Individuell arbetscoachning (IPS)

Varma pilottestar individuell arbetscoachning enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support) i samarbete med coachningsföretaget Spring House. IPS-modellen är en arbetscoachningsmodell från USA. Vetenskapliga som utifrån vetenskapliga kriterier bevisats främja sysselsättningsmöjligheterna och återgången till arbetet för personer med delvis nedsatt arbetsförmåga.

Pilottestning av IPS-modellen

Vi pilottestar IPS-modellen som en del av rehabiliteringen och främjandet av sysselsättningen bland Varmas klienter. En arbetscoach på Spring House stödjer klienten under hela processen.

Pilottestningen genomförs i Birkaland och Mellersta Finland från september 2020 till december 2023.

Projektet omfattar nu även huvudstadsregionen, Egentliga Finland och Satakunta från januari 2022 till december 2023

80 rehabiliteringskunder hos Varma medverkar i pilottestningen.

Målet med pilottestningen är att flytta rehabiliteringens fokus till förankringen i arbetet och arbetslivet.

Forskning kring pilottestningen av IPS-modellen

Varma genomför en jämförande studie över pilottestningen som utreder IPS-modellens effekt på arbets- och funktionsförmågan hos rehabiliteringsdeltagare med mentala problem och på hur modellen hjälpt dem få in foten i arbetslivet. I samband med studien undersöker och bedömer vi mekanismerna som gör modellen effektiv.

Studiematerialet samlas med hjälp av olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Resultaten utnyttjas i utvecklingen av olika former av yrkesinriktad rehabilitering.

Studien är en del av Varmas forskningsverksamhet, vars mål är att producera information om och ökad förståelse för arbetsförmågan, riskerna för arbetsoförmåga och hanteringen av dem samt effekterna av åtgärder för att stödja arbetsförmågan.

Nyheter, bloggar och poddar

Nyheter och artiklar

Den positiva utvecklingen för IPS-projektet inom arbetspensionsrehabiliteringen fortsätter – 64 procent av deltagarna har fått arbete (6.6.2023, på finska).

Rehabiliteringsklienten fick kontroll över sitt belastande arbetstempo med hjälp av en arbetscoach (30.5.2023, på finska).

Nytt yrke efter utbrändhet med stöd av en arbetscoach (19.1.2023, på finska)

Resultaten för IPS-projektet inom arbetspensionsrehabiliteringen över förväntan – 59 procent av deltagarna har fått arbete (30.11.2022, på finska)

IPS-modellen ger resultat inom arbetspensionsrehabilitering (2.6.2022, på finska)

Varmas och Spring Houses gemensamma IPS-pilotprojekt för arbetscoachning fortsätter och utökas (23.3.2022, på finska)

Tillbaka till arbetslivet med hjälp av IPS-modellen (Artikel i tidningen TELMA 8.2.2022, på finska)

Varmas och Spring House IPS-pilotprojekt uppfyller IPS-kriterierna enligt en kvalitetsbedömning utförd av Stiftelsen för rehabilitering (16.12.2021, på finska)

Trots att den långvariga depressionen hade lättat var 40-åringen Ville rädd att söka jobb
– Gamla rehabiliteringsmetoder hjälper inte för den som insjuknat på jobbet (Helsingin Sanomat 20.11.2021, på finska)

Varmas och Spring House gemensamma IPS-pilotprojekt som främjar sysselsättning bland rekryteringsdeltagare med psykisk ohälsa valdes till årets rekryteringsgärning på Rekrygaala (8.11.2021, på finska)

Årets rekryteringsgärning hjälper rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa hitta vägar tillbaka in i arbetslivet – ”Fokus på klientens önskemål, inte på begränsningar” (artikel på Duunitori 5.11.2011)

Individuell arbetscoachning främjar återgång till arbetslivet (1.11.2021, på finska)

Varmas och Spring House gemensamma IPS-pilotprojekt som främjar sysselsättning bland rehabiliteringsdeltagare med psykisk ohälsa har gått till final på Rekrygaala (12.10.2021, på finska)

Konkreta sätt att främja sysselsättning bland invandrare, unga och rehabiliteringsdeltagare med psykisk ohälsa – här är finalisterna till årets rekryteringsgärning (artikel på Duunitori 12.10.2021)

Individuell arbetscoachning (IPS) för personer med psykisk ohälsa ser ut att påskynda sysselsättningen även inom yrkesinriktad rehabilitering (9.9.2021, på finska)

Snabb förankring i arbetet: nytt synsätt på hur rehabiliteringsdeltagare med mentala problem återhämtar sig (Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf:s nyhetsbrev 25.3.2021 på finska)

Löftesrik start för pilottestningen av den individuella arbetscoachningen för rehabiliteringsdeltagare med mentala problem (IPS) (21.12.2020, på finska) 

Varma pilottestar individuell arbetscoachning för rehabiliteringsdeltagare med mentala problem i samarbete med Spring House (16.9.2020, på finska) 

Bloggar

Anne Korhonen: IPS-rehabiliteringens fyra fallgropar (23.3.2023, på finska)

Anne Vanajoki och Sami Riekki: Ett lämpligt och meningsfullt arbete främjar återhämtningen för rehabiliteringsdeltagare med psykisk ohälsa (18.10.2021, på finska)

Piia Kratsch och Marika Schaupp: Ska rehabiliteringsdeltagaren få coachning för arbete eller i arbetet? IPS-modellens utmärkande egenskaper i yrkesinriktad rehabilitering (6.5.2021, på finska)

Sami Rekki: Nytt perspektiv på yrkesinriktad rehabilitering: hitta arbetsplats först och coacha sedan, inte andra vägen (7.1.2021, på finska)

Poddar

Varma podcast : Kan arbetet främja rehabiliteringen (på finska) med Varmas sakkunnigläkare Sami Riekki samt Sanna Salminen, direktör för Spring Houses hälsofrämjande tjänster