Vad avgör storleken på din pension?

Storleken på din pension baserar sig på

  • den årliga arbetsinkomsten
  • oavlönade tider och
  • livslängdskoefficienten.

En privat anställning ska försäkras om månadsinkomsten är minst 58,19 €/månad år 2017 (57,51 €/månad år 2016). Företagarverksamhet ska försäkras om den fortgår i minst 4 månader och arbetsinkomsten är minst 7 645,25 €/år 2017. Kontrollera varje år att dina inkomstuppgifter i arbetspensionsutdraget är korrekta.

I webbtjänsten kan du kontrollera dina uppgifter när det passar dig. Sommaren 2017 postar vi arbetspensionsutdrag till personer som är födda 1958 eller tidigare. Av de som är yngre får personer födda i maj - augusti utdraget. Så här postar vi utdragen.