Hakutulokset

Ei tuloksia haulle "{{searchTerm}}"

Eläkkeen hakeminen

Eläke on etuus, jota täytyy hakea

Ennen eläkkeen hakemista voit tarvittaessa arvioida eläkkeesi määrää verkkopalvelussamme.

 1. Tarkista tältä sivulta eläkkeen saamisen edellytykset.
 2. Täytä sähköinen hakemus - tarkista alta milloin.

Varman sähköisellä hakemuksella voit hakea sekä työ- että kansaneläkettä.

Hae oikeaan aikaan

Toimita hakemuksesi meille

 • noin 1 kk ennen eläkkeen alkamista, kun haet vanhuuseläkettä
 • viimeistään 2 kk ennen sairauspäivärahan päättymistä, kun haet työkyvyttömyyseläkettä
 • noin 6 kk ennen eläkkeen alkamista, jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla.
  Täytä lisäksi sähköinen U-liite Asuminen ja työnteko ulkomailla.

Jos sairaus haittaa työelämässä jatkamistasi, harkitse myös työeläkekuntoutusta.
Onko työntekijäsi jäämässä eläkkeelle? Lue miten työnantajan on hyvä toimia (pdf).

Hae eläkettä sähköisesti

Sähköinen hakemus on helppo, turvallinen ja nopea. Tunnistautua voit pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vanhuuseläke
Osa-aikaeläke
Työkyvyttömyyseläke

Lisää eläketietoa esitteistä

Lue tai tulosta itsellesi esite, josta saat tarkemmat tiedot sinua kiinnostavasta eläkemuodosta.

Hae ja seuraa hakemuksesi etenemistä verkossa

Eläkepäätöstä odottavan aika voi tuntua pitkältä. Jätettyäsi hakemuksesi voit seurata sen käsittelyä verkkopalvelussamme.

Vanhuuseläkkeen keskimääräinen käsittelyaika on noin 40 päivää ja osa-aikaeläkkeen noin 50 päivää. Hakemuksen aikaistaminen ei edistä asiaa, sillä päätös voidaan antaa vasta, kun saamme työnantajaltasi lopulliset, toteutuneet palkkatiedot. Jos olet työskennellyt ulkomailla, käsittely vie keskimääräistä kauemmin.

Työkyvyttömyyseläkkeen käsittely kestää keskimäärin alle kaksi kuukautta. Eläkettä kannattaa hakea noin kolme kuukautta ennen 300 päivän sairauspäivärahakauden päättymistä. Näin ehdit todennäköisesti saada meiltä eläkepäätöksen ennen kuin päivärahasi maksaminen päättyy.

Perhe-eläkepäätöksen saa yleensä viidessä viikossa. Perhe-eläkehakemuksen käsittelyä ei voi seurata verkossa.

Viimeiset osa-aikaeläkkeet haetaan nyt

Viimeiset osa-aikaeläkkeet alkavat 1.1.2017.

 1. Sovi. Tee työsopimuksen muutos työnantajasi kanssa. Jos olet yrittäjä, kerro eläkehakemuksessa, miten vähennät työpanoksesi puoleen entisestä.
 2. Hae. Tee hakemus verkkopalvelussamme heti, kun olet sopinut osa-aikatyöstä ja -eläkkeestä työpaikallasi.

Kun saamme hakemuksesi, pyydämme työnantajaltasi tiedot keskimääräisistä osa-aikatyön kuukausiansioistasi. Päätös voidaan antaa vasta, kun tiedot on saatu. Yrittäjän osa-aikaeläkkeen laskemme YEL-työtulojen perusteella.

Uusia osa-aikaeläkkeitä myönnetään enää 1.12.2016 tai 1.1.2017 alkaen. Eläke alkaa aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta, viimeistään siis 1.1.2017. Aloita osa-aikatyö hakemuksessa ilmoittamanasi päivänä, vaikka et vielä olisi saanut eläkepäätöstä.

Osa-aikaeläke (pdf)

Osa-aikaeläkkeelle?

 • Olet 61-vuotias
 • Siirryt säännölliseen osa-aikatyöhön viimeistään 1.1.2017
 • Työssä vähintään 5 v viimeisen 15 v:n aikana
 • Kokoaikatyössä vähintään 12 kk viimeisen 18 kk:n aikana
Sähköinen hakemus

Näin haet työkyvyttömyyseläkettä

Työkyvyttömyyseläkkeen hakemista on syytä harkita, kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 päivältä. Eläke alkaa yleensä, kun sairauspäivärahaa on maksettu 300 päivältä eli noin vuoden kuluttua työkyvyttömäksi tulosta. Eläkettä kannattaakin hakea noin 3 kk ennen sairauspäivärahakauden päättymistä.

B-lääkärinlausunto

Keskustele eläkkeen saamisen edellytyksistä lääkärisi kanssa. Kun hän on kirjoittanut B-lääkärinlausunnon eläkettä tai kuntoutustukea varten, voit hakea eläkettä.

