Ålderspension

Ålderspension är en möjlighet för dig som uppnått din lägsta pensionsålder. För att få ålderspension måste ditt anställningsförhållande ha upphört och du måste ansöka om ålderspension. Som företagare kan du fortsätta bedriva din verksamhet som pensionär, men din FöPL-försäkring upphör när du går i pension. Ju längre du arbetar, desto mer pension tjänar du in. Om du har fyllt 68 år och har arbetat vid sidan av din ålderspension kan du ansöka om denna del av pensionen med ansökan om ålderspension.

När kan jag i ålderspension?

När du uppnått pensionsåldern och känner att det är dags att avsluta din arbetskarriär kan du ansöka om ålderspension. Din lägsta pensionsålder beror på ditt födelseår. Du kan gå i pension när du själv vill från och med början av månaden efter att du uppnått din lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern för 1959 födda är 64 år och 3 månader. Den lägsta pensionsåldern för 1960 födda är 64 år och 6 månader. Ålderspensionen för en person som är född i januari 1960 kan börja fr.o.m. 1.8.2024.

För att få pension måste ditt anställningsförhållande upphöra eller redan ha upphört. Som företagare kan du fortsätta bedriva din verksamhet vid sidan av pensionen, men din FöPL-försäkring sägs upp i slutet av månaden innan du går i pension. Om du vill kan du ha en frivillig FöPL-försäkring även som pensionär.

Ålderspension

Ålderspension som folkpension

Folkpensionen kompletterar arbetspensionen. Folkpension kan betalas ut till dig om din arbetspension understiger en inkomstgräns som fastställts av FPA. Folkpensionens ålderspension är avsedd för personer som fyllt 65 år. Du kan ta ut din folkpension tidigare som förtida ålderspension. Om du varit långvarigt arbetslös och har rätt till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa kan du ansöka om ålderspension för långtidsarbetslösa vid 64 års ålder om du är född före 1962. Du kan ansöka om arbets- och folkpension med en och samma ansökan.


Läs mer om belopp och utbetalning av folkpension på FPA:s webbplats

 

Kontrollera din pensionsålder med pensionsräknaren

Du kan själv välja när du går i pension. Pensionen kan tidigast inledas i början av månaden efter att du uppnått din lägsta pensionsålder. Om du är född 1962 eller tidigare har din lägsta pensionsålder redan fastställts. Om du är yngre än så är pensionsåldern en uppskattning. Ju längre du arbetar, desto högre blir din pension. Med din högsta pensionsålder avses den ålder efter vilken du inte längre tjänar in pension även om du fortsätter arbeta.

Kontrollera din pensionsålder med pensionsräknaren

Att gå i pension

Du kan gå in på vår onlinetjänst och beräkna en förhandsuppskattning av din ålderspension. Efter att du lämnat in din pensionsansökan kan du inte längre göra pensionsberäkningar.

Beräkna din pension med pensionsräknaren i Varma Onlinetjänst

Så här ansöker du om ålderspension

 1. Besluta när du vill gå i pension.
 2. Kom överens om att säga upp ditt anställningsförhållande i god tid. Ditt anställningsförhållande måste upphöra innan din pension börjar. Observera att pensionen inte kan börja i mitten av månaden även om ditt arbete slutar före månadens sista dag. Personer som uppnått sin högsta pensionsålder (68 år) kan beviljas pension även om anställningsförhållandet fortsätter.
 3. Ansök om pension 2 veckor innan pensionen ska börja. Välj ålderspension ur listan. Om du har bott eller arbetat utomlands kan du tidigast ansöka om pension 6 månader innan pensionen ska börja. Fyll då även i bilaga U, Bosättning och arbete utomlands.
 4. Du får ditt slutgiltiga pensionsbeslut först efter att din arbetsgivare anmält anställningsförhållandets slutdatum och alla löneuppgifter till inkomstregistret.
 5. Du får ett meddelande när beslutet är klart och kan läsa beslutet i det elektroniska arkivet. Om du inte valt att sköta dina pensionsärenden elektroniskt får du beslutet per post till din hemadress.

