Gå till innehållet

ArPL-försäkringen tryggar de anställdas pensioner

Med en lagstadgad ArPL-försäkring ordnar du pensionsskyddet för dina anställda. Både företag och privatpersoner måste försäkra sina anställda.

Som arbetsgivare är det du som bär ansvaret för att teckna en försäkring och meddela inkomsterna till Skatteförvältningens inkomstregistret. Teckna ArPL-försäkring innan den första löneanmälningen till inkomstregistret, eftersom du behöver ArPL-försäkringenumret, när du gör löneanmälan.

Behöver du en ArPL-försäkring?

Du behöver en ArPL-försäkring för dina anställda, om

  • arbetet utförs i ett anställningsförhållande,
  • den anställda har fyllt 17 år och
  • den lön som betalas för arbetet uppgår till minst 61,37 euro per månad.

Den övre åldersgränsen för försäkrande beror på den anställdas födelseår:

  • för dom födda i 1957 eller tidigare är den 68 år,
  • för dom födda i 1958-1961 är den 69 år och
  • för dom födda i 1962 eller senare är den 70 år.

ArPL-försäkringsplikten börjar från ingången av den kalendermånad som följer efter att den anställda har fyllt 17 år. Även arbete vid sidan av ålderspensionen försäkras enligt ArPL.

Arbete som utförs i Finland försäkras i allmänhet i Finland oberoende av arbetsgivarens eller arbetstagarens medborgarskap. Läs mer om internationellt arbete och pensionsskydd här.

Tillfällig arbetsgivare

Du kan verka som tillfällig arbetsgivare, om

  • du inte har fast anställda och
  • du betalar lön under 8 790 euro under ett halvt år.

Anmäl löneuppgifter till inkomstregistret, exempelvis i den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi eller i en kommersiell lönetjänst såsom Palkkaus.fi (endast på finska).

  • Om du använder tjänsten Palkka.fi, välj ur webblankettens meny som bolag "Varma". Systemet skapar i bakgrunden Varmas bolagsbeteckning och pensionsordningsnumret.
  • Om du använder det tekniska gränssnittet eller inkomstregistret's e-tjänst, uppge Varmas bolagsbeteckning 55 och pensionsordningsnumret 55-3999990D.

Andra försäkringar

Betalar du över 1 300 euro i löner under ett kalenderår? Då behöver du en arbetsolycksfallsförsäkring samt en arbetslöshetsförsäkring.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();