Ålderspension

Ålderspension är en möjlighet för dig som uppnått din lägsta pensionsålder. För att få ålderspension måste ditt anställningsförhållande ha upphört. Som företagare kan du fortsätta bedriva din verksamhet som pensionär, men din FöPL-försäkring upphör när du går i pension. Ju längre du arbetar, desto mer pension tjänar du in.

När kan jag i ålderspension?

När du uppnått pensionsåldern och känner att det är dags att avsluta din arbetskarriär kan du ansöka om ålderspension. Din lägsta pensionsålder beror på ditt födelseår. Du kan gå i pension när du själv vill från och med början av månaden efter att du uppnått din lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern för 1957 födda är 63 år och 9 månader och för 1958 födda 64 år.

För att få pension måste ditt anställningsförhållande upphöra eller redan ha upphört. Som företagare kan du fortsätta bedriva din verksamhet vid sidan av pensionen, men din FöPL-försäkring sägs upp i slutet av månaden innan du går i pension. Om du vill kan du ha en frivillig FöPL-försäkring även som pensionär.

Folkpensionen kompletterar arbetspensionen. Folkpension kan betalas ut till dig om din arbetspension understiger en inkomstgräns som fastställts av FPA. Du kan ansöka om arbets- och folkpension med en och samma ansökan.


Belopp och utbetalning av folkpension på FPA:s webbplats

Ålderspension

 

Kontrollera din pensionsålder med pensionsräknaren

Du kan själv välja när du går i pension. Pensionen kan tidigast inledas i början av månaden efter att du uppnått din lägsta pensionsålder. Om du är född 1962 eller tidigare har din lägsta pensionsålder redan fastställts. Om du är yngre än så är pensionsåldern en uppskattning. Ju längre du arbetar, desto högre blir din pension. Med din högsta pensionsålder avses den ålder efter vilken du inte längre tjänar in pension även om du fortsätter arbeta.


Pensionsräknare i Varma Onlinetjänst

Att gå i pension

Du kan gå in på vår onlinetjänst och beräkna en förhandsuppskattning av din ålderspension. Efter att du lämnat in din pensionsansökan kan du inte längre göra pensionsberäkningar.
Beräkna din pension i Varma Onlinetjänst

Fyll i en elektronisk pensionsansökan


Fyll i en pensionsansökan via vår onlinetjänst cirka två veckor innan du ska gå i pension. Om du har bott eller arbetat utomlands kan du fylla i din ansökan sex månader innan du vill gå i pension. Fyll då även i bilaga U, bosättning och arbete utomlands. Du måste fylla i bilaga U även om du ännu inte ansöker om utländsk pension. Uppgifterna behövs för att kontrollera hur din tid utomlands påverkar din arbets- och folkpension.

Ta fram ditt IBAN-kontonummer, för du kommer att behöva ange det i din ansökan. I ansökan blir du även tillfrågad när du kommer att sluta arbeta. Du behöver inte bifoga någon uppsägningsanmälan.

Välj att sköta dina pensionsärenden elektroniskt så får du beslutet till ditt elektroniska arkiv. Du får en avisering när ditt beslut är klart. I det elektroniska arkivet kan du granska dina dokument.


Ansök om ålderspension via Varma Onlinetjänst

Arbete under pensionstiden och högsta pensionsålder

Om du arbetat vid sidan av din ålderspension kan du tidigast ansöka om denna del av pensionen i början av månaden efter att du fyllt 68 år. Du behöver inte sluta arbeta när du ansöker om pensionen du tjänat in under pensionstiden. Du kommer dock inte att tjäna in ny pension efter det. Din högsta pensionsålder, det vill säga åldern från och med vilken du inte längre kan tjäna in pension, beror på ditt födelseår. Ansök om pensionen du tjänat in för arbete vid sidan av pensionen med en ålderspensionsansökan.

Läs mer på sidan Arbete under pensionen 

Ålderspension för arbetslösa

En långtidsarbetslös arbetstagare kan få ålderspension före sin lägsta pensionsålder, förutsatt att personen är född 1957 och har rätt till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa. Ålderspensionen för arbetslösa motsvarar det intjänade pensionsbeloppet som anges i arbetspensionsutdraget. Ålderspension för arbetslösa går att ansöka med en ålderspensionsansökan.

Pensionsskydd för arbetslösa

Beslut om ålderspension

Du får vanligen först ett tillfälligt beslut om din pensionsansökan. Den genomsnittliga handläggningstiden varierar, men ligger just nu på fyra dagar. Det tillfälliga beslutet fattas innan vi fått kännedom om alla faktorer som påverkar pensionsbeloppet, till exempel din slutlön. I ditt slutgiltiga pensionsbeslut beaktas alla faktorer som påverkar pensionsbeloppet, bland annat uppskovsförhöjningen.

Tillsammans med beslutet får du anvisningar om viktiga frågor för pensionstagare och en påminnelse om att beställa ett nytt skattekort för pensionen så snart som möjligt efter att pensionen börjat.

Om du väljer att sköta dina pensionsärenden elektroniskt ser du ditt beslut i det elektroniska arkivet i onlinetjänsten. I annat fall skickar vi beslutet till din hemadress per post.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • beräkna en uppskattning av ditt pensionsbelopp i förväg

  • fylla i en ålderspensionsansökan på sidan Ansökningar och anmälningar

  • följa handläggningen av din ansökan

  • läsa ditt beslut i det elektroniska arkivet

  • använda våra tjänster för pensionstagare, efter att du fått ditt beslut

  • skicka och ta emot meddelanden och bilagor.

Sköt dina ärenden på webben