Fyll i en elektronisk pensionsansökan


Fyll i en pensionsansökan via vår onlinetjänst. Välj Pensionsansökningar => ålderspension ur listan. Om du har fyllt 68 år och har arbetat vid sidan av din ålderspension ska du ansöka också om denna del av pensionen med blanketten ålderspension.

Med en och samma ansökan ansöker du också om folkpension. Om du har bott eller arbetat utomlands kan du fylla i din ansökan sex månader innan du vill gå i pension. Fyll då även i bilaga U, Bosättning och arbete utomlands. Du måste fylla i bilaga U även om du ännu inte ansöker om utländsk pension. Uppgifterna behövs för att kontrollera hur din tid utomlands påverkar din arbets- och folkpension.

Ta fram ditt IBAN-kontonummer, för du kommer att behöva ange det i din ansökan. I ansökan blir du även tillfrågad när du kommer att sluta arbeta. Du behöver inte bifoga någon uppsägningsanmälan.

Du får beslutet till ditt elektroniska arkiv om du väljer att sköta dina pensionsärenden elektroniskt. Du får en avisering när ditt beslut är klart. I det elektroniska arkivet kan du granska dina dokument.

Ansök om ålderspension via Varma Onlinetjänst

Beslut om ålderspension

Du får vanligen först ett tillfälligt beslut om din pensionsansökan. Den genomsnittliga handläggningstiden varierar, men ligger just nu på tre dagar. Om du har bott eller arbetat utomlands kan handläggningen ta längre tid. Det tillfälliga beslutet fattas innan vi fått kännedom om alla faktorer som påverkar pensionsbeloppet, till exempel din slutlön. I ditt slutgiltiga pensionsbeslut beaktas alla faktorer som påverkar pensionsbeloppet, bland annat uppskovsförhöjningen.

Tillsammans med beslutet får du anvisningar om viktiga frågor för pensionstagare och en påminnelse om att beställa ett nytt skattekort för pensionen så snart som möjligt efter att pensionen börjat.

Om du väljer att sköta dina pensionsärenden elektroniskt ser du ditt beslut i det elektroniska arkivet i onlinetjänsten. I annat fall skickar vi beslutet till din hemadress per post.

Arbete under pensionstiden och högsta pensionsålder

Om du arbetat vid sidan av din ålderspension kan du tidigast ansöka om denna del av pensionen i början av månaden efter att du fyllt 68 år (1958 födda efter att ha fyllt 69 år). Du behöver inte sluta arbeta när du ansöker om pensionen du tjänat in under pensionstiden. Du kommer dock inte att tjäna in ny pension efter det. Din högsta pensionsålder, det vill säga åldern från och med vilken du inte längre kan tjäna in pension, beror på ditt födelseår. Ansök om pensionen du tjänat in för arbete vid sidan av pensionen med en ålderspensionsansökan.

Läs mer på sidan Arbete under pensionen 

 

 

Indexhöjningar vid årsskiftet 

När du är pensionerad justeras ditt pensionsbelopp varje år i januari med arbetspensionsindexet. När du går i pension justeras dina löner och arbetsinkomster under din karriär med en lönekoefficient till nivån för året då pensionen börjar. 

Exempel:

 • Om man går i pension den 1 december 2023 justeras de inkomster som påverkar ens pension med lönekoefficienten för 2023. Arbetspensionsindexet (cirka 5,7 %)  för 2024 höjer pensionsbeloppet som betalas ut från och med den 1 januari 2024.  
 • Om man går i pension den 1 januari 2024 justeras de inkomster som påverkar ens pension vid beräkningen av pensionen med lönekoefficienten (cirka 5,1 %) för 2024. 

Läs i vår nyhetsartikel om indexändringar

Läs mer om arbetspensionindexet och lönekoefficienten

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • beräkna en uppskattning av ditt pensionsbelopp i förväg

 • fylla i en ålderspensionsansökan 

 • följa handläggningen av din ansökan

 • läsa ditt beslut i det elektroniska arkivet

 • använda våra tjänster för pensionstagare, efter att du fått ditt beslut

 • skicka och ta emot meddelanden och bilagor.

Logga in på Varma Onlinetjänst