Hakutulokset

Ei tuloksia haulle "{{searchTerm}}"

Vastuullisuus

Yritysvastuu Varmassa

Vastuullisuus on erottamaton osa perustehtäväämme, eläkkeiden turvaamista. Vastuullinen Varma on myös keskeinen teema uudessa strategiassamme.

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa Varmalle ennen kaikkea vakavaraisuuden turvaamista, eläketurvan häiriötöntä toimeenpanoa ja työkyvyn tukemista. Varmassa vastuullisuus on myös kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä.

Kannamme huolta myös ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja varmalaisten työhyvinvoinnista.

Kerromme aktiivisesti, mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten vastuullinen toimintamme näkyy yhteiskunnassa.

Vastuullista toimintaamme ohjaavat eettiset liiketoimintaohjeet (Code of Conduct).

Visio. Vastuullisuus on osa Varman arkea ja liiketoimintaa. Kerromme aktiivisesti, mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten vastuullinen toimintamme näkyy yhteiskunnassa. Kehitämme jatkuvasti vastuullisia toimintatapojamme.

Varma on julkaissut ilmastopolitiikan

Varma on selvittänyt sijoitustensa hiilijalanjäljen ja julkaissut ilmastopolitiikan, jossa kerromme, miten kehitämme salkkuamme vähähiilisemmäksi.

Lue lisää

  

  

  

  

  

  

  

  

Varman yritysvastuun painopisteet

Varman yritysvastuun painopisteet

Varman yritysvastuuohjelma

Rakensimme uuden yritysvastuuohjelman syksyllä 2015. Sen pohjaksi teimme olennaisuusarvion, jonka tarkoituksena oli tunnistaa Varman kannalta merkittävimmät vastuullisuustekijät. Halusimme kuulla sidosryhmien odotuksia vastuullisuudesta sekä analysoida vastuullisuusasioiden liiketoimintavaikutuksia. Online-kyselyymme vastasi lokakuussa 2015 lähes 1 200 henkilöä. Tulosten perusteella rakensimme olennaisuusmatriisin, josta ilmenee myös tärkeinä pidettyjen vastuullisuusteemojen merkitys Varman liiketoiminnalle.

Määrittelimme olennaisuusarvion pohjalta Varman vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet. Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa Varmalle ennen kaikkea vakavaraisuuden turvaamista, eläketurvan häiriötöntä toimeenpanoa ja työkyvyn tukemista. Lisäksi haluamme parantaa liiketoimintamme ja hallintomme läpinäkyvyyttä entisestään.

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Tavoitteenamme on ESG-käytäntöjen entistä syvempi integroiminen sijoituspäätöksiin ja omistajuuteen.

Uudeksi vastuullisuustavoitteeksi nousi myös ilmastonmuutoksen hillintä niin omassa toiminnassamme, toimitusketjussamme kuin sijoituksissa. Tavoitteenamme on, että huomioimme ilmastomuutoksen hillitsemisen sijoituksissa ja omassa toiminnassa sekä julkaisemme ilmastopolitiikan.

Huolehdimme myös varmalaisten työkyvystä ja kehitämme osaamistamme, jotta osaamme palvella asiakkaita sujuvasti.

Harmaan talouden torjunnassa meille on tärkeää, että kaikki Suomessa tehtävä työ tulee työeläkevakuuttamisen piiriin.

Yrittäjyyden tukemiseen osallistumme mm. tarjoamalla ilmaisia digityökaluja etenkin yritystoimintaansa aloittaville ja kasvattaville yrittäjille.

Varman yritysvastuun olennaisuusmatriisi

Varman yritysvastuun olennaisuusmatriisi

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Tuoreimmat uutiset ja artikkelit vastuullisuudesta. 

Blogi: Miten eläkesijoittaja voi hillitä ilmastonmuutosta?

Vastuullinen kesäduuni 2016

Varma menestyi hyvin Vastuullisin kesäduuni -kilpailussa. 

Vastuullinen sijoittaminen

Varmassa vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä.
Vastuullisuusanalyysi on osa sijoituspäätösprosessiamme. Keskitymme tärkeimpien vastuullisuustekijöiden analysointiin ja niiden vaikutukseen sijoitustuottoon sekä riskiin pidemmällä aikavälillä.

Olemme julkaisseet vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja omaisuusluokkakohtaiset käytännöt. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta osiosta Tulostiedot ja sijoitukset.

Mukana verkostoissa

Varma on jäsenenä Suomen yritysvastuuverkostossa Fibs ry:ssä ja Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksessä Finsifissä. Olemme allekirjoittaneet monimuotoisuussitoumuksen, ja monimuotoisuusverkoston jäsenenä kehitämme monimuotoisuutta arvostavaa johtamista ja käytäntöjä.

Varma on liittynyt PRI:n ja YK:n ympäristörahaston tukemaan Montréal Pledge -aloitteeseen, jossa sitoudutaan mittaamaan ja raportoimaan listattujen osakesijoitusten hiilijalanjälki vuosittain.

Lisäksi Varma on allekirjoittanut CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project), joka kerää yrityksiltä kasvihuonekaasujen päästöjä ja muita ilmastonmuutokseen liittyviä tietoja.

Mukana verkostoissa, logot

Energiatehokkuus pienentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä

Olemme panostaneet merkittävästi energiankulutuksen vähentämiseen toimitilakiinteistöissämme. Tavoitteenamme oli vähentää energiankulutusta 6 %:lla vuodesta 2011 vuoteen 2016 mennessä. Saavutimme tavoitteen etuajassa kesällä 2015.

Pienensimme Varman kiinteistöjen vuotuista hiilijalanjälkeä 3 000 CO2-tonnilla vuosien 2011−2015 energiansäästötoimilla.

Energiatehokkuus

Salmisaaren-toimitalo on Green Office

Varma otti käyttöönsä WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmän vuoden 2016 alusta. Tarkoituksenamme on kohentaa Salmisaaren-toimitalon ekologista jalanjälkeä ja kannustaa varmalaisia arjen ekotekoihin.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että Varma pyrkii myös omassa toiminnassaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

Ota yhteyttä

Katri ViippolaKatri Viippola
Viestinnästä, vastuullisuudesta ja HR:stä vastaava johtaja
Twitterissä: @viippola

 

Katariina SillanderKatariina Sillander
Yritysvastuupäällikkö
Twitterissä: @KSillander