TyEL-vakuuttaminen

TyEL-vakuutuksessa järjestät työntekijöillesi eläketurvan

Tarkista, mitkä ansiot ovat TyEL-palkkaa

Huomioithan, että apurissa käytetyt esimerkit ovat yksinkertaistettuja. Jos olet epävarma onko korvaus TyEL-palkkaa, soita meille 010 192 100 ja tarkista kuuluuko siitä pidättää työntekijän eläkemaksu.

Onko palkansaaja työsuhteessa maksajaan?

Korvaus voi olla TyEL-palkkaa, jos työntekijä on työsuhteessa työnantajaan.

Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsopimuksen käsitettä. Työsuhteen tunnusmerkkejä ovat sopimus, työn tekeminen henkilökohtaisesti ja vastiketta vastaan työnantajan lukuun sekä työn tekeminen työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.

Lisätietoja saat soittamalla meille numeroon 010 192 100 tai sähköpostilla osoitteesta sola@varma.fi

Mitä palkkaa on maksettu?

Korvaus ei ole TyEL-palkkaa, jos työntekijä ei ole työsuhteessa työnantajaan.

Luottamustoimi voidaan vakuuttaa omassa vapaaehtoisessa TyEL-vakuutuksessaan.

Jos tarvitset vapaaehtoisen vakuutuksen, soita meille puh. 010 192 100.

Mitä palkkaa on maksettu?

Onko työntekijä irtisanottu tai onko työntekijä irtisanoutunut itse lomautuksen aikana?

Irtisanomisajan palkka ei yleensä ole TyEL:n alaista, kun työsuhde päättyy lomautuksen kestäessä.

Kuitenkin, jos työntekijällä on irtisanomisaikana työssäolovelvoite, palkka vakuutetaan. Lisäksi lomautuksen ensimmäiseltä 30 päivältä kertyvä lomakorvaus on TyEL:n alaista ansiota.
Lisätietoja saat soittamalla meille numeroon 010 192 100 tai sähköpostilla osoitteesta sola@varma.fi

Lakisääteiseltä irtisanomisajalta maksettu palkka on TyEL:n alaista riippumatta siitä kumpi osapuoli irtisanoo työsopimuksen ja työllistääkö työnantaja työntekijän irtisanomisaikana vai ei.

Jos työsuhde on sovittu päättymään lakisääteistä irtisanomisaikaa aiemmin, otetaan huomioon vain työsuhteen aikana ansaitut suoritukset.

Jos on sovittu lakisääteistä irtisanomisaikaa pidemmästä irtisanomisajasta, eläkkeen perusteena olevaan työansioon voidaan lukea enintään 6 kuukauden pituiselta irtisanomisajalta maksettu palkka.

Eläkkeen perusteena olevaan työansioon kuulumattomia suorituksia ovat esimerkiksi korvaus työsuhteen päättämisestä ja työsopimuslaissa tarkoitettu saamatta jääneen irtisanomisajan palkkaa vastaava suoritus.

Jos olet epävarma (esim. lomautustilanteissa tai toimitusjohtajalle maksetun irtisanomisajan palkan kohdalla) onko kyse TyEL-palkasta, soita meille 010 192 100 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sola@varma.fi ja tarkista kuuluuko siitä pidättää työntekijän eläkemaksu.

Millä perusteella lahja on annettu?

Lahja, joka annetaan työsuhteeseen liittyvän syyn perusteella, on yleensä TyEL:n alaista.

Työntekijälle sopimuksen mukaan tai vakiintuneesti maksetut ylimääräiset palkkaerät ovat TyEL-palkkaa. Ainoastaan tavalliset ja kohtuulliset esinelahjat tai muuten vähäiset lahjat (arvo enintään 100 euroa) eivät ole TyEL:n mukaisia. Myös esimerkiksi merkkipäivän johdosta annetut esine- tai rahalahjat jäävät pääsääntöisesti TyEL:n ulkopuolelle, vaikka ne olisivat veronalaista tuloa.

Lahja, joka annetaan henkilökohtaisen syyn perusteella ei yleensä ole TyEL:n alaista palkkaa.

Henkilökohtaisen syyn, kuten merkkipäivän perusteella annetut tavanomaiset lahjat eivät ole TyEL:n mukaan vakuutettavia, vaikka ne olisivat veronalaista tuloa. Tavanomaisena voidaan pitää lahjaa, jonka arvo vastaa enintään 1-2 viikon bruttopalkkaa.

Korvaus voi olla TyEL-palkkaa. Tarvitsemme kuitenkin lisätietoja, jotta osaamme vastata kysymykseesi.