Osatyökyvyttömyyseläke

Voit hakea ennakkopäätöstä osatyökyvyttömyyseläkkeestä ollessasi vielä kokoaikatyössä. Päätöksen saatuasi sinulla on 10 kk aikaa sopia osa-aikatyöstä. Eläke voi alkaa, kun ansiosi alenevat 60 %:iin entisestä ansiotasosta.

Jos et ole vielä hakenut eläkettä, voit laskea tai tilata arvion työkyvyttömyyseläkkeestäsi verkkopalvelussamme.
Työkyvyttömyyseläke (pdf)

Työkyvyttömän eläke?

 • Olet alle 63-vuotias
 • Sairaus alentaa työkykyäsi huomattavasti vähintään vuoden ajan
Sähköinen hakemus

Näin haet perhe-eläkettä

Hae perhe-eläkettä mahdollisimman pian mutta viimeistään puolen vuoden kuluessa edunjättäjän kuoleman jälkeen. Ilman erityistä syytä perhe-eläkettä ei makseta pidemmältä ajalta takautuvasti.

 1. Täytä lesken eläkehakemus. Voit saada eläkkeen, jos avioiduitte ennen kuin puolisosi oli täyttänyt 65 vuotta.
 2. Täytä jokaisesta lapsesta oma lapsen perhe-eläkehakemus.
 3. Täytä lisäksi liite U, Asuminen ja työnteko ulkomailla, jos sinä tai edunjättäjä olette työskennelleet ja tai asuneet ulkomailla. 

Täytä lomake mieluiten tietokoneen ruudulla, tulosta ja allekirjoita se. Voit lähettää hakemuksen joko postitse osoitteeseen Varma, PL 3, 00098 VARMA tai skannata allekirjoitetun hakemuksesi ja lähettää sen suojattuna sähköpostitse osoitteessa https://turvaposti.varma.fi. Lisää viestin vastaanottajaksi sähköpostiosoite skannausEpa@varma.fi.
Perhe-eläke (pdf)

Pdf-hakemuslomakkeet (ETK)

Lesken eläkehakemus
Lapsen eläkehakemus
Tietoa eläkkeenhakijalle
Asuminen ja työnteko ulkomailla,
liite U
Ohjeita liitteen U täyttämiseen 

Perhe-eläkkeen voi saada

 • alle 18-vuotias lapsi
 • aviopuoliso
 • rekisteröidyn parisuhteen osapuoli

Avopuoliso ei voi saada perhe-eläkettä.

Tarkista lesken oikeus

Tarkista lesken eläkeoikeus

Leski voi saada perhe-eläkettä, jos avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta. Kun puolisoilla ei ole yhteistä lasta, leskeneläkkeen saamisella on lesken ikää sekä avioliiton solmimista ja kestoa koskevia ehtoja. Avopuoliso ei voi saada leskeneläkettä. 

Lesken oma työeläke voi vähentää leskeneläkettä

Huom! Kun arvioit leskeneläkkeen määrää, käytä vain työeläkkeiden määriä. Kansaneläkettä ei oteta huomioon.
Jos puolisot eivät ole vielä eläkeläisiä, leskeneläkkeen laskennassa käytetään työkyvyttömyyseläkkeiden määriä.

Leskeneläkettä saatetaan vähentää, kun

 • alaikäisiä lapsia ei ole ja
 • leskeneläke on myönnetty 1.7.1990 tai myöhemmin sattuneen kuolemantapauksen perusteella. 

Milloin leskeneläkkeen vähennys tehdään?

 • Leski on puolison kuollessa yli 65-vuotias tai eläkeläinen > Vähennys heti perhe-eläkkeen alkaessa
 • Leski on alle 65-vuotias eikä ole eläkkeellä > Ensin puolet edunjättäjän eläkkeestä, vähennys 6 kuukauden kuluttua
 • Nuorin lapsi täyttää 18 vuotta > Vähennys lapsen syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta
 • Leskelle myönnetään oma työeläke > Uusi vähennys lesken todellisen työeläkkeen perusteella

Muutoksenhaku

Oletko saanut Varmasta päätöksen, johon olet tyytymätön? Sinulla on oikeus hakea päätökseen muutosta 7 + 30 päivän kuluessa. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, johon sinun kannattaa perehtyä huolellisesti ennen valituksen tekemistä.

Kun teet valituksen sähköisellä muutoksenhakulomakkeella, sinua ohjataan ilmoittamaan kaikki oleelliset tiedot. Voit käydä tarkastelemassa sähköistä lomaketta ennen sen täyttämistä.

Valituksen on saavuttava Varmaan viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:een mennessä (kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona klo 13:een mennessä).

Tee valitus sähköisesti

Yhteys on tietoturvattu.

Siirry lomakkeeseen