var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({});
Gå till innehållet

ArPL-försäkringen tryggar de anställdas pensioner

Med en lagstadgad ArPL-försäkring ordnar du pensionsskyddet för dina anställda. Som arbetsgivare är det du som bär ansvaret för att teckna en försäkring och meddela inkomsterna till Skatteförvältningens inkomstregistret. Teckna ArPL-försäkring innan den första löneanmälningen till inkomstregistret, eftersom du behöver ArPL-försäkringenumret, när du gör löneanmälan.

Behöver du en ArPL-försäkring?

Du behlver en ArPL-försäkring för dina anställda, om

  • arbetet utförs i ett anställningsförhållande
  • den anställda är 17-67 år och
  • den lön som betalas för arbetet uppgår till minst 59,36 euro per månad.

Både företag och privatpersoner måste försäkra sina anställda. ArPL-försäkringsplikten börjar från ingången av den kalendermånad som följer efter att den anställda har fyllt 17 år och fortsätter fram till utgången av den månad när den anställda fyller 68 år. Även arbete vid sidan av pensionen försäkras till slutet av den månad när den anställda fyller 68 år.

Arbete som utförs i Finland försäkras i allmänhet i Finland oberoende av arbetsgivarens eller arbetstagarens medborgarskap. 

Försäkringen ska tecknas innan den första löneanmälningen till inkomstregistret. Pensionerna uträknas på basis av de anställdas arbetsinkomster och finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas ArPL-avgifter. Som arbetsgivare ansvarar du också för att hela ArPL-avgiften redovisas till pensionsbolaget. Arbetstagarens andel av avgiften innehåller du i samband med lönebetalningen.

Arbete som utförs i Finland försäkras i allmänhet i Finland oberoende av arbetsgivarens eller arbetstagarens medborgarskap. Läs mer om internationellt arbete och pensionsskydd här.

Tillfällig arbetsgivare

Du kan verka som tillfällig arbetsgivare, om

  • du inte har fast anställda och
  • du betalar lön under 8 676 euro under ett halvt år.

Anmäl löneuppgifter till inkomstregistret, exempelvis i den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi eller i en kommersiell lönetjänst såsom Palkkaus.fi (endast på finska).

  • Om du använder tjänsten Palkka.fi, välj ur webblankettens meny som bolag "Varma". Systemet skapar i bakgrunden Varmas bolagsbeteckning och pensionsordningsnumret.
  • Om du är företagsanvändare av Palkka.fi, kan du själv välja om du vill ha fakturan direkt från Varma eller hämta betalningsinformation från Palkka.fi. Om du vill ha fakturan från Varma,  kan du även ta i bruk samlingsfakturor och elektronisk fakturering. Läs mer om betalningar på Palkka.fi-tjänstens sidor.
  • Om du använder det tekniska gränssnittet eller inkomstregistret's e-tjänst, uppge Varmas bolagsbeteckning 55 och pensionsordningsnumret 55-3999990D.

Andra försäkringar

Betalar du över 1 300 euro i löner under ett kalenderår? Då behöver du en arbetsolycksfallsförsäkring samt en arbetslöshetsförsäkring.

Gå tillbaka till snabbguiden

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();