Individuell arbetscoachning (IPS)

Varma pilottestar individuell arbetscoachning enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support) i samarbete med coachningsföretaget Spring House. IPS-modellen är en arbetscoachningsmodell från USA. Vetenskapliga som utifrån vetenskapliga kriterier bevisats främja sysselsättningsmöjligheterna och återgången till arbetet för personer med delvis nedsatt arbetsförmåga.

Vad är IPS?

  • Forskning som bestyrker IPS-modellens effektivitet finns i synnerhet inom hur rehabiliteringsdeltagare med mentala problem hittar sysselsättning och får psykisk rehabilitering.
  • Målet är att hjälpa rehabiliteringsdeltagarna att hitta arbete och få in foten i arbetslivet så att arbetet blir en viktig del av rehabiliteringen.
  • Vilket arbete som söks beror på rehabiliteringsdeltagarens egna önskemål och målsättningar.
  • Arbete söks på den öppna arbetsmarknaden och stödåtgärderna fokuseras på arbetsplatsen för att främja rehabiliteringsdeltagarens förankring i arbetet.
  • En arbetscoach stöder sysselsättningsprocessen och kan med rehabiliteringsdeltagarens samtycke även samarbeta med vårdpersonal.

Pilottestning av IPS-modellen

Vi pilottestar IPS-modellen som en del av rehabiliteringen och främjandet av sysselsättningen bland Varmas klienter. En arbetscoach på Spring House stödjer klienten under hela processen.

Pilottestningen genomförs i Birkaland och Mellersta Finland från september 2020 till december 2023.

Projektet omfattar nu även huvudstadsregionen, Egentliga Finland och Satakunta från januari 2022 till december 2023

80 rehabiliteringskunder hos Varma medverkar i pilottestningen.

Målet med pilottestningen är att flytta rehabiliteringens fokus till förankringen i arbetet och arbetslivet.

Vem kan delta?

Varma erbjuder möjlighet att delta i pilottestningen för rehabiliteringskunder som uppfyller kriterierna och som behöver stöd med att återgå till arbetet.

En förutsättning för deltagandet är att personens arbetsgivare inte kan erbjuda ett lämpligt arbete eller att anställningsförhållandet har upphört tidigare.

Birkaland och Mellersta Finland

  • Deltagarna förutsätts ha en risk för arbetsoförmåga eller nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa.

Huvudstadsregionen, Egentliga Finland och Satakunta

  • Deltagarna förutsätts löpa risk för arbetsoförmåga på grund av psykisk ohälsa eller smärtproblematik, eller redan konstaterats ha nedsatt arbetsförmåga.
  • Tjänsten är även tillgänglig för personer över 55 år. För dem kan orsaken till arbetsoförmåga vara något annat än psykisk ohälsa eller smärta.

Forskning kring pilottestningen av IPS-modellen

Varma genomför en jämförande studie över pilottestningen som utreder IPS-modellens effekt på arbets- och funktionsförmågan hos rehabiliteringsdeltagare med mentala problem och på hur modellen hjälpt dem få in foten i arbetslivet. I samband med studien undersöker och bedömer vi mekanismerna som gör modellen effektiv.

Studiematerialet samlas med hjälp av olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Resultaten utnyttjas i utvecklingen av olika former av yrkesinriktad rehabilitering.

Studien är en del av Varmas forskningsverksamhet, vars mål är att producera information om och ökad förståelse för arbetsförmågan, riskerna för arbetsoförmåga och hanteringen av dem samt effekterna av åtgärder för att stödja arbetsförmågan.

Nyheter, bloggar och poddar

Nyheter och artiklar

IPS-modellen ger resultat inom arbetspensionsrehabilitering (2.6.2022, på finska)

Varmas och Spring Houses gemensamma IPS-pilotprojekt för arbetscoachning fortsätter och utökas (23.3.2022, på finska)

Tillbaka till arbetslivet med hjälp av IPS-modellen (Artikel i tidningen TELMA 8.2.2022, på finska)

Varmas och Spring House IPS-pilotprojekt uppfyller IPS-kriterierna enligt en kvalitetsbedömning utförd av Stiftelsen för rehabilitering (16.12.2021, på finska)

Trots att den långvariga depressionen hade lättat var 40-åringen Ville rädd att söka jobb
– Gamla rehabiliteringsmetoder hjälper inte för den som insjuknat på jobbet (Helsingin Sanomat 20.11.2021, på finska)

Varmas och Spring House gemensamma IPS-pilotprojekt som främjar sysselsättning bland rekryteringsdeltagare med psykisk ohälsa valdes till årets rekryteringsgärning på Rekrygaala (8.11.2021, på finska)

Årets rekryteringsgärning hjälper rehabiliteringsklienter med psykisk ohälsa hitta vägar tillbaka in i arbetslivet – ”Fokus på klientens önskemål, inte på begränsningar” (artikel på Duunitori 5.11.2011)

Individuell arbetscoachning främjar återgång till arbetslivet (1.11.2021, på finska)

Varmas och Spring House gemensamma IPS-pilotprojekt som främjar sysselsättning bland rehabiliteringsdeltagare med psykisk ohälsa har gått till final på Rekrygaala (12.10.2021, på finska)

Konkreta sätt att främja sysselsättning bland invandrare, unga och rehabiliteringsdeltagare med psykisk ohälsa – här är finalisterna till årets rekryteringsgärning (artikel på Duunitori 12.10.2021)

Individuell arbetscoachning (IPS) för personer med psykisk ohälsa ser ut att påskynda sysselsättningen även inom yrkesinriktad rehabilitering (9.9.2021, på finska)

Snabb förankring i arbetet: nytt synsätt på hur rehabiliteringsdeltagare med mentala problem återhämtar sig (Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf:s nyhetsbrev 25.3.2021 på finska)

Löftesrik start för pilottestningen av den individuella arbetscoachningen för rehabiliteringsdeltagare med mentala problem (IPS) (21.12.2020, på finska) 

Varma pilottestar individuell arbetscoachning för rehabiliteringsdeltagare med mentala problem i samarbete med Spring House (16.9.2020, på finska) 

Bloggar

Anne Vanajoki och Sami Riekki: Ett lämpligt och meningsfullt arbete främjar återhämtningen för rehabiliteringsdeltagare med psykisk ohälsa (på finska) (18.10.2021)

Piia Kratsch och Marika Schaupp: Ska rehabiliteringsdeltagaren få coachning för arbete eller i arbetet? IPS-modellens utmärkande egenskaper i yrkesinriktad rehabilitering (på finska) (6.5.2021)

Sami Rekki: Nytt perspektiv på yrkesinriktad rehabilitering: hitta arbetsplats först och coacha sedan, inte andra vägen (på finska) (7.1.2021)

Poddar

Varma podcast : Kan arbetet främja rehabiliteringen (på finska) med Varmas sakkunnigläkare Sami Riekki samt Sanna Salminen, direktör för Spring Houses hälsofrämjande tjänster

 

Kontaktpersoner på Spring House

Katja Heikkilä

Arbetsförmågecoach

Alexandra Malanin

Arbetsförmågecoach

Anne Vanajoki

Arbetsförmågecoach

Piia Kratsch

Utvecklingschef för hälsofrämjande tjänster

Kontaktpersoner på Varma

Tiina Ahola

Reahbiliteringsspecialist

Sari Ekholm-Heinonen

Rehabiliteringsspecialist

Malla Juutilainen

Rehabiliteringsspecialist

Anne Korhonen

Servicechef