TyEL-vakuuttaminen

Tarkista, mitkä ansiot ovat TyEL-palkkaa

Huomioithan, että apurissa käytetyt esimerkit ovat yksinkertaistettuja. Jos olet epävarma onko korvaus TyEL-palkkaa, soita meille 010 192 100 ja tarkista kuuluuko siitä pidättää työntekijän eläkemaksu.

Onko palkansaaja työsuhteessa maksajaan?

Korvaus voi olla TyEL-palkkaa, jos työntekijä on työsuhteessa työnantajaan.

Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsopimuksen käsitettä. Työsuhteen tunnusmerkkejä ovat sopimus, työn tekeminen henkilökohtaisesti ja vastiketta vastaan työnantajan lukuun sekä työn tekeminen työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.

Lisätietoja saat soittamalla meille numeroon 010 192 100 tai sähköpostilla osoitteesta sola@varma.fi

Mitä palkkaa on maksettu?

Korvaus ei ole TyEL-palkkaa, jos työntekijä ei ole työsuhteessa työnantajaan.

Luottamustoimi voidaan vakuuttaa omassa vapaaehtoisessa TyEL-vakuutuksessaan.

Jos tarvitset vapaaehtoisen vakuutuksen, soita meille puh. 010 192 100.

Mitä palkkaa on maksettu?

Onko työntekijä irtisanottu tai onko työntekijä irtisanoutunut itse lomautuksen aikana?

Irtisanomisajan palkka ei yleensä ole TyEL:n alaista, kun työsuhde päättyy lomautuksen kestäessä.

Kuitenkin, jos työntekijällä on irtisanomisaikana työssäolovelvoite, palkka vakuutetaan. Lisäksi lomautuksen ensimmäiseltä 30 päivältä kertyvä lomakorvaus on TyEL:n alaista ansiota.
Lisätietoja saat soittamalla meille numeroon 010 192 100 tai sähköpostilla osoitteesta sola@varma.fi

Lakisääteiseltä irtisanomisajalta maksettu palkka on TyEL:n alaista riippumatta siitä kumpi osapuoli irtisanoo työsopimuksen ja työllistääkö työnantaja työntekijän irtisanomisaikana vai ei.

Jos työsuhde on sovittu päättymään lakisääteistä irtisanomisaikaa aiemmin, otetaan huomioon vain työsuhteen aikana ansaitut suoritukset.

Jos on sovittu lakisääteistä irtisanomisaikaa pidemmästä irtisanomisajasta, eläkkeen perusteena olevaan työansioon voidaan lukea enintään 6 kuukauden pituiselta irtisanomisajalta maksettu palkka.

Eläkkeen perusteena olevaan työansioon kuulumattomia suorituksia ovat esimerkiksi korvaus työsuhteen päättämisestä ja työsopimuslaissa tarkoitettu saamatta jääneen irtisanomisajan palkkaa vastaava suoritus.

Jos olet epävarma (esim. lomautustilanteissa tai toimitusjohtajalle maksetun irtisanomisajan palkan kohdalla) onko kyse TyEL-palkasta, soita meille 010 192 100 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sola@varma.fi ja tarkista kuuluuko siitä pidättää työntekijän eläkemaksu.

Millä perusteella lahja on annettu?

Lahja, joka annetaan työsuhteeseen liittyvän syyn perusteella, on yleensä TyEL:n alaista.

Työntekijälle sopimuksen mukaan tai vakiintuneesti maksetut ylimääräiset palkkaerät ovat TyEL-palkkaa. Ainoastaan tavalliset ja kohtuulliset esinelahjat tai muuten vähäiset lahjat (arvo enintään 100 euroa) eivät ole TyEL:n mukaisia. Myös esimerkiksi merkkipäivän johdosta annetut esine- tai rahalahjat jäävät pääsääntöisesti TyEL:n ulkopuolelle, vaikka ne olisivat veronalaista tuloa.

Lahja, joka annetaan henkilökohtaisen syyn perusteella ei yleensä ole TyEL:n alaista palkkaa.

Henkilökohtaisen syyn, kuten merkkipäivän perusteella annetut tavanomaiset lahjat eivät ole TyEL:n mukaan vakuutettavia, vaikka ne olisivat veronalaista tuloa. Tavanomaisena voidaan pitää lahjaa, jonka arvo vastaa enintään 1-2 viikon bruttopalkkaa.

