Vi utvecklar vår onlinetjänst och därför uppstår det ett driftavbrott i tjänsten på fredagen 24.9. kl. 17-18 och på lördagen 25.9. kl. 0-16.

Anvisningar och svar på de flesta frågor finns på vår webbplats. Snabbast kan du skicka en ansökan via vår onlinetjänst. Vid behov kan du skriva ut ansökan från Arbetspension.fi och skicka den med nödvändiga bilagor i den skyddade e-posten https://turvaposti.varma.fi. Ange som mottagare skannaus@varma.fi och ange i ämnesfältet din personbeteckning och ditt namn.

Vi betjänar dig i pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar kl. 8–16 på numret 010 192 101.

Vi beklagar den eventuella olägenhet som driftavbrottet förorsakar.

Sökande om pension från utlandet

Arbete utomlands kan påverka storleken på din arbetspension.

Utlandsarbete påverkar pensioner och förmåner

Arbete utomlands kan påverka storleken på din arbetspension. Bosättning utomlands beaktas enbart vid beräkning av folkpension från FPA.

Pension från utlandet kan påverka dina övriga förmåner, till exempel din arbetslöshetsdagpenning. Kontakta utbetalaren av din pension eller dina förmåner för mer information om hur de påverkas av utländsk pension.

Så här ansöker du om pension från utlandet

 1. Du kan ansöka om pension från EU- och EES-länder, Schweiz, Storbritannien och länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med på samma ansökan som du ansöker om finsk pension. Om du har tjänat in pension i något annat land måste du ansöka om den direkt från landet i fråga.
 2. Fyll i en pensionsansökan i vår onlinetjänst tidigast sex månader innan du vill att pensionen ska börja. Obs! Om du ansöker om pension från ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med kommer Pensionsskyddscentralen (PSC) att skicka en ansökningsblankett till dig som du behöver fylla i.
 3. I Varmas onlinetjänst hittar du bilaga U, Bosättning och arbete utomlands. Med bilagan ger du mer information om din tid utomlands, till exempel uppgifter om arbetsgivare och tider som du arbetat och bott utomlands. Fyll i bilagan omsorgsfullt, för uppgifterna skickas alltid utomlands och kan påverka handläggningstiden.
 4. Varma skickar din pensionsansökan inklusive bilagor (bilaga U och eventuella andra bilagor, till exempel arbetsintyg) till Pensionsskyddscentralen.
 5. Pensionsskyddscentralen skickar din pensionsansökan inklusive bilagor till EU- och EES-länder, Schweiz, Storbritannien och länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med.
 6. Den utländska pensionsanstalten behandlar din ansökan och fattar beslut enligt lokal lagstiftning samt begär mer information av dig vid behov. Det utländska pensionsbeslutet skickas direkt till dig.

Läs mer om utländska pensioner på Arbetspension.fi

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • fylla i en pensionsansökan på sidan Ansökningar och anmälningar
 • fylla i en bilaga U, Boende och arbete utomlands på sidan Ansökningar och anmälningar
 • kontrollera handläggningens status för din ansökan 
 • se dina beslut
 • använda våra tjänster för pensionstagare, efter att din pension har börjat
 • skicka och ta emot meddelanden och bilagor.
Logga in på Varma Onlinetjänst