Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Vad avgör storleken på din pension?

Storleken på din pension baserar sig på

  • den årliga arbetsinkomsten
  • oavlönade tider och
  • livslängdskoefficienten

En privat anställning ska försäkras om månadsinkomsten är minst 57,51 €/månad år 2016 (57,10 €/månad år 2015).
Företagarverksamhet ska försäkras om den fortgår i minst 4 månader och arbetsinkomsten är minst 7 557,18 €/år 2016.
På arbetspensionsutdraget ser du de löner eller de FöPL-arbetsinkomster du fått, perioder utan lön samt hur livslängdskoefficienten inverkar.

Om du är yngre än 60 år får du pensionsutdraget hemsänt per post bara vart tredje år. År 2016 skickar vi utdrag till dem som är födda i januari - april. Det elektroniska utdraget kan du kontrollera årligen.

Så här kontrollerar du pensionsutdraget (pdf)