Korvaus voi olla TyEL-palkkaa. Tarvitsemme kuitenkin lisätietoja, jotta osaamme vastata kysymykseesi.

Korvauksen tosiasiallinen luonne ratkaisee, ei nimitys. Ota yhteyttä puhelimitse numeroon 010 192 100 tai lähetä kysymyksesi kirjallisesti osoitteeseen sola@varma.fi.

Työntekijälle maksettava korvaus ei ole TyEL-palkkaa.

Työntekijälle maksettava ansio on TyEL-palkkaa.

Katso mitä eläkevakuutuksia tarvitset

Antamiesi tietojen perusteella voit toimia tilapäisenä työnantajana, jos työntekijöiden palkkasumma kuuden kuukauden yhtäjaksoisena aikana alittaa 8 502€. Voit ilmoittaa palkat tulorekisteriin esim. maksuttoman Palkka.fi-palvelun tai kaupallisen Palkkaus.fi-palvelun kautta. Antamiesi tietojen perusteella et näyttäisi tarvitsevan lakisääteistä eläkevakuutusta. Ota yhteyttä niin varmistetaan asia. Puhelinnumero: 010 192 100. Antamiesi tietojen perusteella tarvitset työntekijöillesi TyEL-vakuutuksen. Antamiesi tietojen perusteella tarvitset itsellesi sekä työntekijöillesi TyEL-vakuutuksen. Yksi TyEL-vakuutus riittää. Antamiesi tietojen perusteella tarvitset yrittäjänä YEL-vakuutuksen sekä työntekijöillesi TyEL-vakuutuksen. Antamiesi tietojen perusteella tarvitset yrittäjänä TyEL-vakuutuksen. Antamiesi tietojen perusteella tarvitset yrittäjänä YEL-vakuutuksen.

Omistajien ja perheenjäsenten vakuuttaminen

Lue lisää
Tilapäinen työnantaja

Tilapäinen työnantaja

Jos sinulla ei ole vakituisia työntekijöitä ja maksat palkkoja alle 8 502 euroa puolen vuoden aikana, voit toimia tilapäisenä työnantajana.

1.1.2019 lukien ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin esimerkiksi maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa tai kaupallisessa palkkapalvelussa kuten Palkkaus.fi.

  • Jos käytät Palkka.fi -palvelua, valitse verkkolomakkeen valikosta yhtiöksi "Varma". Järjestelmä muodostaa taustalla Varman yhtiötunnuksen ja eläkejärjestelynumeron.
  • Emme lähetä Palkka.fi:n käyttäjille erillistä laskua. TyEL-maksu näkyy Palkka.fi-palvelussa kohdassa Maksut ja se on maksettava eräpäivään mennessä Palkka.fi -palvelun viitteellä. Lue lisää maksamisesta Palkka.fi-palvelun sivuilta.
  • Jos käytät tulorekisterin teknistä rajapintaa tai latauspalvelua, ilmoita Varman yhtiötunnus 55 ja eläkejärjestelynumero 55-3999990D.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Saatat tarvita työntekijöillesi myös tapaturmavakuutuksen, pyydä tarjous Ifistä.

Vakuuta työntekijäsi

Ota TyEL-vakuutus
Siirry Palkka.fi -palveluun
Siirry Palkkaus.fi -palveluun

tai soita meille 010 192 100

Palkkaus.fi – Suomalaista työtä tukemassa

Varman kumppani palkanmaksussa on Palkkaus.fi-verkkopalvelu.

Palkanmaksupalvelulla pienyritys, yhdistys tai kotitalous voi tehokkaasti hoitaa palkanmaksut helposti yhdessä paikassa Palkkaus.fi:ssä. Työnantaja hoitaa palkat helppokäyttöisillä palkkalaskureilla.

Palvelussa maksetaan vain yksi verkkomaksu, joka sisältää palkan sivukuluineen (Varman TyEL mukana). Palkkaus.fi tilittää nettopalkan työntekijälle ja hoitaa sen jälkeen ilmoitukset sekä sivukulujen tilitykset automaattisesti.

Palkkaa ilman byrokratiaa

Palkkaus.fi

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();