

1. Att ansöka om pension från Finland till ett EU- eller EES-land, ett avtalsland, Schweiz eller Storbritannien

Ansök om pension hos pensionsmyndigheten i det land där du bor. Meddela i ansökan att du även har arbetat i Finland. Myndigheten i landet där du bor skickar din ansökan till Finland för behandling, och du får ett beslut från Finland.

2. Att ansöka om pension från Finland till ett icke-avtalsland

Om du bor i ett land som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med, kan du ansöka om pension från Finland. Fyll i ansökningsblanketten för finländsk arbetspension och returnera den till Varma. Om du inte vet vilken din pensionanstalt är, returnera ansökan till Pensionsskyddscentralen. Du kan använda en pappersblankett eller en blankett som fylls i på nätet och skrivs ut. Blanketterna finns i sidfoten och menyn på webbplatsen tyoelake.fi.

För att behandla ansökan behöver vi ett intyg, ett utdrag eller någon annan officiell redogörelse från en lokal myndighet eller annan officiell instans i ditt boendeland, där följande uppgifter tillförlitligt framgår:

 • dina personuppgifter
 • nationalitet och
 • bosättningsland.

Om du ansöker om familjepension ska du utöver det ovan nämnda bifoga följande dokument som styrkts av en officiell instans i ditt boendeland:

 • äktenskapsintyg
 • information om att äktenskapet var i kraft vid förmånslåtarens död
 • förmånslåtarens dödsattest
 • beloppet för den efterlevandes arbetspension/en uppskattning av beloppet för den efterlevandes arbetspension vid tidpunkten för förmånslåtarens död.

Om sambor med gemensamt hushåll har bott utomlands under åtminstone en del av den tid på fem år som utgör en förutsättning för beviljande av efterlevandepension, ska den pensionssökande i samband med ansökan om familjepension ge en tillräcklig redogörelse för samboendet utomlands till pensionsanstalten. Redogörelsen kan exempelvis vara ett intyg över förmånslåtarens och den efterlevandes boende från den behöriga myndigheten i landet i fråga.

Kontrollera vilken grupp ditt boendeland tillhör i fråga om pensionsansökan

Utlandsarbete påverkar pensioner och förmåner

Arbete utomlands kan påverka storleken på din arbetspension. Bosättning utomlands beaktas enbart vid beräkning av folkpension från FPA.

Pension från utlandet kan påverka dina övriga förmåner, till exempel din arbetslöshetsdagpenning. Kontakta utbetalaren av din pension eller dina förmåner för mer information om hur de påverkas av utländsk pension.

Fick du ett brev 'orange kuvert' från Pensionsmyndigheten i Sverige? Så här läser du årsbeskedet 

 

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • fylla i en pensionsansökan på sidan Ansökningar och anmälningar
 • fylla i en bilaga U, Boende och arbete utomlands på sidan Ansökningar och anmälningar
 • kontrollera handläggningens status för din ansökan 
 • se dina beslut
 • använda våra tjänster för pensionstagare, efter att din pension har börjat
 • skicka och ta emot meddelanden och bilagor.
Logga in på Varma Onlinetjänst