Korvauksen tosiasiallinen luonne ratkaisee, ei nimitys. Ota yhteyttä puhelimitse numeroon 010 192 100 tai lähetä kysymyksesi kirjallisesti osoitteeseen sola@varma.fi.

Työntekijälle maksettava korvaus ei ole TyEL-palkkaa.

Työntekijälle maksettava ansio on TyEL-palkkaa.

Katso mitä eläkevakuutuksia tarvitset

Antamiesi tietojen perusteella voit eläkevakuuttaa työntekijäsi Pesti-palvelussa. Se on tarkoitettu satunnaisesti työllistävälle työnantajalle, jonka työntekijöiden palkkasumma kuuden kuukauden yhtäjaksoisena aikana alittaa 8 346 €. Antamiesi tietojen perusteella et näyttäisi tarvitsevan lakisääteistä eläkevakuutusta. Ota yhteyttä niin varmistetaan asia. Puhelinnumero: 010 192 100. Antamiesi tietojen perusteella tarvitset työntekijöillesi TyEL-vakuutuksen. Antamiesi tietojen perusteella tarvitset itsellesi sekä työntekijöillesi TYEL-vakuutuksen. Yksi TyEL-vakuutus riittää. Antamiesi tietojen perusteella tarvitset yrittäjänä YEL-vakuutuksen sekä työntekijöillesi TyEL-vakuutuksen. Antamiesi tietojen perusteella tarvitset yrittäjänä TyEL-vakuutuksen. Antamiesi tietojen perusteella tarvitset yrittäjänä YEL-vakuutuksen.

Omistajien ja perheenjäsenten vakuuttaminen

Lue lisää
Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Työntekijäsi eläketurva on sinun käsissäsi. Ota hänelle TyEL-vakuutus meiltä, jos

 • työ tehdään työsuhteessa
 • työntekijä on 17–67-vuotias
 • työstä maksettu palkka on 58,27 euroa/kk tai enemmän

Jos sinulla ei ole vakituisia työntekijöitä ja maksat palkkoja alle 8 346 euroa puolen vuoden aikana, voit hoitaa vakuuttamisen tilapäisen työnantajan Pesti-palvelussa.

Tarvitset työntekijöillesi myös tapaturmavakuutuksen, pyydä tarjous Ifistä.

Vakuuta työntekijäsi

Ota TyEL-vakuutus
Siirry Pestiin

tai soita meille 010 192 100

Mitä voit tehdä verkkopalvelussamme?

Ansioilmoitukset

Ansioilmoituspalvelussamme voit

 • tehdä kuukausi-ilmoitukset ja vuosi-ilmoittajan vuosi-ilmoituksen yksitellen eri työntekijöistä tai tiedostonsiirtona palkkajärjestelmästä
 • ilmoittaa eläkkeelle siirtyvän työntekijän ansiot eläkekäsittelyä varten
 • tehdä korjauksia aiemmin ilmoitettuihin ansioihin

Maksut ja todistukset

Näet vakuutusmaksujesi kokonaistilanteen ja voit

 • tulostaa vakuutustodistuksen tarjouksen liitteeksi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
 • muuttaa ennakkopalkkasummaa ja eräkuukausia, jos olet vuosi-ilmoittaja
 • tehdä arvion vuosilaskelman lopputuloksesta tilinpäätöstä varten
 • hakea maksuillesi lisäaikaa

Tietoturvatut viestit

Voit viestiä kaikista vakuutuksiisi liittyvistä asioista nopeasti ja turvallisesti Varman asiantuntijoiden kanssa.

Aloita asiointi verkossa!

Tilaa tunnukset
Asioi verkossa

Suomalaista työtä tukemassa

Varma ja Palkkaus.fi tekevät yhteistyötä helpottaakseen työn teettämistä ja työllistämistä Suomessa. Palkkaus.fi on digiajan palkanmaksupalvelu verkossa yrittäjille ja kotitalouksille. 

Palkkaus.fi on helppo ja edullinen tapa palkkaamiseen:

 • Kaikki palkanmaksuun liittyvä onnistuu yhdellä verkkopankkimaksulla.
 • Lain edellyttämät työantajavelvoitteet on helppo hoitaa kerralla.
 • Palvelu auttaa myös työsopimuksen tekemisessä.

Palvelu on helppo käyttää, koska se ei edellytä ennakko-opettelua, vaan ohjaa käyttäjää, jolloin säästyy aikaa ja vaivaa.

Palkkaa ilman byrokratiaa

Palkkaus.fi

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();