Vad avgör storleken på din pension?

Storleken på din arbetspension baserar sig på

  • den årliga arbetsinkomsten
  • oavlönade tider och
  • livslängdskoefficienten.

En privat anställning ska försäkras om månadsinkomsten är minst 58,27 €/månad år 2018 (58,19 €/månad år 2017). Företagarverksamhet ska försäkras om den fortgår i minst 4 månader och arbetsinkomsten är minst 7 656,26 €/år 2018.

Kontrollera varje år att dina inkomstuppgifter i arbetspensionsutdraget är korrekta. I webbtjänsten kan du kontrollera dina uppgifter när det passar dig. Eftersom uppgifterna för föregående år kan kompletteras t.o.m. 31.3, det lönar sig att kontrollera utdraget i april. Kontrollera ditt pensionsutdrag.